Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Nyhetsarkiv 2009

Tipsa om artikeln

Transport av farligt gods genom vägtunnlar

2009-12-29 kl. 15:37
Från och med 1 januari 2010 gäller nya bestämmelser för transport av farligt gods genom vägtunnlar. De nya bestämmelserna kom in i ADR redan 2007, men genom en övergångsbestämmelse har länderna haft tid på sig fram till 2010 att genomföra bestämmelserna.

Fira säkert i jul och nyår

2009-12-23 kl. 13:23
Varje år gör räddningstjänsten 6000 utryckningar till bostadsbräder. Under december är det ofta levande ljus som är boven i dramat. Nyårsraketerna ger också upphov till hundratals olyckor varje år. MSB har tipsen som gör helgen säkrare.
Skivan RIB XM

Uppdatering av RIB XM under början av 2010 med nytt regelverk för IMDG

2009-12-23 kl. 11:33
Den 1 januari 2010 träder författning TSFS 2009:91, med en ny svensk översättning av det internationella regelverket för transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden), ikraft.
Del av omslaget till publikationen Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö

Ny broschyr om brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö

2009-12-22 kl. 15:17
För dig som förvarar och handskas med brandfarliga vätskor i din hem- och fritidsmiljö.

Öppettider under jul och nyår

2009-12-22 kl. 08:51
Följande tider gäller för öppettider i MSB:s telefonväxel, receptioner och registratur under jul och nyårstiden.
YouTube-logotyp

YouTube-filmer om utrymning

2009-12-18 kl. 14:05
Strax före jul lanserade MSB filmer om hur man beter sig om det börjar brinna i hemmet. Både brand i villa och i lägenhet tas upp. Filmerna är upplagda på MSB:s kanal på YouTube.
Del av omslaget till affischen Etiketter och annan märkning

Affisch för etiketter och annan märkning för kollin, containrar, tankar och fordon

2009-12-16 kl. 16:04
MSB har tagit fram en affisch som visar etiketter och annan märkning för kollin, containrar, tankar och fordon.

Förslag till föreskrifter om länsstyrelsens planer för hantering av översvämningsrisker

2009-12-16 kl. 07:55
För att minska ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet ställs krav på genomförande av EU:s översvämningsdirektiv.

Vill bli bättre på insatser genom att lyssna mer

2009-12-15 kl. 14:45
Enheten för insatser vid MSB vill bli bättre genom att lyssna mer på insatspersonalen och på internationella samarbetspartners. Därför arrangerade enheten tre erfarenhetsdagar i Karlstad 9-11 december.

Svensk-danskt samarbete under klimatmötet i Köpenhamn

2009-12-14 kl. 10:26
Ett svenskt räddningsteam från MSB bestående av två sök- och räddningsenheter och en kemsaneringsenhet åker idag, måndag, till Köpenhamn.

Handboken Att destruera och förvara PU och hur man söker tillstånd för detta

2009-12-14 kl. 09:58
Hantering av explosiva varor, bl a PU, regleras i MSB:s föreskrifter.

Goda exempel på agendan vid EU:s generaldirektörers möte

2009-12-10 kl. 21:45
Just nu pågår i Göteborg ett möte mellan EU:s generaldirektörer för räddningstjänstfrågor, där MSB:s Helena Lindberg håller ordförandeklubban. Mötet, som är det 23e i ordningen, pågår i två dagar och är främst ett forum för diskussion och information.
Del av omslaget till publikationen Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö

Ny broschyr om brandfarliga vätskor

2009-12-09 kl. 09:34
För dig som förvarar och handskas med brandfarliga vätskor i din hem- och fritidsmiljö.
Skärmdump MSB.se

Välkommen till MSB:s nya webbplats!

2009-12-05 kl. 15:57
Från och med 7 december hittar du Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på www.msb.se. Vi vill gärna veta vad du som besökare tycker.

Ungdomar och politiker tycker till om klimatmötet i Köpenhamn

2009-12-05 kl. 14:00
MSB:s webbplats säkerhetspolitik.se har frågat svenska ungdomar och politiker om vad de tror kommer att hända i Köpenhamn.

Krafttag mot dödsbränder

2009-12-05 kl. 10:22
Under en tioårsperiod har antalet dödsbränder och bostadsbränder varit konstant i Sverige. Är det ett problem eller är det en nivå som samhället och räddningstjänsten accepterat som ett normaltillstånd?
Sotartjej

Rekordmånga tjejer vill bli sotare

2009-12-05 kl. 09:37
MSB utbildar 50 skorstensfejare varje år. I senaste ansökningen är intresset för sotarutbildningen rekordstort. Aldrig tidigare har så många tjejer sökt.

