Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Rekommendationer för hur användningen av brandsläckningsskum kan minska

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2016-09-16 kl. 15:15
Kemikalieinspektionen har tillsammans med MSB och Naturvårdsverket tagit fram en informationsfolder till Sveriges räddningstjänster. Foldern handlar om brandsläckningsskum och vilka miljörisker de kan medföra

Brandskum med fluortensider misstänks vara en av huvudorsakerna till de föroreningar i dricksvatten som lett till att brunnar och vattenverk i flera svenska kommuner tagits ur bruk de senaste åren. Föroreningarna består av högfluorerade ämnen, så kallade PFAS. Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och MSB råder därför Räddningstjänsterna att inte använda släckskum med fluortensider i onödan utan bara då de behövs.

Släckskum med fluortensider ska användas vid bränder i vätskor som olja och diesel och inte i andra material. I de fall de är nödvändigt att använda fluorbaserat skum ska skumvätskan så långt det är möjligt samlas upp och skickas till destruktion. Släckvatten och rester av brandskum ska hanteras som farligt avfall.

Även andra brandsläckningsskum än de fluorerade kan medföra betydande miljöpåverkan och därför anser MSB att släckvatten som innehåller även andra sorters skum ska samlas upp och skickas till destruktion, i största möjliga utsträckning. Om släckvattnet inte kan samlas upp rekommenderar MSB att andra släckmetoder används om det är möjligt.

Foldern: Rekommendationer för minskad användning av brandsläckningsskum (Pdf på kemi.se)

På mässan SKYDD 2016 den 27 oktober har Kemikalieinspektionen och MSB ett seminarium om miljösmart brandsläckning tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet

Mer om Miljösmat brandsläckning på SKYDD 2016

Mer på msb.se om skumvätskor

 

Kontakt:
Mats Berglund Mats.Berglund@msb.se
Helena Nässlander Helena.Nasslander@msb.se