Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Nyhetsarkiv 2010

Tipsa om artikeln
Elstolpar

Styrel införs 2011

2010-12-30 kl. 10:03
Styrel är ett nytt landsomfattande planeringssystem vid en förutsedd eller plötsligt uppkommen kortvarig elbrist. Systemet kommer att införas under 2011.

Samhällets förmåga vid en isstorm

2010-12-29 kl. 10:00
Om Sverige skulle drabbas av en isstorm är samhällets krisberedskapsförmåga bristfällig. Det visar en sammanställning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har gjort på uppdrag av regeringen.
Fyrverkeri

Fyrverkerier - festligt men inte riskfritt

2010-12-27 kl. 11:07
Nyår är fyrverkeriernas stora helg men tyvärr ger nyårsraketerna upphov till hundratals olyckor varje år. På nya webbplatsen Dinsäkerhet.se ger MSB 10 råd för ett säkrare fyrverkeri.

MSB tar över SNAM

2010-12-27 kl. 11:00
Den 1 januari 2011 tar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) över ansvaret för Svenska nationella ambulansflyget (SNAM) från Transportstyrelsen i enlighet med regeringens beslut.
Sanna Nerstrand

Sanna räddade två barn från att drunkna - fick utmärkelse av försvarsministern

2010-12-22 kl. 14:00
Den 3 juli 2010 räddade 19-åriga Sanna Nerstrand från Årjäng livet på två flickor som höll på att drunkna vid en badplats.
Snö på tak

Viktigt kontrollera snötunga tak för att undvika takras

2010-12-22 kl. 13:20
Under förra vintern inträffade många takras i samband med stora snömängder. Även under innevarande vinter har vissa delar av landet fått stora snömängder och mer snö är på väg.

EU-kommissionen skärper lagstiftningen om säkerheten vid kemiska anläggningar i EU

2010-12-22 kl. 12:43
I ett pressmeddelande från EU-kommissionen presenteras ett lagstiftningsutkast för att skärpa reglerna om förebyggande och begränsning av allvarliga olyckor som inbegriper kemikalier. Denna översyn av det så kallade Seveso II-direktivet innebär att lagstiftningen anpassas till ändringar i EU:s kemikalielagstiftning.
Medborgare

Hur säker är din kommun?

2010-12-17 kl. 14:48
För tredje året i rad publicerar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och MSB resultat- och resursindikatorer inom området trygghet och säkerhet. Rapporten redovisar värden och rangordning för samtliga kommuner.
Fyrverkeri

Enkät om fyrverkeriolyckor till akutmottagningar

2010-12-15 kl. 15:07
I samband med den stundande nyårshelgen startar MSB en årligt återkommande enkätundersökning om fyrverkeriolyckor som riktar sig till ett antal akutmottagningar i landet.

Möte med samverkansrådet mot terrorism

2010-12-12 kl. 22:40
På kvällen den 12 december hade flera myndigheter möte i samverkansrådet mot terrorism. Den 13 december planeras en pressträff för att informera om läget.

Beträffande explosionerna i Stockholm

2010-12-12 kl. 13:44
MSB har i uppdrag att stödja samordningen ifall en olycka eller kris inträffar i samhället. I uppdraget ingår bland annat att stödja samverkan.

Ny rapport - MSB:s uppföljning av kommunernas krisberedskap

2010-12-10 kl. 16:09
MSB har följt upp kommunernas krisberedskap enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

Kommentar från MSB kring senaste dygnens nätangrepp

2010-12-09 kl. 13:35
Under de senaste dygnen har flera svenska webbplatser avsiktligen överbelastats. Detta har delvis skett med stöd av datorer som privatpersoner frivilligt ställt till förfogande för koordinerade aktioner.
Industri

Kemikalieolyckors miljökonsekvenser - metod för grovanalys av miljöskador

2010-12-08 kl. 10:52
MSB har tagit fram en metod för beskrivning av miljökonsekvenserna vid en potentiell kemikalieolycka.
Tjugofyra7

Tjugofyra7 - nytt nummer ute

2010-12-06 kl. 15:23
Välkommen till ett nytt, fullmatat nummer av MSB:s tidning Tjugofyra7. Samtidigt lanseras nya webbplatsen Tjugofyra7.se.

VMA - stanna upp och lyssna kl 15

2010-12-06 kl. 10:19
Måndag 6 december kl 15.00 testas Viktigt meddelande till allmänheten. Signalen testas fyra gånger per år, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Rakelsystemet driftsatt idag i hela landet

2010-12-01 kl. 16:14
Pressmeddelande: Idag den 1 december 2010 driftsätts Rakelsystemet i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Därmed är systemet färdigbyggt och driftsatt i hela landet

Godkänt för storbankernas och myndigheternas kommunikation under finanskrisen

2010-12-01 kl. 13:08
Storbankernas och myndigheternas kommunikation under finanskrisens akuta skede får godkänt. Kommunikationen om risker och osäkerhet hade dock en hel del brister.

