Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Viktigt att fortsätta att förbättra svarstiderna på 112

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2016-05-27 kl. 12:00
Medelsvarstiden på nödnumret 112 har blivit något kortare sedan förra året, men är fortfarande för lång. Det konstaterar MSB i en rapport till regeringen.

 – Det är viktigt att SOS Alarm fortsätter att prioritera att vidta åtgärder för att förbättra svarstiderna, säger MSB:s generaldirektör Helena Lindberg.

Tillsynsrapport SOS Alarm maj 2016 (pdf)

MSB har i uppdrag att utöva tillsyn över och kontroll av att SOS Alarm Sverige AB uppfyller åtagandena i alarmeringsavtalet med staten. Under 2015 har MSB:s tillsyn särskilt riktat sig mot hur SOS Alarm arbetar

  • för att leva upp till kraven på svarstider,
  • för att säkerställa SOS-operatörernas kompetens,
  • för att positionera inkommande samtal,
  • för att säkerställa en robust organisation samt förebygga och hantera interna störningar,
  • med uppdraget Viktigt meddelande till allmänheten,
  • med det särskilda informationsnumret 113 13 samt
  • med journummer 116 000.        

I förra årets tillsynsrapport påtalade MSB för SOS Alarm att medelsvarstiden på 15,3 sekunder var för lång, då den avtalade tiden ska ligga på max 8 sekunder. SOS Alarm har sedan dess minskat sin medelsvarstid till 13,3 sekunder.

Personalomsättningen bland SOS-operatörerna har under 2015 fortsatt varit hög, SOS Alarm anger att detta är en bidragande orsak till att svarstiderna inte har minskat mer under 2015. MSB ser dock fortsatt mycket allvarligt på att SOS Alarm inte klarar av att leva upp till alarmeringsavtalets krav på svarstider och anser att SOS Alarm måste fortsätta prioritera att vidta åtgärder för att förbättra svarstiderna.

SOS-operatörens kompetens är en viktig faktor för att säkerställa att den enskilde så snabbt som möjligt får rätt hjälp i händelse av en olycka. MSB ser positivt på att SOS Alarm under 2015 inkluderat samtalsuppföljningar i den årliga certifieringen av operatörerna.

Felpositioneringar bör minskas ytterligare

Med hjälp av positionering kan SOS-operatören få uppgifter om var den som ringer befinner sig. Enligt alarmeringsavtalet ska SOS Alarm nyttja positionering av 112-samtal där så är möjligt i fast och mobil telefoni i syfte att effektivisera larmhanteringen. Eftersom SOS Alarm under ett par år identifierat kvalitetsbrister i positioneringen har MSB följt hur förbättringsarbetet har fortlöpt under 2015.

SOS Alarm har genomfört olika åtgärder för att minska felpositioneringar. En av orsakerna till felpositioneringar är att det finns felaktigheter i de automatiska uppgifter som kommer in i systemet via teleoperatörerna gällande geografisk tillhörighet.

MSB anser att administrativa och tekniska förutsättningar behöver säkerställas för att en exakt positionering med automatik ska medfölja alla nödanrop till 112 som sker via mobiloperatörernas nät.

VMA per telefon måste uppfylla säkerhetskrav

SOS Alarm har under 2015 fortsatt arbetat med sitt uppdrag i alarmeringsavtalet gällande ett nytt tekniskt system för viktigt meddelande till allmänheten (VMA) via mobil och fast telefoni vid allvarliga olyckor och kriser. MSB anser att ett system för varning av allmänheten (VMA) måste uppfylla höga krav på informationssäkerhet. Ett varningsmeddelande måste också på mycket kort tid nå ut brett inom det område som berörs av varningen, oberoende av områdets storlek eller hur många som befinner sig i området. MSB har fortsatt att följa SOS Alarms arbete då MSB anser att det tekniska system som SOS Alarm tillhandahåller för VMA via mobil och fast telefoni inte uppfyller ovanstående krav.

Enligt avtalet ska informationsnumret 113 13 bistå och stödja ansvariga aktörer i att ge allmänheten snabb, korrekt och samordnad information vid allvarliga olyckor och kriser. En diskussion har förts om bolagets möjligheter att kräva ersättning av berörd aktör för förmedling av information via 113 13. MSB har bett SOS Alarm klargöra vad SOS Alarm anser vara bastjänster respektive ersättningsfinansierade kompletterande tjänster.

SOS Alarm ansvarar enligt avtalet för journumret 116 000. Numret är ett EU-gemensamt journummer för att anmäla försvunna barn. MSB anser att SOS Alarm hanterar uppgiften att svara för journumret på det sätt som kan förväntas enligt avtalet.

Kontakt

MSB:s presstjänst
Telefon: 070-321 88 74

Kontakt: MSB:s presstjänst infoiberedskap@msb.se