Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Räddningstjänsten insatser 2016 och 2017

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2018-07-09 kl. 10:56
Antalet inrapporterade insatser från Sveriges räddningstjänster är det högsta sedan insamlingen av insatsrapporter inleddes under slutet av 1990-talet. Under 2016 rapporterade Sveriges räddningstjänster in cirka 107 000 räddningsinsatser enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). 2017 var det cirka 105 000. De vanligaste räddningsinsatserna enligt LSO är till automatlarm utan brand, trafikolycka och brand eller brandtillbud i annat än byggnad. Utöver det har räddningstjänsterna rapporterat insatser till andra uppdrag som till exempel akut sjukvårdslarm.

MSB:s statistik bygger på antalet insatser som rapporterats in till myndigheten. Det har framkommit att vissa räddningstjänster inte har skickat in samtliga rapporter och därför går det inte att fastslå exakt hur många bränder och andra olyckor som räddningstjänsten har larmats till.

MSB har vidtagit åtgärder för att förbättra kvaliteten i statistiken, men trots det innehåller insatsstatistiken för 2016 och 2017 fortfarande en del kvalitetsbrister. MSB gör nu bedömningen att det inte är försvarbart att ytterligare fördröja utgivningen för att genomföra mer tidskrävande åtgärder som endast marginellt skulle förbättra tillförlitligheten i underlaget.

Statistiken

De fyra vanligaste av räddningstjänsternas insatser 2016-2017
Antal räddningsinsatser enligt LSO avrundat till hela hundratal

Händelse20162017
Automatlarm utan brandtillbud 
39 400 37 400
Trafikolycka
19 900 20 700
Brand eller brandtillbud i annat än byggnad
(t.ex brand i skog, på mark, i fordon utomhus)
17 400 17 100
Brand eller brandtillbud i byggnad

10 500
10 600

 

Det vanligaste uppdraget som inte är en räddningsinsats enligt LSO är Akut sjukvårdslarm med 13 600 uppdrag under 2016 och 13 000 under 2017.

Till insatsstatistiken i ida.msb.se

Kvalitetssäkring

Att statistiken för 2016 och 2017 publiceras först nu beror på att MSB genomfört en kvalitetssäkring efter identifierade brister i inrapporteringen. Under åren 2016 och 2017 har det varit en övergång mellan två rapporteringssystem, från den gamla insatsrapporten till den nya händelserapporten. Det har medfört två skilda frågeformulär, vilket har krävt mer tid för att sammanställa statistiken.

Från och med 2018 använder alla räddningstjänster händelserapporten och förhoppningen är att förbättrade rutiner hos MSB och räddningstjänsterna gör att kvaliteten för statistiken för 2018 kommer vara bättre från början.

Identifierade brister

Det går inte idag att fastslå exakt hur många bränder och andra olyckor som räddningstjänsten kallats till under 2016 och 2017. De identifierade bristerna som framkommit har varit att några räddningstjänster inte har skickat alla sina rapporter till MSB. Även oklarheter vid rapportering av insatser över organisationsgränser har försvårat en skattning av antalet olyckshändelser i statistiken. Liknande kvalitetsbrister har funnits även tidigare år, men det är inget MSB kan rätta till i efterhand.

Kvalitet i MSB:s insatsstatistik 2016 – 2017 (pdf)

Jämförelse med tidigare år

Händelserapporten har en delvis annorlunda uppsättning frågor och svarsalternativ jämfört med insatsrapporten. För att kunna följa utvecklingen över tid har MSB tagit fram riktlinjer för hur insatsrapportdata och händelserapportdata kan sammanställas så att underlaget blir jämförbart över tiden.

De som vill jämföra insatsstatistiken över tid bör vara medveten om att förändringar kan bero mer på förändrade rapporteringsrutiner än på verkliga samhällsförändringar.

 

MSB:s insatsstatistik

MSB:s insatsstatistik är avsedd att belysa vilka olyckor som kommunal räddningstjänst kallas till samt vilka åtgärder som vidtas vid dessa olyckor. Det överordnade syftet är att effektivisera samhällets arbete till skydd mot olyckor genom ökade kunskaper om olyckor och insatser. Samhället är i ständig förändring och behovet av att kunna följa olycksutvecklingen över tid anses som särskilt viktigt.