Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MSB:s årsredovisning 2017

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2018-02-23 kl. 12:26
Det säkerhetspolitiska läget i världen har präglat styrningen av MSB år 2017. Inom det området har MSB tillsammans med Försvarsmakten bland annat analyserat och till regeringen redovisat Försvarsmaktens behov av stöd, haft samverkansmöten på lednings- och verksamhetsnivå, genomfört utbildningar kring totalförsvar och säkerhetsskydd och informerat brett om den återupptagna totalförsvarsplaneringen. Planeringen för Totalförsvarsövningen TFÖ2020 har inletts.

2017 har varit ett intensivt år inom många områden. Ett axplock lyfts fram här nedan. Mer information om MSB:s verksamhetsår 2017 får du i vår årsredovisning.

MSB har under 2017 samarbetat med Sveriges Kommuner Landsting, SKL, för att enkelt och konkret lyfta fram behov och åtgärder som kan stärka beredskapen i kommuner och landsting.

Som stöd för de myndigheter som ansvarar för valet har MSB tagit fram en förberedande lägesbild, utbildat Valmyndigheten, länsstyrelser och kommuner för att skapa medvetenhet om att omvärldsläget ställer högre krav på säkerhet.

Cybersäkerhet är fortsatt en stor fråga där MSB:s förmåga att skapa en lägesbild har stärkts genom bland annat den obligatoriska skyldigheten att rapportera allvarliga it-incidenter.

MSB och Trafikverket har redovisat ett regeringsuppdrag med förslag att Trafikverket ska få ett uppdrag att tillhandahålla en mobil bredbandslösning för Rakelanvändare.

Vid terrorattentatet den 7 april 2017 arbetade MSB operativt med framför allt kriskommunikation, lägesbild och samordning. Syftet var att skapa trygghet och driva en effektiv aktörsgemensam hantering.

En av myndighetens hittills största humanitära insatser gjordes under 2017 till stöd för responsarbetet på grund av den humanitära krisen i nordöstra Nigeria.

För att säkra kompetens inom den kommunala räddningstjänsten har MSB tagit fram en ny grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (GRIB), som ska anordnas på åtta platser i landet. Ett långsiktigt arbete att ta fram vägledningar för att stödja räddningstjänsterna och få arbetsmetoder som harmoniserar över landet har inletts. Den första ger riktlinjer för hur polis, ambulans och räddningstjänst gemensamt ska agera vid olyckor på väg.

- Tack till samverkande aktörer vars medverkan varit en förutsättning för att göra den positiva förmågeförflyttningen för samhällsskydd och beredskap, skriver vikarierande Generaldirektör Nils Svartz i förordet till årsredovisningen. Ett särskilt tack till alla medarbetare på MSB som möjliggjort förflyttningen.

Årsredovisningen 2017

Kontakt: MSB:s presstjänst kommunikation@msb.se