Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Stöd att hantera gråzonsproblematik

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2018-02-01 kl. 09:18
Den hotbild vi ser i dag är komplex och diffus med en otydlig gränsdragning mellan fred och krig. Att avgöra om medvetna handlingar ligger bakom olika händelser kan vara svårt. Det kallas gråzonsproblematik. Nu har FOI på MSB:s uppdrag tagit fram ett typfall att användas av samhällets aktörer som stöd i planeringen av civilt försvar.

Verktyg i gråzonen som kan användas för att påverka Sveriges intressen, handlingsfrihet, förmågor och agerande, kan till exempel vara påtryckningar, spridning av desinformation, sanktioner, sabotage, underrättelseverksamhet, terrorhandlingar, infiltration, cyberattacker eller påverkansoperationer. Dessa kan kombineras på olika sätt och användas öppet eller dolt.

Osäkerhet kring aktiviteter i gråzon innebär att händelserna ska hanteras av den fredstida krisberedskapen, av samma aktörer och med samma regelverk. Typfall 5 ger myndigheter och andra aktörer inom det civila försvaret bättre möjligheter att öva hantering av gråzonsproblematik.

Typfall är beskrivande hotbildsunderlag som speglar olika möjliga situationer och händelseförlopp. FOI har tidigare tagit fram fyra typfall på uppdrag av MSB. Nu har dessa kompletterats med ett femte med ett händelseförlopp som speglar en eskalerande gråzonsproblematik med påtaglig samhällspåverkan men där varken höjd beredskap råder eller synbara militära maktmedel används. Typfallen är öppet tillgängliga och är tänkta att fungera som utgångspunkt i den återupptagna totalförsvarsplaneringen.

De fem typfallen är:

  • Typfall 1: Beredskapshöjning, mobilisering och transport till utgångsområden
  • Typfall 2: Angrepp med fjärrstridsmedel m.m., riktat huvudsakligen mot civila mål
  • Typfall 3: Angrepp med fjärrstridsmedel, mot främst militära mål
  • Typfall 4: Angrepp som omfattar landstigning och luftlandsättning mot viktiga områden i Sverige
  • Typfall 5: Gråzon med påtaglig samhällspåverkan, ej höjd beredskap, ej militära maktmedel
Kontakt: MSB:s presstjänst kommunikation@msb.se