Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MSB tar första steget till handbok för att möta påverkan

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2017-08-18 kl. 10:00
I början av augusti slöt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en projektöverenskommelse med Lunds universitet som ett första steg i att ta fram en handbok för att möta informationspåverkan. Detta görs utifrån det uppdrag som MSB har för att bidra till bevakningsansvariga myndigheter och andra berörda aktörers förmåga att möta informationspåverkan.

MSB arbetar med att utveckla förmågan att identifiera och möta informationspåverkan och annan spridning av vilseledande information riktat mot Sverige. Myndigheten har även till uppgift att genom kunskapsspridning och stöd till samverkan bidra till övriga bevakningsansvariga myndigheter och berörda aktörers beredskap inom området.
Projektet med att ta fram en handbok är en del av MSB:s informations- och utbildningsarbete för offentliga aktörer och andra intressenter om informationspåverkan.


Konkreta verktyg har efterfrågats

MSB har identifierat en efterfrågan hos bevakningsansvariga myndigheter av konkreta verktyg för att möta informationspåverkan. Därför har Enheten för omvärld och beredskap på MSB i samarbete med Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet påbörjat ett projekt för att utveckla en handbok med konkreta metoder för att möta informationspåverkan.


Kartläggning

Projektet kommer att kartlägga, systematisera och analysera den kunskap, forskning och praxis som finns beträffande informationspåverkan för att därefter ta fram generella och lättillgängliga metoder för berörda aktörer att använda sig av. Projektet kommer att ledas av fil. dr. James Pamment som forskar inom strategisk kommunikation och diplomati. Projektet beräknas pågå till vintern 2018.

 


Kort om informationspåverkan

Informationspåverkan, eller kognitiva påverkansaktiviteter, från främmande makt genomförs i syfte att påverka målgruppers uppfattningar, beteenden och beslutsfattande till främmande makts fördel. Vilseledning, desinformation och propaganda i informationsmiljön är exempel på informationspåverkan.


Bevakningsansvariga myndigheter

Affärsverket svenska kraftnät

Elsäkerhetsverket

Finansinspektionen

Folkhälsomyndigheten

Försäkringskassan

Kustbevakningen

Luftfartsverket

Livsmedelsverket

Länsstyrelserna

Migrationsverket

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Pensionsmyndigheten

Polismyndigheten

Post- och telestyrelsen

Riksgäldskontoret

Sjöfartsverket

Skatteverket

Socialstyrelsen

Statens energimyndighet

Statens jordbruksverk

Statens veterinärmedicinska anstalt

Strålsäkerhetsmyndigheten

Säkerhetspolisen

Trafikverket

Transportstyrelsen

Tullverket

Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap

 
 

 

Kontakt: MSB:s presstjänst kommunikation@msb.se