Nya föreskrifter om aerosolbehållare

2010-12-01 kl. 12:53
MSB har nu genomfört hela EU:s aerosoldirektiv i svensk lagstiftning. De nya föreskrifterna om aerosolbehållare har beteckningen MSBFS 2010:8. Föreskrifterna gäller från och med 1 januari 2011.

Bra betyg för kampanjdagen Peppar peppar….

2010-12-01 kl. 11:39
Utvärderingen av kampanjen visar att de kommuner som deltog var nöjda med Peppar peppar... och tyckte att initiativet var bra. De ser gärna att kampanjen genomförs även nästa år.

Kjell Wahlbeck blir avdelningschef vid MSB

2010-11-29 kl. 10:49
Kjell Wahlbeck kommer att tillträda som ny avdelningschef för utbildning, övning och beredskap. I dag är Kjell Wahlbeck förbundschef vid Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Internationell operation med Rakel – test med flyktingsmugglare i centrum

2010-11-29 kl. 10:48
Den 23 november lämnar en båt en tysk hamn och sätter kurs mot Sverige. Ombord finns ett okänt antal flyktingar. Tysk kustbevakning åker efter båten in på svenskt farvatten till dess svensk kustbevakning kan ta över. För att klara situationen måste de båda länderna samarbeta och kunna kommunicera i ett gemensamt radiokommunikationssystem.
Helena Lindberg

MSB i berättarteater - Helena Lindberg som kvinnorättsaktivist från Guatemala

2010-11-25 kl. 14:01
Seven - en dokumentär berättarteater som bygger på intervjuer med sju kvinnorättskämpar från olika delar av världen - inledde i går en tvådagarskonferens som uppmärksammar tioårsjubiléet av FN-resolutionen 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.
Lastbil

Remiss - ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

2010-11-25 kl. 10:46
Att Bilprovningens monopol tagits bort för att även låta andra besiktningsorgan kontrollera fordon innebär att dessa organ ska vara ackrediterade i en särskild ordning.

MSB skickar översvämningsmateriel till Kalmar

2010-11-24 kl. 13:54
Till följd av kraftig nederbörd i Kalmar län har flera kommuner drabbats av omfattande översvämningar. Under onsdagen skickar MSB barriärer, pumpar och motorsprutor till regionen.

Rakel i räddningsinsats under brand på färja i Öresund

2010-11-19 kl. 15:55
Samverkan i Rakel var en förutsättning för en snabb och samordnad räddningsinsats när färjan Pearl of Scandinavia började brinna tidigt på onsdagsmorgonen den 17 november utanför Höganäs i Öresund.

Öppen utlysning av forskningsmedel 2011

2010-11-17 kl. 13:27
Nu lyser MSB ut medel för finansiering av forskningsprojekt utifrån myndighetens forskningsprogram "Forskning för ett säkrare samhälle".

Räddningstjänsten Syd har bäst förutsättningar att skapa en mönsterstation

2010-11-16 kl. 08:17
Räddningstjänsten Syd, Distrikt Lund, är utvald till MSB:s mönsterstation för jämställdhet och mångfald. Beslutet innebär att stationen kan få en miljon kronor varje år i fem år framåt, för att fortsätta utveckla räddningstjänsten till en arbetsplats för alla.

Seminarie 23 november presentaterar MSB:s forskningsresultat

2010-11-12 kl. 10:10
23 november bjuder MSB in till ett heldagsseminarium med presentationer av resultat från 14 forskningsprojekt inom teman som förebyggande säkerhetshantering, olycks- och krishantering och lärande från incidenter. Sista anmälningsdag är 17 november.
Fyrverkeri

Remiss - utbildning för att få använda pyrotekniska artiklar

2010-11-12 kl. 09:58
Förslag till föreskrifter om krav på utbildning för att få använda vissa pyrotekniska artiklar är nu ute på remiss.

Kommunerna har blivit säkrare för äldre

2010-11-04 kl. 08:30
Sveriges kommuner har blivit bättre på säkerhets- och skadeförebyggande arbete inom äldreområdet. Det visar en enkätundersökning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus - du är säkrare i din lägenhet

2010-11-03 kl. 16:30
Med anledning av de slutsatser Statens Haverikommission presenterar i sin utredning av den så kallade ”Rinkebybranden” vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) göra ett par förtydliganden kring rökluckor i trapphus.

Rakel i skarp drift i Östergötland och Blekinge län

2010-10-29 kl. 08:49
Rakel är ett viktigt verktyg för att samordna beredskapen regionalt och allt fler länsstyrelser ansluter till Rakel. Nu är ytterligare två länsstyrelser igång – Östergötland och Blekinge.

