Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Ökade ambitioner i MSB:s budgetunderlag

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2016-02-25 kl. 09:55
"Sverige står inför en rad säkerhetspolitiska utmaningar – därför behöver MSB ta höjd för att kunna ta ett samlat större grepp om flera viktiga utvecklingsområden: vi behöver stärka samhällets beredskap för informationspåverkan, ta höjd för kommande utbildningsbehov, utvecklingen av it-incidentberedskapen och samhällets förmåga att snabbt och samordnat hantera akuta händelser även där ansvarsfrågan är oklar", säger MSB:s generaldirektör Helena Lindberg.

"De utpekade behoven återspeglas i MSB:s budgetunderlag, som vi har lämnat till regeringen", fortsätter Helena Lindberg

Budgetunderlag MSB 2017-2019 (pdf)

Informationspåverkan mot Sverige

Den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde i kombination med ett förändrat medielandskap ökar behovet av att utveckla förmågan att identifiera, förstå och möta försök till informationspåverkan som riktar sig mot svenska beslutsfattare eller svensk opinion.

Behovet av att utveckla verksamheten är betydligt större än vad myndigheten kan hantera inom nuvarande ekonomiska ramar. MSB:s bedömning är att för att öka ambitionen i önskad omfattning behövs jämfört med 2016 ytterligare 20 mnkr 2017, 25 mnkr 2018 och 30 mnkr från och med 2019 och framåt.

Utbildningsverksamhet

MSB har under 2015 sett över sin utbildningsverksamhet inom skydd mot olyckor för att fortsatt anpassa utbildningarna till framtida behov, krav på hållbarhet och kostnadseffektivitet.

I ljuset av den återupptagna totalförsvarsplaneringen och de utbildningsbehov som framträder i samband med den bedömer MSB att det finns skäl att skapa förutsättningar för att behålla dagens infrastruktur, inklusive två verksamhetsställen. För att klara finansieringen behöver MSB enligt en preliminär bedömning ytterligare 35 mnkr.

Operativt anslag

MSB anser även att regeringen ska införa ett operativt anslag som kan användas för att underlätta hanteringen av en kris så att inte osäkerheter om vem som ska betala försämrar hanteringen av krisen.

Dessutom lyfter MSB att regeringen bör införa varning via mobil och fast telefoni samt att regeringen ska utveckla författningsregleringen för det civila försvaret i enlighet med statsmakternas uttalade inriktning och ambition. Därutöver pekar MSB på ytterligare finansieringsbehov för bland annat civilt försvar, it-incidentrapportering och kärnenergiberedskap.

 

Kontakt:
Svante Werger Svante.Werger@msb.se