Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Snabb och kraftfull insats i samband med attentatet på Drottninggatan

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2018-04-27 kl. 11:50
Attentatet den 7 april 2017 på Drottninggatan i Stockholm påverkade många människor och skapade stort mänskligt lidande och oro. MSB fick i uppdrag att utvärdera hanteringen av det initiala händelseförloppet. Utvärderingen är nu överlämnad till regeringen.

Hanteringen fungerade i stort väl

– Vi bedömer att samhällets samlade hantering av det initiala händelseförloppet i stort fungerade väl. Att händelsen inträffade dagtid på en vardag bidrog till en snabb respons från polis, hälso- och sjukvård och brandförsvaret. Enskilda individers insats och risktagande översteg i många fall vad samhället kan förvänta sig, summerar MSB:s överdirektör Nils Svartz.

Som vid alla händelser och kriser i samhället finns det lärdomar, erfarenheter och behov som behöver tas tillvara för att utveckla och stärka krisberedskapen.

MSB:s slutsatser och bedömningar är tänkta att användas som underlag för beslut om ytterligare åtgärder som ska bidra till en ökad förmåga att hantera likartade händelser, större händelser eller flera samtidiga händelser.

För att samhället framöver ska kunna hantera större eller flera samtidiga händelser med pågående dödligt våld krävs en väsentlig förmågehöjning i aktörernas förberedelser.

– En av de viktigaste slutsatserna är att aktörerna nu behöver vidta gemensamma förberedelser genom planering, utbildning och övning för den här typen av händelser, det behöver ske mellan både offentliga och privata aktörer. Därigenom skapas förutsättningar för samordnade och effektiva insatser, säger Nils Svartz.

MSB:s slutsatser

MSB har följande slutsatser för framtiden, mer om dem finns att läsa i rapporten:

  • Effektiva och samordnade insatser vid händelser med pågående dödligt våld förutsätter aktörsgemensam och systematisk planering, utbildning och övning.
  • En effektiv larmkedja behöver säkerställas.
  • Den katastrofmedicinska beredskapen behöver utvecklas.
  • Kommunikation mellan samhällsviktiga aktörer behöver säkerställas genom ett dedikerat nät för mobil datakommunikation allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar.
  • Samhället behöver effektiva kanaler för kriskommunikation med allmänheten och aktörsgemensamma förberedelser för kriskommunikation vid händelser med pågående dödligt våld.
  • Det behövs förberedelser för hantering av längre stopp i kollektivtrafiken och för att attentat skulle kunna inträffa i kollektivtrafiken.
  • Det behövs åtgärder för att höja robustheten och öka kapaciteten i mobilnäten.
  • Samhället behöver stärka sin förmåga att identifiera och möta aktörsdriven informationspåverkan i samband med en allvarlig händelse.
  • Aktörsgemensamma förberedelser behöver omfatta större och flera samtidiga händelser med pågående dödligt våld.

Behov av utveckling inom kommuner och landsting

MSB bedömer att polisen är relativt väl förberedd för att hantera en händelse med pågående dödligt våld. Däremot har hälso- och sjukvården samt kommunernas räddningstjänstverksamheter överlag behov av att utveckla sina organisationer i samma riktning.

Polisen har för avsikt att under hösten 2018 genomföra en aktörsgemensam övning.

– Vi ser positivt på initiativet. En utvärdering av den planerade övningen bör ligga till grund för att bedöma om polisens ansvar för aktörsgemensamma utbildningar och övningar inom området bör tydliggöras och permanentas, säger Nils Svartz.

Vägledningen för "Samverkan vid pågående dödligt våld i publik miljö (PDV)" från april 2017 är också ett stöd för blåljusaktörerna i deras planering och förberedelser inför en händelse med pågående dödligt våld.

MSB:s utvärdering 

Utvärdering av hanteringen av attentatet i Stockholm 7 april 2017
Redovisning av regeringsuppdrag Ju2017/05643/SSK MSB fick i uppdrag att utvärdera hanteringen av det initiala händelseförloppet efter A...
Publikationsnummer:
MSB1193
 
 

Bilaga till utvärderingen från FOI: Informationsspridning i samband med terrorattentat – en internationell överblick

MSB skulle enligt uppdraget inhämta kunskap om hur informationsspridningen i andra länder som varit utsatta för liknande attentat påverkade deras hantering. Den delen har genomförts av FOI på uppdrag av MSB och redovisas i bilagan Informationsspridning i samband med terrorattentat.

Förutsättningar för utvärderingen

MSB har på regeringens uppdrag utvärderat hanteringen av attentatet den 7 april 2017 i Stockholm. I uppdraget ingick att analysera och bedöma den samlade hanteringen av det initiala händelseförloppet, inverkan på samhället, kapacitet samt hur spridningen av obekräftade uppgifter och rykten inverkade på hanteringen. Information som omfattas av sekretess har inte ingått i uppdraget. Aktörernas egna redogörelser och utvärderingar har utgjort det huvudsakliga underlaget. Utvärderingen har utgått från de förutsättningar som gällde 7 april 2017.

Till uppdraget på regeringen.se

 
 

Vägledning för ”Samverkan vid pågående dödligt våld i publik miljö”

Kontakt

MSB:s presstjänst
E-post: kommunikation@msb.se
Telefon: 070-321 88 74
(Det går ej att skicka SMS till MSB:s presstjänst).

Kontakt: MSB:s presstjänst kommunikation@msb.se