Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Bilden är från en övning i september 2009 då SNAM flögs från Sverige till Island. Bilden är från en övning i september 2009 då SNAM flögs från Sverige till Island. Foto: David Norlin.

Svenska nationella ambulansflyget på övning i Rumänien

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2018-10-16 kl. 10:04
MSB:s förstärkningsresurs Svenska nationella ambulansflyget (SNAM) flyger under veckan till Rumänien för att delta i en övning.

MSB har uppdraget att upprätthålla beredskap för att genomföra insatser med Svenska nationella ambulansflyget (SNAM) som nu deltar i en övning arrangerad av EU:s civilskyddsmekanism.

– Målbilden för MSB:s deltagande i övningen är att certifiera SNAM som en EU-modul i den frivilligpool av resurser som finns kopplad till EU:s samarbete på civilskyddsområdet. SNAM innebär medicinsk evakuering av drabbade för vård på sjukhus i Sverige eller annat land. Under övningen ska vi också testa de rutiner och arbetssätt som var och en av de organisationer som arbetar med SNAM har i nuläget, berättar Josef Sörensson, som till vardags arbetar med SNAM på MSB:s enhet för insatser.

Certifieringen visar att en resurs är av hög kvalitet och ger EU:s medlemsländer bättre förutsättningar att nyttja resursen vid en kris. Hanteringen av sommarens skogsbränder var ett tydligt exempel på vikten av resurserna och hur de kan komma till nytta. Sverige tog emot stödresurser från flera av EU:s medlems- och partnerskapsländer som bidrog väsentligt i hanteringen av bränderna.

– MSB:s förstärkningsresurser är viktiga för Sveriges nationella krisberedskap. Genom att upprätthålla en hög kvalitet och registrera utvalda resurser i EU:s frivilligpool så stärks dessutom våra möjligheter att tillsammans med EU:s medlemsländer och partnerskapsländer jobba för en fortsatt utveckling av beredskapen inom krishantering för hela EU, berättar Britta Ramberg, biträdande enhetschef på enheten för insatser, MSB.

Övning med medicinskt fokus

En annan av MSB:s resurser som övas i Rumänien är Technical Assistance Support Team (TAST). Det är ett tekniskt team som kan medfölja moduler för att försäkra deras förmåga att arbeta genom att tillhandahålla praktiskt stöd inom ett eller flera tekniska områden.

Övningen är en så kallad Modex, vilket är kort för Module Exercise. Det är EU:s civilskyddsmekanism som regelbundet arrangerar Modexövningar som en del i sitt arbete. Syftet är att stärka, upprätthålla och öva sin samarbetsförmåga för att vid samhällsstörningar, kriser och katastrofer kunna bistå med räddningsinsatser till drabbat land. Under övningarna samverkar olika moduler i EU:s civilskyddsmekanism kring ett scenario med ett större skadeutfall. Pågående övning har ett medicinskt fokus och utgår från att en större jordbävning just ägt rum, det är många skadade, samt infrastruktur och sjukvård är påverkad.

Mer om SNAM

SNAM är en nationell förstärkningsresurs för flygmedicinsk evakuering. SNAM kan verka nationellt såväl som internationellt och är en unik tillgång som kan användas vid situationer då nödvändiga resurser inom ambulansflyg inte finns att tillgå.

I arbetet med SNAM samverkar MSB med flygbolaget Scandinavian Airlines System (SAS), Socialstyrelsen samt Västerbottens läns landsting (VLL), med följande ansvarsfördelning:

  • MSB tillhandahåller den statliga förstärkningsresursen SNAM och ansvarar för beredskap och insatsledning.
  • SAS ansvarar för de flygoperativa delarna av SNAM, med flygplan, piloter, teknisk personal samt kabinpersonal.
  • Socialstyrelsen och MSB samråder inför beslut om insats med SNAM. MSB samverkar även med Socialstyrelsen utifrån deras sektorsansvar för sjukvård och katastrofmedicin.
  • VLL är ansvarig vårdgivare i SNAM och ansvarar för den medicinska personalen.

Läs mer om SNAM här.

Mer information

EU-modul

En modul är en specifik resurs som kan bestå av personal och materiel. SNAM är en medicinsk modul som består av både personal och materiel. Några av de redan certifierade moduler som MSB har registrerat i EU:s frivilligpool består av resurser för översvämning (pumpar och barriärer), oljeskydd, IT- och kommunikationsstöd, tillfälligt tak över huvudet för drabbad befolkning, samt boendestöd för EU:s civilskyddsteam.

EU:s frivilligpool

EU har ett djupgående samarbete inom civilskyddsområdet, som bland annat innefattar en mekanism för att ställa moduler i form av materiel och kompetens till förfogande vid händelser där ländernas nationella kapacitet inte räcker till. För att få en modul certifierad ska den uppnå EU:s standard och krav på förmåga att samverka med andra länder. Som registrerad i EU:s frivilligpool för civilskyddssamarbetet kan SNAM komma att efterfrågas av andra länder, även om inte svenska intressen berörs. Vid en sådan aktivering är grunden att efterfrågande land betalar kostnaden, men att EU-kommissionen kan stå för en betydande delfinansiering. På så vis blir SNAM på ett tydligare sätt en tillgång för hela EU.

 
 
Kontakt: MSB:s presstjänst kommunikation@msb.se