Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Ny version av handbok om informationspåverkan

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2019-01-18 kl. 10:45
Vår regering har bestämt att myndigheter ska kunna identifiera och möta påverkanskampanjer. MSB arbetar därför sedan 2014 aktivt med att identifiera, förstå och möta informationspåverkan. En viktig del i detta arbete är att genom kunskapsspridning skapa medvetenhet i samhället om informationspåverkan. MSB lanserar därför en ny version av handboken och kommer under våren att utbilda personal vid de bevakningsansvariga myndigheterna i användandet av handboken.

Det försämrade omvärldsläget aktualiserar behovet av att öka kunskapen om hur myndigheter kan identifiera, förstå och möta informationspåverkan. Påverkanskampanjer har blivit allt mer sofistikerade och kan användas såväl i fredstid som i krig och berör våra myndigheters ansvar och roller.

Informationspåverkan kan utnyttja samhällets sårbarheter och utmana samhällets funktionalitet, våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter och ytterst liv och hälsa. Att värna den fria debatten, fri opinionsbildning, yttrandefrihetens principer och det demokratiska samtalet är grundläggande i arbetet med att möta informationspåverkan.

− Målsättningen är att handboken ska stärka bevakningsansvariga myndigheter och andra berörda aktörers medvetenhet, kunskap och förmåga genom att på ett lättillgängligt, visuellt och praktiskt sätt presentera kunskap och metoder om hur informationspåverkan kan identifieras och mötas, säger Mikael Tofvesson, biträdande chef för den operativa avdelningen på MSB.

Handboken består av tre huvudsakliga delar och utgår från kommunikatörens roll och perspektiv:

Medvetenhet:
Vad är informationspåverkan, hur används sårbarheter för att påverka samt hur vet jag när och om min organisation är utsatt?

Identifiera:
Vad är syftet med informationspåverkan, vilka är de huvudsakliga teknikerna som används och hur hänger dessa komponenter ihop?

Möta:
Hur arbetar jag förebyggande i min organisation, hur väljer jag rätt metod för att möta påverkan och hur tillvaratar organisationen erfarenheterna av att vara utsatt?

Vad är informationspåverkan?

MSB definierar informationspåverkan som: "Aktiviteter som genomförs av främmande makt, eller antagonistiska aktörer, i syfte att påverka olika målgruppers uppfattningar, beteenden och beslutsfattande. Informationspåverkan utnyttjar samhällets sårbarhet och kan utmana befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet, våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter eller andra nationella intressen." MSB har i uppdrag från regeringen att identifiera, möta samt sprida kunskap om informationspåverkan och fokuserar sitt arbete främst på informationspåverkan från främmande makt och från islamistiska extremister och då särskilt "Daesh" den så kallde Islamiska statens propaganda.

MSB:s arbete med handboken startade med en sammanställning av forskning inom området från flera olika länder och har tagits fram av Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet på uppdrag av MSB. Handboken kommer inom kort även att ges ut i en ny version på engelska.

Ladda ner handboken

Läs mer om MSB:s arbete med att identifiera, förstå och möta informationspåverkan

Kontakt: MSB:s presstjänst kommunikation@msb.se