Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Särskild satsning på kommuner och landstings arbete med civilt försvar 2017

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2017-07-06 kl. 15:23
Regeringen ser ett behov av att stärka totalförsvaret under 2017. I juni beslutade regeringen om en ändring i regleringsbrevet för MSB, som innebär att 60 miljoner kronor tilldelas kommuner och landsting för att stärka arbetet med civilt försvar under 2017.

MSB beslutade om fördelning av medlen till respektive kommun och landsting den 30 juni. De extra medel som nu tillförs kommuner och landsting för 2017 ska göra det möjligt att komma igång med arbetet som rör civilt försvar. MSB har tillsammans med länsstyrelserna och Socialstyrelsen tagit fram stöd för hur pengarna kan användas för att stärka förmågan inför höjd beredskap. Prioriterade satsningar är:

  • Ökad kunskap om totalförsvaret och kommunens och landstings ansvar och roll
  • Deltagande i övningsverksamhet avseende totalförsvaret
  • Stärkt säkerhetsskydd
  • Ökad robusthet i samhällsviktig verksamhet

MSB ska föreslå utveckling av krisberedskap och civilt försvar

MSB har ansökt om pengar för att stärka kommuner och landstings arbete med civilt försvar för 2018, och avvaktar nu resultatet av den statliga budgetprocessen. Vad gäller mer långsiktig finansiering har regeringen gett MSB i uppdrag att föreslå hur arbetet med krisberedskap och den återupptagna planeringen för det civila försvaret bör utvecklas inom kommuner och landsting. Detta görs utifrån bestämmelserna i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

I uppdraget ingår att redovisa en bedömning av vilka kostnader för kommuner och landsting som förslagen medför och som bör ersättas av staten. Arbetet ska redovisas till regeringen den 15 december 2017. I arbetet kommer MSB bland annat samverka med SKL, Socialstyrelsen, Försvarsmakten och länsstyrelserna.

Regeringens ekonomiska satsning för 2017 och det särskilda uppdraget till MSB signalerar att kommunernas och landstingens förberedelser för höjd beredskap enligt bestämmelserna i LEH nu ska återupptas och utvecklas. Utgångspunkten är det arbete som redan görs för att säkerställa en god krisberedskap. Det arbetet måste fortsätta att utvecklas samtidigt som perspektivet höjd beredskap beaktas.

Läs mer om kommunal krisberedskap

Kontakt: MSB:s presstjänst kommunikation@msb.se