Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Myndigheterna uppmanar till stärkt beredskap på grund av låga grundvattennivåer

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2017-05-22 kl. 10:25
De låga grundvattennivåerna i stora delar av Sverige innebär stora påfrestningar för dricksvattenförsörjningen. Flera myndigheter uppmanar nu alla att vidta försiktighet för att spara vatten och att följa situationen noga. Det handlar också om att förbereda sig inför eventuell vattenbrist under sommar och höst.

Små vattenflöden och låga grundvattennivåer gör att vattensituationen i stora delar av Sverige är bekymmersam. Särskilt utsatta områden är östra Sverige upp till mellersta Norrland samt de inre delarna av Götaland, men lokala variationer förekommer.

Dricksvattenförsörjningen påverkas

När vattenbrist uppstår kommer dricksvattenförsörjningen påverkas men även förutsättningarna för jord- och skogsbruk, industri och turism. Vattenbrist påverkar också förutsättningarna för växter och djur i sjöar och vattendrag.

För lite nederbörd under vinterhalvåret

Anledningen till dagens vattensituation är att det har kommit för lite nederbörd, särskilt under vinterhalvåret, under de senaste två åren. När växtsäsongen nu inletts och dagstemperaturen stiger förväntas situationen försämras ytterligare, för att eventuellt förbättras först i höst-vinter om nederbördsmängderna återgår till det normala. Redan nu uppfattas situationen på vissa håll som så allvarlig att man lokalt inför olika regleringar för att spara vatten och reducera förbrukningen.

Myndigheterna stödjer med lägesbild och kommunikation

Berörda myndigheter kommer, genom samordnad lägesbild och kommunikation, att stödja kommuner, verksamheter och allmänhet i deras ansvar för bland annat dricksvattenförsörjning. Kommunikationen kommer vara riktad och omfatta aktuell lägesbild, en bedömning av utvecklingen samt råd och riktlinjer när det gäller förberedelser och anpassningsåtgärder.

Myndigheter bakom uppmaningen

Havs- och vattenmyndigheten
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Statens jordbruksverk
Livsmedelsverket
Länsstyrelsen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Sveriges geologiska undersökning
Skogsstyrelsen

Lägesbild

Sedan hösten 2015 har stora delar av södra Sverige fått 100-200 mm mindre nederbörd än normalt, d.v.s. ca 20-30 % mindre vatten.

Nederbördsunderskottet medförde att vi under 2016 upplevde det torraste året på ca 40 år. Det är framför allt södra halvan av landet som drabbats av torkan, och sydöstra Sverige är mest påverkat. Under 2016 införde flera kommuner begränsningar i den allmänna vattenförsörjningen, och många enskilda fick tillgripa extraåtgärder för sin vattenförsörjning.

Grundvattenmagasinen, sjöar och vattendrag fylls oftast på under vinterhalvåret och i samband med snösmältningen. Det har dock varit lite regn och snö i de södra och sydöstra delarna av landet under vintern och våren, varför vattensituationen inför sommaren är allvarligare än vad den varit på flera decennier. De små vattenflödena och låga grundvattennivåerna kan ge effekter på såväl dricksvattenförsörjning, övrigt nyttjande och vattenekosystemen.

Även om nederbörden faller som under en normalsommar, kommer vattensituationen troligen inte att förbättras, dock med lokala undantag. Om det blir en liknande torrsommar som under 2016, riskerar vi att uppleva den allvarligaste vattenbristen som har registrerats under drygt 100 år.

Den aktuella grundvattensituationen tillsammans med kartor på SGU:s webbplats

Den aktuella ytvattensituationen tillsammans med kartor på SMHI:s webbplats

 
 
Kontakt: MSB:s Presstjänst kommunikation@msb.se