Test av signalen viktigt meddelande

2009-12-04 kl. 12:48
Måndagen 7 december är det åter dags att testa signalen Viktigt meddelande. Signalen Viktigt meddelande kan vara ett livsavgörande hjälpmedel när människor ska varnas och informeras vid allvarliga händelser. Signalen testas en gång i kvartalet.
Utbildning SMO

Snart examen för första kullen på SMO distans

2009-12-03 kl. 14:12
Efter fyra terminer närmar sig slutspurten för "pionjärerna” på MSB:s distansutbildning för SMO på Sandö.
Tjugofyra7

Nytt nummer av Tjugofyra7 ute

2009-12-02 kl. 08:36
Kan man vara brandman, polis och ambulanssjukvårdare i samma person? I översynen av lagen om skydd mot olyckor föreslås bildande av trygghetsstyrkor. Om det och mycket annat i tidningen.
Ellie och Jonas

Aktuellt för barnen i adventstid

2009-12-01 kl. 13:29
Adventstid förknippar vi med ljus, glögg och förberedelser inför julen. Tyvärr har den mysiga tiden en baksida. December hör nämligen till den period på året då det inträffar flest bränder i Sverige.

Sverige har utbildat två specialstyrkor i Pakistan

2009-12-04 kl. 09:00
Ett av MSB:s största internationella projekt hittills har höjt Pakistans egen förmåga att rädda liv vid naturkatastrofer och andra situationer med raserade byggnader. Två räddningsstyrkor om vardera 88 personer och 16 sök- och räddningshundar har utbildats.

MSB fortsätter leda europeiskt nätverk

2009-12-01 kl. 10:49
MSB:s mandat som ledare av det europeiska nätverket IHP (International Humanitarian Partnership) går ut vid årsskiftet. Men på IHP:s möte i Bryssel i slutet av november stod det klart att det svenska ordförandeskapet i IHP förlängs med ett halvår till 1 juli 2010.

Omfördelning av självskyddsmedel

2009-11-30 kl. 10:25
MSB har beslutat att omfördela medlen för självskyddsverksamhet. Tre organisationer kommer att få mer pengar att genomföra ytterligare brandsäkerhetsutbildningar för.

Förebyggande betonades på Civil Protection Forum

2009-11-27 kl. 12:46
När Civil Protection Forum arrangerades i Bryssel 25-26 november fanns Sverige och MSB med på bred front. Detta var tredje upplagan av forumet, årets tema var ”Towards a more resilient society” (Mot ett mer robust samhälle). Cirka 500 personer från hela Europa deltog i forumet, förutom ett stort antal utställare.

Lyckat resultat för MSB Sandös utbildningskonferens

2009-11-27 kl. 10:42
Den 25-26 november genomförde MSB Sandö en utbildningskonferens med representanter från olika räddningstjänster. Bland annat diskuterades utbildningen för räddningsinsats och olika distansutbildningar för räddningstjänst.

Seminarium om riskkommunikation

2009-11-19 kl. 14:55
Seminariet "Vilken kommunikation ökar säkerheten?" går den 9 december i Örebro, arrangerat av MSB, KCEM (Kompetenscentrum energetiska material) och Örebro universitet.

Tillstånd vid tillverkning av explosiv vara i laddtruck - ny informationsbroschyr

2009-11-16 kl. 10:11
Använder eller tillhandahåller du laddtruckar (MEMU:s) för sprängningsarbeten?

Enskildas brandskydd förstärks

2009-11-05 kl. 12:49
Regeringen har gett MSB i uppdrag att utarbeta en nationell strategi för att förstärka brandskyddet för enskilda.

Nya föreskrifter om ledningsystem för naturgas

2009-11-05 kl. 11:45
MSBFS 2009:7 gäller utformning, anläggande och drift av ledningssystem för naturgas, såväl ovan som i mark, i gasfas överstigande 4 bar övertryck.

BUS – verktyg som kan mäta mognad i en verksamhets brandskydd

2009-11-03 kl. 12:47
Hur långt har olika verksamheter kommit i sitt brandskyddstänkande? Mätinstrumentet BUS kan ge vägledning.

MSB-utbildad styrka sattes in efter terrordåd

2009-10-30 kl. 11:31
Mindre än två veckor efter att MSB avslutade sin utbildning av sök- och räddningsstyrkor i Pakistan skickades en av styrkorna för att delta i räddningsarbetet efter terrorattacken i staden Peshawar.

