Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MSB stöttar i den humanitära katastrofen i centrala Afrika och Afrikas Horn

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2017-05-11 kl. 11:21
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finns på plats i flera länder i centrala Afrika och Afrikas Horn. MSB:s utsända finns där för att stötta framförallt FN i deras arbete med en av de mest komplexa och katastrofala humanitära situationerna i modern tid.

Den allvarliga situationen ligger som ett gränsöverskridande band tvärs över centrala Afrika och Afrikas Horn – som representeras av länderna i den östra delen av kontinenten. Konflikter, klimatförändringar och fenomen såsom El Niño har lett till förkortade regnperioder med fallande yt- och grundvattennivåer, för tredje året i rad. Detta har lett till vattenbrist vilket orsakar torka och i sin tur slår ut skördarna och djurhushållningen. Det direkta resultatet av detta är en ökad matbrist, kraftigt ökande matkostnader, ökande fattigdom och en utbredd undernäring. Särskilt utsatta är de som sedan tidigare är på flykt.

1,4 miljoner barn är undernärda

Vid ett tal till FN:s generalförsamling i april i år beskrevs situationen av Reena Ghelani, ställföreträdande chef inom FN:s organisation för koordinering av humanitära frågor, OCHA. I sitt tal beskrev hon den pågående situationen med många miljoner människor som drabbas i detta nu, främst i Sydsudan, Somalia, Jemen, nordöstra Nigeria och delar av Sudan. Antalen är svåra att föreställa sig. Över 20 miljoner människor lever på svältgränsen eller svälter redan i de fyra först nämnda länderna. Ungefär 1,4 miljoner barn är allvarligt undernärda, av dem så många som 450 000 barn bara i nordöstra Nigeria. Över 21 miljoner människor saknar tillgång till grundläggande hälsovård, mitt under pågående koleraepidemier i tre av länderna. Över 20 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten och sanitetslösningar. Landsbygden är hårdast drabbad. Omkring 80 % av befolkningen är hemmahörande där.

Kombinationen av hunger och konflikter driver dem på flykt, inom sina hemländer eller ut till andra länder. Totalt bedöms nästan fyra miljoner flyktingar och asylsökande finnas i regionen, en ökning på 20 % bara under det senaste året. Majoriteten av dessa flyr från konflikten i Sydsudan, med ett antal sedan juli 2016 som överstiger det totala antalet som flydde från Syrien under hela år 2016. Listan kan göras lång.

Behöver stöd under lång tid framöver

Situationen gör det oerhört svårt för de drabbade samhällena att bygga upp en långsiktig resiliens, en motståndskraft för att bemöta återkommande kriser på ett hållbart sätt. Den långdragna situationen bemöttes mycket snabbt av de humanitära aktörerna, men den kommer förmodligen att behöva stöd för att lösas under lång tid framöver. Storskaliga stödprogram planeras av det internationella samfundet i miljöer som kan beskrivas som extremt utmanande och farliga.

MSB stödjer med experter och materiel

MSB har en naturlig roll att stötta utifrån sitt civila uppdrag och med finansiering från Sida för humanitärt bistånd. De praktiska stöd i form av olika experter och materiel som MSB ger till de FN-organ som befinner sig mitt i kriserna ger också värdefulla erfarenheter hemåt. Det är en komplex och omfattande kunskap om hur kriser och nödsituationer hanteras på effektiva sätt, för att samordna och lindra i katastrofsituationer var de månde uppstå.

MSB:s stöd till centrala Afrika och Afrikas Horn

Jemen

 • En expert inom informationshantering till FN:s utvecklingsprogram, UNDP (under förberedelse)

Nigeria

 • Byggnation och drift av ett större basläger för hjälppersonal till FN:s migrationsorganisation, IOM
 • En byggnadsingenjör till FN:s livsmedelsprogram, WFP
 • En expert inom information och kommunikation för skydd av utsatta barn till FN:s barnrättighetsorganisation, Unicef
 • En logistiker till FN:s barnrättighetsorganisation, Unicef (under förberedelse)
 • En expert inom humanitära stöd till FN:s organisation för koordinering av humanitära frågor, OCHA (under förberedelse)
 • En expert inom informationshantering för det humanitära klustersamarbetet till FN:s utvecklingsprogram, UNDP

Somalia

 • En koordineringsexpert för kommunikation med lokalsamhällen till FN:s organisation för koordinering av humanitära frågor, OCHA (under förberedelse)
 • En expert inom vatten- och sanitetsfrågor för hantering av kolera till FN:s barnrättighetsorganisation, Unicef (under förberedelse)
 • En expert inom informationshantering till FN:s flyktingorgan, UNHCR
 • En säkerhetsrådgivare till FN:s utvecklingsprogram, UNDP
 • En utbildare inom vapenhantering och ammunitionsröjning till Somalias federala myndighet genom FN:s minröjningsorgan, UNMAS
 • Fyra experter till den EU-ledda insatsen EUCAP Nestor, för att stärka säkerheten för sjöfarten i de kustnära staterna runt Adenviken men främst i Somalia

Sudan

 • En expert inom utbildningsfrågor till FN:s flyktingorgan, UNHCR (under förberedelse)
 • En expert inom solenergi till FN:s livsmedelsprogram, WFP
 • En expert inom kapacitetsutveckling av katastrofriskhantering till sudanesiska Rödahalvmånen, SRCS

Sydsudan

 • En koordineringsexpert för den humanitära responsen till FN:s organisation för koordinering av humanitära frågor, OCHA
 
 
Kontakt: MSB:s Presstjänst kommunikation@msb.se