Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Ökat anslag för NIS i budgeten

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2018-04-16 kl. 14:39
Regeringen förslår ett ökat anslag för informationssäkerhet i vårändringsbudgeten för 2018, för genomförandet av det så kallad NIS-direktivet. MSB föreslås få 7 miljoner kronor under 2018 för att ta emot och hantera incidentrapporter och samordna visst gränsöverskridande arbete.

Därtill föreslår regeringen sammanlagt 27 miljoner kronor till de myndigheter som föreslås bli tillsynsmyndigheter: Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Statens energimyndighet, Transportstyrelsen, Post- och telestyrelsen samt Livsmedelsverket.

NIS-direktivet är Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) om att genomföra åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen. I svensk rätt har regeringen beslutat propositionen Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (prop. 2017/18:205). MSB äskade en anslagshöjning på 8 mnkr i budgetunderlaget för 2019 för att kunna genomföra uppdraget.

Så här fördelas regeringens anslagsändringar (2018) på det här området: 

Myndighet mnkr
Finansinspektionen 3
Inspektionen för vård och omsorg 3,5
Statens energimyndighet 2,5
MSB 7
Transportstyrelsen 4
Post- och telestyrelsen 4
Livsmedelsverket 10
TOTALT 34

 

Regeringens vårbudget 2018

Mer om NIS-direktivet

Kontakt: MSB:s presstjänst kommunikation@msb.se