Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Det humanitära stödet koordineras från svenska baslägren

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2013-11-20 kl. 14:00
- Syftet med svenska insatsen är att skapa en bas för att FN på plats ska kunna arbeta på ett mer effektivt sätt så att hjälpen snabbare når de drabbade. Vi ger därmed ett indirekt stöd till befolkningen, vi hjälper hjälparna, säger Patrik Jansson, verksamhetsansvarig, Enheten för insatser, MSB.

Tre basläger finns nu på plats i Filippinerna och insatsen drivs av svenska MSB inom ramen för IHP-nätverket, International Humanitarian Partnership.

Baslägren är en plattform med boende, arbetsplatser och kommunikationscentral för drygt hundra FN-anställda där hjälparbetet löpande kan koordineras. Baslägren är självförsörjande med vatten, el och mat och utgör en sambandscentral.

Den stora nyttan med baslägren som koordineringscentra är att FN nu kan göra behovsbedömningar så att rätt nödhjälp kommer till rätt plats, där den bäst gör nytta för den drabbade befolkningen, säger Patrik Jansson.

Härifrån kan FN också skapa aktuella och gemensamma lägesbilder som är en viktig del i koordineringen av hjälparbetet.

Det är avgörande att alla har en och samma lägesbild av situationen för att samordna och prioritera de resurser som ska skickas till Filippinerna. Mer hjälp behövs, men det är viktigt att sända den hjälp som efterfrågas. Vi ser baslägren som akut hjälp i katastrofens inledningsskede, där FN kan arbeta effektivt i fält i upp till en månad. Därefter måste andra, mer långsiktiga lösningar till.


Teamet på plats vittnar om att allt fler humanitära organisationer kontinuerligt anländer till Tacloban.

Förödelsen är fortfarande enorm i hela staden. Det kommer att ta lång tid att forsla bort avfall, reparera, bygga nytt och återställa, säger Karin Hugelius, sjuksköterska i teamet, från Tacloban på tisdagen.
De drabbade har de senaste dagarna börjat hämta sig så pass att kommersen på gatorna börjar vakna till liv. Igår såg vi för första gången tvätt hänga utanför bostäderna vilket visar att vatten fanns att tillgå.

Martin Sjöholm (till vänster) är sekonderad från MSB till EU:s Assessment Team. Här i samspråk med MSB:s Sema Panboon, styrkechef i den IHP-styrka som är stationerad i Tacloban. Foto: MSB

Martin Sjöholm (till vänster) är sekonderad från MSB till EU:s Assessment Team. Här i samspråk med MSB:s Sema Panboon, styrkechef i den IHP-styrka som är stationerad i Tacloban. Foto: MSB

Fler och fler gator är röjda och framkomliga i Tacloban, vilket medfört att trafiken ökat avsevärt.

Det finns dock fortfarande saknade personer, stanken efter avlidna är fortfarande väldigt påtaglig på vissa ställen och man hittar fortfarande avlidna i rasmassorna, berättar Karin Hugelius i teamet på plats.  

De största utmaningarna för teamet på plats är logistik och koordinering liksom dricksvatten för teamet. Men också avfallshantering är ett stort problem.

Dialog om tidig återuppbyggnad

MSB för en aktiv dialog med FN om ett samarbete inom området tidig återuppbyggnad och hantering av katastrofavfall.

Den raserade infrastrukturen har skapat stora mängder avfall och skräp som måste tas om hand och fraktas bort, dels för att kunna ta sig fram och dels för att det blir ett sanitetsproblem. Man behöver också hantera avfall från sjukhus och hushåll, berättar Jakob Wernerman, Enheten för insatser, MSB. 

MSB har gjort liknande insatser tidigare, bland annat efter jordbävningen i Haiti för några år sedan. 

Vi har expertis och erfarenhet av att hantera katastrofavfall på ett effektivt och miljövänligt vis, bland annat genom att återvinna byggnadsmateriel. Tillsammans med FN har vi tagit fram riktlinjer för den här typen av katastrofarbete.

 
Tält OSSOC 

I baslägret som byggs för att underlätta FN-personalens arbete i Tacloban ingår tält för bland annat boende och kontor. Foto: MSB  

I baslägret som byggs för att underlätta FN-personalens arbete i Tacloban ingår tält för bland annat boende och kontor. Foto: MSB

Vanliga frågor:

Vilka internationella insatser genomför MSB?
- De flesta av insatserna är stöd till hjälporganisationer inom FN och EU, för att öka deras möjlighet att samordna sig, att snabbt komma fram och att utföra sitt arbete i katastrofområden

Vad handlar MSB:s internationella insatser om?
- I första hand handlar det om att bidra till att rädda människoliv. Det gäller både i en katastrofsituation och mer långsiktigt för att minska risker och konsekvenser för nya katastrofer.

Hur många insatser arbetar MSB med?
- Normalt genomför vi 50-60 olika insatser utomlands samtidigt. Det kan röra sig om att förmedla personal för arbete som experter för myndigheter, FN- och EU-organ i länder som behöver hjälp för att utveckla sin förmåga att klara kriser och katastrofer. Det kan också röra sig om insatser som bidrar till att underlätta hjälporganisationernas arbete att rädda och hjälpa människor i stora katastrofer.

Hur förberedd är MSB när en katastrof inträffar?
- MSB har bevakning dygnet runt för att ha aktuell information om olyckor, kriser och katastrofer. I det ingår också att hålla ett nationellt och internationellt öga på vad som kan komma att hända, till exempel väderprognoser och händelser som kan komma att utvecklas till en katastrof.
- I beredskap har MSB förberett flera olika paketlösningar som vi kan erbjuda som humanitär hjälp. Dessa innehåller utrustning för olika ändamål och utvalda, utbildade experter.

Vilka samarbetspartners har MSB för internationella insatser?
- Våra viktigaste partners är inom IHP (International Humanitarian Partnership) det vill säga motsvarande myndigheter i de nordiska grannländerna, Storbritannien, Tyskland och Luxemburg. Tillsammans kan vi snabbt erbjuda avancerad utrustning och erfarna experter för stora och omfattande humanitära insatser.

 

Kontakt: MSB Presstjänst infober@msb.se