Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Med bättre statistik kan samhällets förebyggande arbete förbättras

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2019-02-01 kl. 14:33
Förbättra insamlingar av data och förtydliga ansvar för att förbättra samhällets förebyggande arbete mot allvarliga personolyckor i hem- och fritidsmiljöarbetet, det föreslår MSB till regeringen.

– En grundläggande förutsättning för att kunna utveckla och utvärdera det skadeförebyggande arbetet är att ha kunskap om olyckor. Det kan vi få genom att samla in ett statistiskt underlag om olyckor i hem- och fritidsmiljö där även omständigheter kring olyckan finns med, säger Joakim Ekberg, projektledare på Enheten för kunskapsutveckling på MSB.

Regeringsuppdraget om att stärka aktörssamverkan och erfarenhetsåterföring inom ramen för samhällets förebyggande arbete mot allvarliga personolyckor i hem- och fritidsmiljö. Lämnades till regeringen den 31 januari 2019. MSB föreslår fyra åtgärder:

  1. Regeringen säkerställer de juridiska och finansiella möjligheterna för samhällsviktiga insamlingar av skadedata.
  2. En statlig myndighet får i uppdrag att utreda hur allvarliga personskador ska definieras och mätas för att bland annat kunna följa upp och utvärdera åtgärder.
  3. Ansvaret för det skadeförebyggande arbetet inom hela hem- och fritidsområdet ges till en statlig myndighet med uppdraget att arbeta fram mål och strategier. Myndigheten föreslås även få i uppdrag att skapa forum för delning av erfarenheter och samordning av aktörer på alla nivåer i samhället.
  4. Socialstyrelsen, MSB och Boverket får uppdraget att gemensamt identifiera lösningar på hur förutsättningar kan skapas för en trygg hemmiljö ur ett brandsäkerhetsperspektiv.

Hur fortsätter MSB?

– MSB har redan nu beställt en förstudie som tittar på hur de hälsoekonomiska konsekvenserna av allvarliga personskador vid brand och drunkning kan mätas för att underlätta utvärderingar och jämförelser med till exempel trafiksektorn. Om en myndighet får det föreslagna uppdraget avseende definitioner och mätningar kan förstudien utgöra en bra grund, säger Linda Ryen, analytiker på MSB.

MSB:s rapportering Stärkt arbete mot hem- och fritidsolyckor (pdf)

Uppdragsbeskrivning (pdf)

Fakta personolyckor

Drygt 3 000 personer dör varje år i Sverige på grund av olyckshändelser, omkring 90 procent av dem i hem- eller fritidsmiljö. Fallolyckor dominerar, följt av förgiftningsolyckor. De flesta olyckstyper drabbar i högre grad äldre och i högre grad män.

 
 
Kontakt: kommunikation@msb.se kommunikation@msb.se