EU:s generaldirektörer för civilskydd möttes i Bryssel

2010-10-28 kl. 16:18
MSB:s generaldirektör Helena Lindberg har i veckan träffat EU:s övriga generaldirektörer för civilskydd samt EU-kommissionen för att diskutera aktuella frågor inom civilskyddsområdet
MSB International Operations Magazine

Ny engelskspråkig tidning om MSB:s internationella insatser

2010-10-28 kl. 11:51
"MSB International Operations Magazine” innehåller reportage och artiklar från en rad insatser, bland annat i Pakistan och Haiti. Läs eller beställ tidningen här.

20 riskerar uppsägning vid MSB Revinge

2010-10-28 kl. 11:35
Skärpta regler och tillämpningar, både på EU-nivå och nationellt i Sverige, för myndigheters uppträdande i affärssammanhang har på kort tid förändrat förutsättningarna vid MSB Revinge.
Flicka med hörselkåpor

Premiär för ny webbplats - Dinsäkerhet.se

2010-10-26 kl. 08:23
Nu lanserar MSB webbplatsen Dinsäkerhet.se. Det är en webbplats om risker och säkerhet i vår vardagsmiljö och riktar sig till privatpersoner.

Ny handbok: Landstingens ledningsförmåga vid en allvarlig händelse

2010-10-20 kl. 09:10
MSB ansvarar för att stödja landstingen i deras arbete med att åstadkomma tekniska förutsättningar för en effektiv och säker ledning på regional nivå under allvarliga händelser. Nu finns en handbok.
Barents Rescue

Pressinformation om Barents Rescue 2011 - internationell övning i Norrbotten

2010-10-19 kl. 11:00
Hösten 2011 , den 18-23 september, genomförs en stor internationell övning i Norrbotten där länderna i Barentsregionen ska öva gränsöverskridande hjälp–och olycksberedskap.

Samhällets kostnader för fallolyckor 2005 - 22 miljarder kronor

2010-10-19 kl. 09:00
I en ny rapport beskrivs samhällets kostnader i samband med fallolyckor som inträffade år 2005. Detta är den fjärde i en serie av rapporter med beräkningar för flera olyckstyper i syfte att skatta den totala kostnaden för olyckor i Sverige.
Snö

Fler måste utveckla sin krisberedskap

2010-10-18 kl. 15:00
MSB har studerat problem orsakade av snö och kyla i Sverige.

Svenske miljöexperten klar med sitt uppdrag efter dammolyckan i Ungern

2010-10-17 kl. 16:40
Den svenske miljöexpert som bistått ungerska myndigheter efter dammhaveriet i Kolontar är klar med sitt uppdrag. – Vi har lämnat en rapport med ett antal rekommendationer till den Ungerska regeringen, säger Pia Lindström, miljöchef för Boliden AB:s Affärsområde Gruvor.

MSB skickar miljöexpert till Ungern

2010-10-10 kl. 19:19
Efter dammolyckan i västra Ungern förra veckan har landets myndigheter begärt stöd från EU i arbetet med att bedöma skadorna och planera åtgärderna. EU skickar nu 5 experter, varav en från MSB.

Forskning för ett säkrare samhälle - MSB:s forskningsprogram

2010-10-07 kl. 12:26
MSB presenterar idag 7 oktober sitt första forskningsprogram - Forskning för ett säkrare samhälle. MSB vill med detta inspirera till nya uppslag och inrikta forskning inom sitt område, samhällsskydd och beredskap.
Brandman

Startseminarium om jämställdhet och mångfald

2010-10-07 kl. 09:46
Nu kommer mångfaldsarbetet närmare dem som jobbar på brandstationerna. I höst ordnar MSB:s jämställdhets- och mångfaldsutvecklare konferenser för alla kontaktpersoner och alla chefer ute i landets räddningstjänster.

Ny nollvision för brandskyddet - ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i bränder

2010-10-01 kl. 10:00
MSB har redovisat regeringsuppdraget att ta fram en nationell strategi för att stärka brandskyddet genom stöd till enskilda. - Brandskyddet i Sverige ska få en egen ”nollvision”, säger MSB:s generaldirektör Helena Lindberg.

Rakel testad i oljesaneringsövning på västkusten

2010-09-30 kl. 11:04
I slutet på september testades Rakel i en stor internationell övning. Det var bland annat kustbevakningarna i Sverige, Danmark och Norge samt räddningstjänster som övade samverkan i samband med miljöräddning.

Pandemin som kom av sig - om svininfluensan i medier och opinion

2010-09-29 kl. 13:00
Den 29 september presenterar MSB en studie om hur de största svenska nyhetsmedierna rapporterade om influensan och hur allmänheten uppfattade hotet och mediernas rapportering.

Föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser beslutade

2010-09-29 kl. 08:20
Den 28 september beslutade MSB om föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser. Det är föreskrifter för kommunerna och landstingen samt föreskrifter för de statliga myndigheterna.

Peppar peppar…En dag för seniorers säkerhet

2010-09-27 kl. 17:00
Den 1 oktober varje år har utropats till internationell äldredag av FN. Detta fick MSB att dra igång kampanjen ”Peppar peppar… - en dag för seniorers säkerhet”.
1 2 3 4 5