Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Utvärdering av MSB:s arbete med skogsbränderna 2018

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2019-03-27 kl. 14:29
Stort engagemang och vilja att bidra i arbetet under sommaren 2018 bidrog till en effektiv hantering i arbetet med anledning av skogsbränderna, visar MSB:s utvärdering av arbetet i somras.

Resultatet av utvärderingen visar att MSB:s hantering var ändamålsenlig och att omfattande åtgärder vidtogs. Utvärderingen visar också viktiga lärdomar och utvecklingsområden som kan stärka och utveckla MSB inför framtida samhällsstörningar.

Rapporten Utvärdering av MSB:s arbete i samband med skogsbränderna 2018

Identifierade styrkor och utvecklingsbehov

En framgångsfaktor var att medarbetarna som ingick i den särskilda organisation som hanterade arbetet med skogsbränderna visade stort engagemang och en stor vilja att bidra i arbetet. En annan framgångsfaktor var att MSB anlitade experter från kommunala räddningstjänster och andra statliga myndigheter.

Den här utvärderingen gjordes för att MSB skulle kunna bedöma den egna förmågan i samband bränderna sommaren 2018. Syftet var att dra lärdomar och erfarenheter för framtiden.

– På det stora hela fungerade MSB:s hantering av de omfattande skogbränderna i somras väl men naturligtvis finns det alltid saker som kan utvecklas. I det arbetet är den utvärdering som har gjorts här på MSB en viktig byggsten tillsammans med regeringens utredning och vår egen erfarenhetsåterföring, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

Utvärderingen kommer fram till att det som behöver utvecklas för framtiden bland annat är:

• bättre stöd i form av en utvecklad stabschefsfunktion och mer administrativt stöd,
• personalplaneringen behöver vara mer samordnad,
• vissa rutiner och strukturer behöver förtydligas och förberedas bättre.

Åtgärdsplan för att ytterligare utveckla arbetet

– Flera av de utvecklingsområden som utvärderingen uppmärksammar är omhändertagna i det omfattade arbete som vi har genomfört sedan förra sommaren för att stärka skogsbrandsberedskapen till sommaren 2019 och på längre sikt. Dessa åtgärder är redan på väg att genomföras, fortsätter Dan Eliasson.

Utöver detta har myndigheten också tagit fram en åtgärdsplan som utgår från utvärderingen. Bland annat ska det pågående arbetet med att utveckla värdlandsstödet och stärka kapaciteten när det gäller materiel slutföras, liksom arbetet med personalplaneringen. Dessutom ska möjligheten till ett administrativt stöd till operativ chef och till funktioner i särskild organisation, informationshanteringen vid operativt arbete samt möjligheten att nyttja GIS, geografiskt informationssystem, vid operativt arbete ses över.

Redan i höstas påbörjades arbetet med att stärka MSB:s beredskap för att kunna hantera en ännu mer omfattande skogsbrandssäsong. Myndigheten har lämnat svar till regeringen på uppdragen om flygstöd, fler utbildningsplatser och utökade förstärkningsresurser.

MSB har nu tillgång till egna flygande resurser, fler skogsbrandsdepåer som vi kan återställa snabbare, vi rekryterar fler personer med relevant kompetens till vår personalpool, vi stärker bemanningen och vi utvecklar våra interna arbetssätt och samarbeten med andra aktörer, till exempel med räddningstjänsten men också med de internationella aktörerna.

Om utvärderingen

Utvärderingar inom MSB utförs med ett lärande och förbättrande syfte. De resultat och analyser som framkommer inom ramen för en utvärdering svarar uteslutande ansvariga utvärderare för. Detta för att säkerställa utvärderingsarbetets oberoende och integritet.

En utvärderingsrapport är ett av flera underlag och faktorer som kan ligga till grund för förslag till åtgärder och beslut för att utveckla och stärka ett område. I de fall en utvärderingsrapport innehåller rekommendationer eller förslag på åtgärder kan de behöva justeras av beslutsfattare eller uppdragsgivare vid en sammanvägning av ett bredare beslutsunderlag.

 
 

Fler artiklar efter skogsbränderna 2018

Kloka överväganden i regeringens skogsbrandsutredning

Skogsbrandsutredningen överlämnades till inrikesminister Mikael Damberg

Skogsbränderna sommaren 2018 SOU 2019:7 Betänkande av 2018 års skogsbrandsutredning

Så förstärks förmågan att bekämpa bränder från luften

Så vill MSB stärka beredskapen för skogsbrand till nästa sommar

MSB skapar helt ny förmåga att bekämpa skogsbränder med helikoptrar

Kontakt: MSB:s presstjänst kommunikation@msb.se