Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MSB:s bidrag till en hållbar utveckling

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2016-09-02 kl. 10:00
MSB har svarat på ett regeringsuppdrag om myndighetens bidrag till Sveriges genomförande av Agenda 2030 och om hur målen i Agenda 2030 förhåller sig till Sendairamverket för katastrofriskreducering.

Sendairamverket kommer, med sitt stora fokus på resiliens och på åtgärder för att minska risker, att bli starkt bidragande till uppfyllandet av målen i Agenda 2030. MSB är nationell kontaktpunkt för Sendairamverket, men alla berörda aktörer har ett gemensamt ansvar för att Sverige lever upp till ramverkets målsättningar.

MSB:s verksamhet har starka kopplingar till flera mål i Agenda 2030. Motsvarande mål återfinns i Sendairamverket. Det handlar till exempel om att bygga upp motståndskraften hos fattiga och människor i utsatta situationer så att de klarar kriser och katastrofer, minska antalet dödsfall och antalet människor som drabbas av katastrofer och att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

MSB:s arbete med nationell risk- och förmågebedömning (NRFB) är en del i arbetet med att utveckla förmågan att förebygga och hantera omfattande och oönskade händelser på alla nivåer i samhället. Årligen analyseras sårbarheter och förmågan att förebygga och hantera olyckor, kriser och krig. Resultatet blir sedan en utgångspunkt för inriktningar, strategier och handlingsplaner. Resultatet blir därmed en viktig utgångspunkt när Sverige ska leva upp till de mål i Agenda 2030 och i Sendairamverket som rör området samhällsskydd och beredskap.

Det finns sex samverkansområden inom vilka cirka 50 myndigheter samt representanter från kommuner, landsting och frivilligorganisationer träffas och samverkar för att skapa en bättre krisberedskap och förmåga att hantera kriser i samhället. När Sendairamverket antogs 2015 påbörjade MSB ett arbete med att utveckla samverkansområdena så att planeringen för krisberedskap blir ännu mer strategisk och sammanhållen. Arbetet med att genomföra målen i Sendairamverket och i Agenda 2030 blir en viktig del i detta arbete.

MSB:s internationella insatsverksamhet och katastrofriskreducerande arbete på bland annat FN:s uppdrag bidrar också till att uppfylla målen i Sendairamverket och Agenda 2030.

Fakta Agenda 2030 och Sendairamverket för katastrofriskreducering

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och 169 delmål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Ambitionen bl.a. är att all form av fattigdom ska utrotas – överallt. Målen har fokus på miljö och hållbarhet samt frågor som samhällsstyrning och mänskliga rättigheter. Arbete för jämställdhet får också hög prioritet.

Sendairamverket för katastrofriskreducering har fyra prioriterade områden och sju mål. Det syftar till att reducera riskerna för och minska konsekvenserna av olyckor och katastrofer. Förutom naturolyckor ingår även risker kopplade till bl. a. transporter, farliga ämnen och miljön. Målen är tydliga och mätbara.

Läs hela svaret på regeringsuppdraget (pdf)

Mer information om Sendairamverket

Kontakt:
Petronella Norell Petronella.Norell@msb.se