Emergency response to incidents

2009-10-30 kl. 11:14
Händelser med farliga ämnen kan få mycket allvarliga konsekvenser, både för de människor som drabbas liksom för samhället som helhet och insatspersonal som blir inblandad i händelsen.

Grundkurs i krisberedskap

2009-10-29 kl. 14:00
Nu finns det ytterligare möjlighet att anmäla dig till grundkurs i krisberedskap. Kursen går 9 till 11 februari. Sista anmälningsdag är 15 december.

Förbättrad beredskap och hantering av IT-incidenter

2009-10-29 kl. 11:33
Regeringen har idag givit Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att lämna förslag på åtgärder för att förebygga och hantera IT-incidenter.

Nygammal lärobok i ny skepnad

2009-10-29 kl. 09:14
Räddningsverkets lärobok "Skydd mot olyckor" av Cecilia Uneram har reviderats och heter numera "Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats." (Beställningsnummer 0109-09, pris 150 kronor).

Internationell brandkonferens på MSB Sandö

2009-10-26 kl. 10:18
I slutet av oktober arrangerades en internationell brandkonferens på MSB Sandö utanför Kramfors för att utbyta erfarenheter inom ämnesområdet brand.

Lära av inträffade händelser

2009-10-23 kl. 08:51
Lärdomar från terrordåden i London, samverkan kring EU-ordförandeskapet, frivilliga som viktiga aktörer i krishantering samt ledning av stora olyckor. Detta är några av de workshops och föreläsningar på årets CSK Samverkansseminarium som genomförs i december.

MSB deltar i EU-forum för civilskydd och beredskap

2009-10-19 kl. 10:36
EU-kommissionen anordnar Civil Protection Forum i Bryssel 25-26 november 2009. Det är tredje gången som evenemanget anordnas, denna gång med temat ”Towards a more resilient society”.

Hur möter vi morgondagens kompetensbehov inom räddningstjänsterna?

2009-10-16 kl. 17:03
Hur kan vi utveckla Räddningsinsats och hur ska SMO se ut i framtiden? Det är några av frågorna som ska diskuteras på årets utbildningskonferens på Sandö.

Insynsråd vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

2009-10-16 kl. 14:33
Regeringen har utsett nio ledamöter till insynsrådet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Inbjudan till workshop om fumigation

2009-10-13 kl. 15:11
Fumigation, dvs. gasning/rökning med giftiga insekticider av importcontainrar som ska hanteras av personal vid urlastning och kontroll, har blivit ett allt större hälsoproblem på senare tid.

Plan för barnsäkerhet antagen

2009-10-09 kl. 15:33
Nu finns den första myndighetsgemensamma planen för barnsäkerhet i Sverige. Den antogs 8 oktober vid ett generaldirektörsmöte. 14 svenska myndigheter står bakom det svenska barnsäkerhetsarbetet.

EU:s Översvämningsdirektiv blir svensk lag

2009-10-08 kl. 14:55
MSB blir ansvarig myndighet när EU:s översvämningsdirektiv ska införas i Sverige.

Omfördelning av självskyddsmedel 2009

2009-10-07 kl. 08:48
Vid halvårsuppföljningen av Självskyddsverksamheten 2009 framkom att en del av de medel som beviljats inte kommer att utnyttjas under resterande del av året. Detta innebär att en omfördelning av outnyttjade medel görs till de organisationer som har möjlighet att genomföra fler kurser.

"Metodrekommendationer för WIS" går in i sin andra del

2009-10-06 kl. 10:17
Behovsinventeringen under steg 1 av projektet gav ett enhälligt svar. Rekommendationer och tips som riktas till alla aktörer för att underlätta hanteringen av WIS behövs, men aktörerna måste fortfarande ha friheten att välja.

Utbildning i samverkan i samhällets krishantering

2009-10-05 kl. 14:08
Kursen Samverkan i samhällets krishantering Steg 1 och Steg 2 för 2010 har fått förlängd anmälningstid till 15 oktober.

MSB till Padang, Indonesien

2009-10-02 kl. 15:18
I eftermiddag åker 7 hjälparbetare från MSB från Landvetters flygplats i Göteborg, till Padang i Indonesien för att delta i hjälparbetet i det jordbävningsdrabbade området.

MSB skickar stöd till jordbävningsdrabbade Indonesien

2009-10-01 kl. 16:27
I dag och i morgon åker ett antal personer från MSB som på olika sätt ska stödja FN och EU i hjälpen till de drabbade av jordbävningarna i Indonesien.

Nya remisser ADR/RID

2009-09-30 kl. 14:52
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har två ändringsförfattningar på remiss. Ändringarna berör MSBFS 2009:3 samt MSBFS 2009:2.
1 2 3 4