Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Så vill MSB stärka beredskapen för skogsbrand till nästa sommar

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2018-09-17 kl. 12:41
MSB har lämnat en delredovisning till regeringen om hur beredskapen att hantera svåra skogbränder kan förbättras redan till sommaren 2019.

Skogsbrandssäsongen var under den gångna sommaren exceptionell i Sverige. Brandrisken var extrem i stora delar av landet. Flera stora och svårsläckta bränder härjade samtidigt och de höga brandriskvärdena varade under lång tid, från maj till augusti.

Utveckla befintliga och nya förstärkningsresurser

Fredag 14 september lämnade MSB in den första delrapporten av tre i regeringsuppdraget om att stärka beredskapen för framtida omfattande skogsbränder.

Det handlar både om att vidareutveckla MSB:s befintliga förstärkningsresurser som skogsbrandsdepåer, förmågan att ta emot stöd från andra länder, så kallat värdlandsstöd, och om vidareutveckling av förstärkningsresursen för stöd till samverkan och ledning, bland annat med räddningsledning, samband och informationsdelning samt GIS (kartstöd). Det handlar också om att säkerställa förmågan till brandbekämpning från luften. Förslagen förutsätter att utvecklingen finansieras med utökade medel.

MSB har ett allriskperspektiv och ser att föreslagna förändringar kommer att stärka hela det svenska krisberedskapssystemet, så att vi är bättre förberedda inför alla typer av händelser.

Följande åtgärder föreslås:

Skogsbrandsdepåer – dels snabb återställning, dels fler depåer
Den största effekten uppnås om kommunernas egen beredskap med utrustning för skogsbrandssläckning höjs. MSB föreslår att även kapaciteten på nationell nivå ska stärkas. Dels genom att möjliggöra en snabbare återställning av befintliga depåer, dels genom att utöka antalet depåer på strategiska ställen i landet.

Brandbekämpning från luften – fler avtal och bättre stöd till flygande resurser
Under en svår skogsbrandssäsong kan flygande resurser vara avgörande för snabba insatser i ett första skede och för att minimera risken för större och mer omfattande bränder.

MSB föreslår att:

  • Länsstyrelser och kommuner säkerställer tillgången till flygande resurser på regional och lokal nivå. Lösningar anpassas efter regionala eller lokala förhållanden.
  • På nationell nivå sluter Sverige genom MSB för 2019 avtal med privata aktörer inom eller utanför Sverige, för att säkerställa en nationell förstärkningsresurs för brandbekämpning från luften sommaren 2019. Så säkerställs en nationell beredskap även om lokala och regionala aktörer har sina avtal.
  • Utöver detta behöver stödet till de flygande resurserna utvecklas, till exempel avtal med flygplatser, logistik- och bränslestöd och luftrumssamordning som behövs när flera flygande resurser är inblandade i släckningsarbetet.

Under sommaren 2018 hade Sverige stor nytta av de flygande resurser som vi fick del av via EU-samarbetet och det nordiska räddningstjänstsamarbetet. De internationella resurserna är en del av den svenska krisberedskapen och är fortsatt viktiga.

Värdlandsstöd underlättar mottagandet av internationell hjälp
Förstärkningsresursen värdlandsstöd ska underlätta mottagandet av internationella resurser. Inför nästa sommar ser MSB ett behov av att rekrytera fler personer till MSB:s resursbas som har kompetens inom värdlandsstöd, samt vidareutveckla arbetssätt med mera.

Förstärkningsresursen stöd till samverkan och ledning utökas
I förstärkningsresursen stöd till samverkan och ledning ingår i dag bland annat expertis inom stabsmetodik, metodstöd för samverkan och ledning och expertis inom kriskommunikation. MSB:s förslag är att rekrytera fler personer till MSB:s resursbas för längre uthållighet och breddad kompetens. MSB lämnar även förslag som ska säkerställa ökad förmåga inom resursen för räddningsledning, sambands- och informationsdelning samt GIS (till exempel kartstöd).

Utveckla MSB:s samordnings- och inriktningsarbete
MSB avser att vidareutveckla sitt arbete med att samordna, inrikta och prioritera med utgångspunkt från hanteringen i somras, men även stödja aktörerna på lämpligt sätt, t.ex. via mäklande av resurser. En dialog behöver ske med berörda aktörer om hur det kan ske på bästa sätt utifrån lämplig reglering.

Läs rapporten för mer information

Kontakt: MSB:s presstjänst kommunikation@msb.se