Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MSB träffade Public Safety Canada

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2017-04-26 kl. 16:20
Ett fruktbart möte hölls torsdag 20 april mellan MSB och Public Safety Canada. Mötets övergripande syfte var att bredda samarbetet mellan länderna, mer specifikt mellan MSB och Public Safety Canada, och att identifiera nya prioriterade områden att samarbeta kring.

Foto: MSB

Den kanadensiska delegationen bestod av Stéphanie Durand (Acting Assistant Deputy Minister, Emergency Management and Programs Branch) och Alexandra Paslat (Policy Analyst, Strategic Policy, Emergency Management and Programs Branch).

Seminarium med Utrikespolitiska Institutet

På förmiddagen deltog Stéphanie Durand i seminariet Implementing Disaster Risk Reduction arrangerat av MSB och Utrikespolitiska Institutet.

Mer information om seminariet inklusive en film finns på Utrikespolitiska Institutets webbplats

Möte för att bredda samarbetet mellan länderna

På eftermiddagen hölls ett bilateralt möte på MSB. Under mötet diskuterades en rad identifierade frågor av gemensamt intresse, inklusive risk- och förmågebedömningar, kriskommunikation, skogsbrand, ländernas implementering av Sendairamverket, International Symposium on Resilience och projektet Making Cities Resilient.

En stärkt transatlantisk länk

I och med att Sverige och Kanada 2014 tecknade samarbetsavtal kring forskning och utveckling på samhällssäkerhetsområdet breddades det transatlantiska samarbetet. En stärkt transatlantisk länk ligger i linje med den försvarspolitiska inriktningen, och det har ofta konstaterats att Sverige och Kanada delar många grundläggande värderingar och synsätt och även möter samma utmaningar i sitt arbete för att öka samhällets resiliens och medborgarnas säkerhet. Det ligger nu på MSB:s bord att fylla samarbetsavtalet med innehåll som ligger i linje med nationella prioriteringar, som drar nytta av redan genomfört arbete och som stärker samhällssäkerheten på båda sidor Atlanten.

Samarbetsavtal med USA

Den svenska regeringen, företrädd av Försvarsdepartementet, undertecknade den 13 april 2007 ett avtal om forsknings- och utvecklingsfrågor (FoU) inom området samhällsäkerhet med den amerikanska regeringen, företrädd av Department of Homeland Security (DHS). Regeringen har gett MSB i uppdrag att förvalta och utveckla samarbetet, och MSB:s generaldirektör är utsedd till avtalets Executive Agent.

FoU-avtalet har som övergripande mål att etablera och främja varaktiga samarbetsprocesser mellan MSB och DHS, mellan svenska myndigheter och deras motsvarigheter inom den amerikanska administrationen samt mellan svenska offentliga och privata forskningsutförare och deras amerikanska motparter. Avtalet öppnar upp för möjligheter till gemensamma forskningsprojekt, övnings- och utbildningsverksamhet, expertutbyten samt delning av information, metodik och utrustning.

Foto: Grant Ellis/Sveriges ambassad, Washington

Tioårsjubileum

I år är det 10 år sedan Sverige tecknade samarbetsavtalet kring forskning och utveckling med USA. Under det här årtiondet har många viktiga resultat uppnåtts och samarbeten utvecklats. Det framgångsrika partnerskapet mellan Sverige och USA bygger på en gemensam uppfattning om att forskning och utveckling är centralt för att bygga ett säkert och resilient samhälle ur ett långsiktigt perspektiv.

Tioårsjubileet och det transatlantiska FoU-samarbetet är i fokus för svenska ambassaden i Washington och dess program för offentlig diplomati under 2017. MSB tog initiativ till ett temaår under namnet Safe and Sound och en rad aktiviteter kommer att samarrangeras av svenska ambassaden och MSB. Man kommer att bjuda på en rad seminarier om olika aspekter av samhällssäkerhet med deltagare både från Sverige och USA. Syftet med temaåret är att identifiera gemensamma kunskapsbehov och att främja fortsatt framgångrikt FoU-samarbete mellan Sverige och USA inom samhällets säkerhet.

Den 15 mars invigdes temaåret och talade gjorde bland andra statsrådet Åsa Regnér, Sveriges ambassadör i USA Björn Lyrvall, vikarierande GD MSB Nils Svartz och Robert Griffin, Acting Under Secretary för Science and Technology vid DHS.

De 10 åren av samarbete har utmynnat i en rad viktiga forskningsresultat och gemensamma aktiviteter. Detta uppmärksammades vid ett särskilt halvdagsseminarium den 16 mars i Washington. Talare vid seminariet var bland andra Nils Svartz samt Robert Griffin och biträdande chefen för FEMA, Kathleen Fox. Även Jay Cohen, som var Under Secretary för Science and Technology när avtalet undertecknades för tio år sedan, samt representanter från USA:s hälsodepartement och kollegor från Kanada, deltog i en brainstorming session om framtida samarbetsmöjligheter. Syftet med seminariet var att lyfta fram 10 år av framgångsrikt samarbete men också att identifiera framtida behov av kunskap, teknik, forskning och utveckling inom området samhällssäkerhet. Vid mötet undertecknades även ett nytt underavtal om utvecklat samarbete kring radiologisk forensik.

Foto: Sveriges ambassad, Washington

Kontakt

Vill ni veta mer om samarbetet med USA och Kanada så tveka inte att kontakta MSB:s samordning för det transatlantiska samarbetet.

Kontakt: MSB:s samordning för det transatlantiska samarbetet transatlanticcooperation@msb.se