Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Utvärderingen av Krisberedskapsveckan 2017 ger stöd för kommande kampanjer

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2017-10-18 kl. 07:37
Över lag upplevde kommuner och länsstyrelser att stödet från MSB var bra inför Krisberedskapsveckan 2017, men det behövs en fortsatt utveckling av kampanjen.

Utvärderingen av hur kommuner och länsstyrelser upplevt stödet från MSB i och med Krisberedskapsveckan 2017 är nu klar. Respondenterna är överlag positiva till MSB:s initiativ till den nationell kampanj och stödet som man fick inför, under och efter kampanjen men de uppmanar också MSB att utveckla och förändra vissa delar inför framtida kampanjomgångar.

Generellt har MSB:s stöd fungerat bra och många har kampanjat. 70 procent av kommunerna deltog i någon form, vilket gav ett större genomslag än förväntat, säger Marie Lundqvist utvärderare på MSB.

Synpunkter på kampanjen

Den kritik som framkommit i utvärderingen handlar bland annat om val av tidpunkt för kampanjen. Många av de tillfrågade hade gärna haft den på hösten istället.

Vi förstår att många tycker att det är en fråga som är mer aktuell under hösten när oväder drar in. Vi får fundera över om vi behöver göra något åt tidpunkten, men samtidigt spänner kampanjbudskapen över en betydligt bredare hotbild än väderhändelser. 2018 är det i alla fall 28 maj till 3 juni som gäller, säger Christina Andersson, ansvarig för Krisberedskapsveckan.

I utvärderingen framkommer också att många hade önskat att materialet funnits på fler språk än lätt svenska och att det hade varit öppet för syntolkning.

Tillgängligheten är en viktig fråga framåt, särskilt med tanke på att en stor del i nästa års kampanj är regeringsuppdraget med ett tryckt utskick till 4,5 miljoner hushåll om kriser, höjd beredskap och påverkanskampanjer. Just nu sätter vi oss in i frågan och har ännu inga färdiga svar, berättar Christina Andersson.

Läs mer om regeringsuppdraget med nationellt utskick  

Vi tar tillvara på utvärderingen

Resultaten från utvärderingen är värdefulla framförallt hur samhället tillsammans kan jobba långsiktigt med både kampanj och utveckling av den lokala riskkommunikationen.

Utvärdering av Krisberedskapsveckan 2017: MSB:s planering och samordning
Krisberedskapsveckan genomfördes första gången i maj 2017. Syftet var att öka privatpersoners beredskap inför samhällskriser och att utve...
Publikationsnummer:
MSB1125
 
   

Kommande aktiviteter Krisberedskapsveckan

Webbseminarium Guide för kommuners
riskkommunikation 5 december 2017
 Upp och ned

Uppstartskonferens Krisberedskapsveckan
22 mars 2018

Kampanjveckan med nationellt utskick
28 maj – 3 juni 2018

 

 

 

Krisberedskapsveckan 2017

Krisberedskapsveckan genomfördes första gången år 2017 och ägde rum under vecka 19, 8–14 maj. Syftet var att öka privatpersoners beredskap inför samhällskriser samt att utveckla kommunernas riskkommunikation. Kampanjen är nationell och kommer att genomföras varje år.

Arbetsgruppens genomgång visar att andelen kommuner som var aktiva under kampanjveckan var omkring 70 procent.

Läs mer om krisberedskapsveckan  

Utvärdering av MSB:s planering och samordning

Utvärderingen är gjord utifrån MSB:s planering och samordning av Krisberedskapsveckan 2017 för att fånga upp viktiga lärdomar inför kommande kampanjer.

Datainsamling har skett genom intervjuer med personer inom kommunikation respektive säkerhet i 13 kommuner och sju länsstyrelser. Urvalet av kommuner och länsstyrelser baserades dels på hur aktiva de varit under kampanjveckan, dels på geografisk spridning och storlek. Intervjuer har också genomförts med projektets arbetsgrupp vid MSB. Därtill har dokumentstudier gjorts i form av planeringsunderlag, kommunikationsmaterial, förstudier, utvärderingar och uppföljningar.