Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Så förstärks förmågan att bekämpa bränder från luften

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2019-02-12 kl. 11:55
Sverige behöver helikoptrar och flygplan för kunna bekämpa skogsbränder i framtiden. I dag lämnade MSB in svaret på regeringsuppdraget som redovisar behoven av förstärkt kapacitet avseende materiel, personalförsörjning och flygkapacitet. Utöver luftburna brandbekämpningsresurser behöver Sverige också bli bättre på samordning mellan räddningstjänsterna. - Det vi i dag lämnade in till regering är en kraftfull ambitionshöjning vad gäller förmågan att vattenbomba och fler utbildningsplatser, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

Svaret på regeringsuppdraget, som i dag lämnades in till Justitiedepartementet, består av två delar:

  • dels utreda behov av förstärkt nationell förmåga att bekämpa bränder från luften, utöver de resurser som redan finns tillgängliga. 
  • dels att bedöma utbildnings- och kompetensbehov inom kommunal räddningstjänst med en kostnadsuppskattning,

- Sedan september i fjol har vi pratat om hur vi behöver förstärka utrustning med vattenpumpar, slangar, terrängfordon, mobila Rakelstationer och förbättra ledningsförmågan. Det vi i dag lämnat in till regering är en kraftfull ambitionshöjning med fokus på utbildning och utbildningsplatser. Och sedan en färdväg framåt för att skaffa oss kompetens och förmåga att vattenbomba, säger Dan Eliasson och fortsätter:

- Vi har gått ut med en upphandling föra att skaffa oss helikopterkapacitet till redan till sommaren 2019. Vi har dessutom tagit höjd för att utöka antalet utbildningsplatser för räddningstjänstpersonal. Både i grund- och vidareutbildning. 

Förmågan måste stärkas

MSB föreslår uppbyggnad av förmågan att vattenbomba i tre steg:
  • I ett första steg upphandlas helikoptertjänster för skogsbrandsbekämpning.
  • I ett andra steg upphandlas mindre skopande plan. Både helikoptrar och flygplan bör vara en del av EU:s samlade förmåga. 
  • I ett tredje steg bör större skopande flygplan med stationering i Sverige övervägas. Detta kräver ytterligare utredning utifrån erfarenheterna av såväl upphandling av helikoptrar som mindre skopande plan. Därtill måste vi se hur, rescEU som är en gemensam EU-resurs för katastrofhantering, utvecklas.
MSB menar att de flygande resurserna i alla tre steg ska vara en del av civilskyddsmekanismen. EU delfinansierar de resurser som ingår i rescEU.

Flygande resurser blir kostnadsfritt för räddningstjänsterna

De helikoptrar och flygplan som MSB upphandlar och tillgängliggör är nationella förstärkningsresurser. De nationella förstärkningsresurserna som MSB tillhandahåller använder kommunernas räddningstjänster kostnadsfritt. Detta för att ekonomiska muskler eller storlek på räddningstjänstorganisation, aldrig ska vara avgörande för att man ska kalla in förstärkningsresurser i ett tidigt skede. 

Fler utbildningsplatser behövs

Utbildningsplatserna inom grund- och vidareutbildning för kommunal räddningstjänst räcker inte till. Platserna behöver öka från dagens ca 1500 till ca 2000 samtidigt som utbildning inom ledning av räddningstjänst behöver ses över och en räddningschefsutbildning bör utvecklas. Satsningarna ställer krav på åtgärder vid MSB:s skolor i Sandö och Revinge och förutsättningar behöver skapas för att genomföra fler utbildningar regionalt. Utbildningsplatserna behöver öka stegvis med ca 100-200 platser per år fram till 2022 när behoven möts fullt ut. Utbildning inom ledning av räddningstjänst utvecklas och planeras starta hösten 2021. Utbildningen behöver både breddas och fördjupas vilket förväntas föra med sig kostnadsökningar. Sammantaget medför åtgärderna ökade kostnader med 25 miljoner kronor för 2020, 43 miljoner kronor för 2021 och 66 miljoner kronor årligen från 2022.

Utbildning i skogsbrandsbekämpning

Utbildning  i skogsbrandsbekämpning saknas i dag i Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib). MSB föreslår att en påbyggnadsutbildning tas fram. En sådan kan starta tidigast 2021 till en kostnad om 15 miljoner kronor årligen.

Förstärkt kommunal räddningstjänst

Ett nationellt utbildningsstöd till kommunal räddningstjänst för att utbilda frivilliga brandmän, skogsbrandvärn och andra frivilliga för skogsbrandsbekämpning utvecklas. Utbildningsstödet utvecklas stegvis och medför kostnader för 5 miljoner kronor för 2020 upp till 10 miljoner kronor årligen från 2022.

 

Kontakt: MSB:s presstjänst kommunikation@msb.se