Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Opinioner 2017: internationell terrorism och organiserad brottslighet oroar mest

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2018-01-14 kl. 10:00
Opinioner 2017 visar att oron för internationell terrorism och organiserad internationell brottslighet fortfarande är det vi är mest oroliga för.

Jämfört med Opinioner 2016 märks en ökad oro för brister i IT-säkerhet, spridning av kemiska och biologiska stridsmedel samt spridning av kärnvapen.

– Den stora majoriteten, nio av tio, tycker fortfarande Sverige är bra att leva i, den siffran ligger på samma nivå som tidigare. Den största oron är internationell terrorism och vi ser att det är fler än i förra undersökningen som tror att en terroristattack kommer inträffa i Sverige inom fem år. Något som ökat markant är oron för brister i samhällsviktiga IT-system, säger Linda Ryen, analytiker på MSB.

 

Opinioner 2017 : Allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar
Opinioner 2017 visar att oron för internationell terrorism och organiserad internationell brottslighet fortfarande är det vi är mest orol...
Publikationsnummer:
MSB1160
 
 

Ökad oro för brister i IT-säkerheten

I årets undersökning svarar sex av tio att de är oroliga över brister i samhällsviktiga IT-system och det är fler än i förra undersökningen som ser det som troligt att det kommer inträffa ett långvarig IT- och teleavbrott i Sverige inom de närmaste fem åren.

– Vi ser en ökning av oro för brister i samhällsviktiga it-system, säger Linda Ryen, analytiker på MSB. Det är troligt att uppmärksamheten kring it-attacker och it-säkerhet under 2017 har ökat medvetenheten om riskerna och vikten av att skydda viktig information i samhället.

Politiska hot och propaganda riktat mot Sverige

Andelen som tror på att ett politiskt hot från ett annat land kommer riktas mot Sverige inom fem år har minskat markant. I årets enkät svarar 63 % att det inte är troligt att det kommer inträffa, jämfört med 49 % 2016.

Oron för propaganda och falsk information från främmande stat riktad mot Sverige har däremot ökat något mot de två tidigare åren då frågan ingått i enkäten. 43 % tror att det kommer drabba Sverige inom fem år, vilket är på samma nivå som tidigare år.

Sveriges försvar och allianser

68 % känner ingen större oro för den militära situationen i vår närhet, andelen oroliga har minskat från 34 % vid förra undersökningen till 28 % i årets.

89 % vill ha ett militärt försvar och de svarande tror att det som har störst betydelse för att det svenska försvaret ska uppfattas som trovärdigt är:

  1. Moderna vapensystem.
  2. Förmåga att försvara hela landet.
  3. Medborgarnas försvarsvilja.
  4. Försvarsanslagens storlek.
  5. Allmän värnplikt.

69 % anser att vi bör ha ett försvar som bygger på värnplikt och frivillighet, vilket är det högsta mätvärdet sedan frågan kom med 2003. Andelen som tror att allmän värnplikt har stor betydelse för att det svenska försvaret ska uppfattas som trovärdigt är det högsta sen frågan kom med 2007.

Det är fler som är för än emot att Sverige borde ansöka om medlemskap i Nato. 43 % svarade ja på frågan, mot 33 % som svarade nej.  I undersökningen 2014 skiftade opinionen till att fler var för medlemskap i Nato, vilket fortfarande står sig.

Andelen som anser att Sveriges militära alliansfrihet har en positiv påverkan på fred och säkerhet i Sverige har minskat från 46 % till 36 %, det är det lägsta värdet sen frågan kom med 2006.

Drygt hälften vill fortfarande satsa mer ekonomiskt på militären, samtidigt som 76 % inte tycker att Sverige har tillräcklig beredskap i händelse av ett militärt angrepp.

Kontakt

MSB:s presstjänst
Telefon: 070 - 321 88 74
E-post: kommunikation@msb.se    

Presskontakt på plats på rikskonferensen Folk och försvar i Sälen är kommunikationsdirektör Svante Werger
Telefon: 073 - 026 11 72
E-post: svante.werger@msb.se    

 

Fakta: Undersökningen Opinioner

Opinioner är en undersökning som funnits sedan 1950-talet. Det finns få liknande undersökningar som kan uppvisa mätdata som daterar sig så långt som 60 år tillbaka i tiden. Vissa av de frågor som ställs har varit i stort sett likadana sedan 1950-talet, men undersökningen har genom tillägg eller borttagning nya frågor speglat de förändringar som samhället genomgått under samma tid.

I den årligen återkommande undersökningen "Opinioner" mäter MSB den svenska allmänhetens uppfattningar i frågor avseende samhällsskydd, beredskap samt försvars- och säkerhetspolitik.

Enkäten genomfördes i form av en webbpanelundersökning under perioden 1 till 7 i december 2017. Frågorna besvarades av 1 010 personer i åldern 18 till 74 år. Undersökningen har genomförts som en webbpanel sedan 2010.

Enkäten genomfördes innan försvarsberedningen presenterade sin rapport ”Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025” den 20 december 2017.

Till tidigare utgåvor  

 
 

Kontakt: MSB:s presstjänst