Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MSB ska föreslå åtgärder för att säkerställa en hög funktionalitet och säkerhet i VMA-systemet

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2017-07-20 kl. 09:17
Regeringen har gett MSB i uppdrag att redovisa och utvärdera SOS Alarms felaktiga VMA den 9 juli. MSB ska också föreslå åtgärder för att stärka kunskapen hos allmänheten om varningssystemet i Sverige vid olyckor och kriser.

Uppdrag från regeringen

MSB har fått i uppdrag att utreda omständigheterna kring det felaktiga VMA-larmet samt informationsgivningen till allmänheten i samband med händelsen. MSB ska också föreslå åtgärder för att säkerställa en hög funktionalitet och säkerhet i VMA-systemet och för informationsgivningen. I det ligger bland annat att föreslå åtgärder för att stärka kunskapen hos enskilda om vilka kanaler som finns för att varna och informera allmänheten vid bland annat olyckor och allvarliga händelser.

I uppdraget ska MSB samverka med SOS Alarm, Polismyndigheten och övriga berörda aktörer. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 15 december.

Vi välkomnar uppdraget från regeringen. På måndagen efter händelsen startade vi en intern utredning som nu kommer vara en del i det regeringsuppdrag vi nu har fått, säger Nils Svartz, vikarierande generaldirektör på MSB.

Det är viktigt att funktionaliteten och säkerheten i VMA-systemet är hög. Det är också viktigt att allmänheten har förtroende för varningssystemet. Vi ser allvarligt på att många inte upplevde att de fick information tillräckligt snabbt eller visste vad de skulle göra när signalen ljöd, fortsätter Nils Svartz.

Viktigt meddelande till allmänheten

Det varningssystem vi har i dag, radio och utomhusvarningssystemet, började utvecklas på 1930-talet i syfte att kunna sända flyglarm till befolkningen. Efter kalla krigets slut, i slutet av 1980-talet, flyttades fokus mot en fredstida användning av varningssystemet.

Signalen ”Viktigt Meddelande” infördes för att räddningstjänsten ska kunna varna vid större olyckor. Räddningsledaren bestämmer då om signalen, i folkmun även kallad ”Hesa Fredrik”, ska ljuda eller om det räcker att VMA-meddelandet meddelas i radio utan att utomhuslarmet aktiveras. Kommunerna ska öva signalen, ”Hesa Fredrik” en gång i kvartalet.

Kommunerna ska även kunna sända flyglarm och så kallat beredskapslarm. Flyglarm varnar för fara för flyganfall och beredskapslarmet larmar för krig.

Information om krisberedskap till alla

I februari gav regering MSB i uppdrag att öka människors kunskap om förberedelse för olika kriser samt höjd beredskap och ytterst krig. I uppdraget ingår att ta fram och sprida ett nationellt informationsmaterial. MSB ska även stärka stödet till kommunerna i arbetet med att öka invånarnas kunskaper om hur de förbereder sig inför kriser och höjd beredskap samt om lokala riskbilder.

I år genomförde MSB för första gången kampanjen Krisberedskapsveckan tillsammans med många av landets kommuner och andra aktörer. Kampanjen är tänkt att bli årligt återkommande för att höja kunskapen hos allmänheten.

Anpassa befolkningsskyddet

MSB har sedan december 2016 ett uppdrag från regeringen att göra en bedömning av befolkningsskyddets förmåga att möta de krav som höjd beredskap och krig kan medföra. I uppdraget ska MSB ge förslag på hur befolkningsskyddet bör anpassas till dagens förhållanden.

Befolkningsskydd innebär åtgärder för att skydda befolkningen och civil egendom från krigets verkningar. I befolkningsskyddet ingår utomhusvarningssystemet.

Så får du information vid ett VMA

Sveriges Radio P4 är Sveriges beredskapskanal och ska vara det snabbaste sättet att få information vid ett VMA, men Sveriges Radio sänder även VMA-meddelanden i sina andra kanaler.

SVT och UR sänder också ut VMA-meddelanden i sina kanaler.

Krisinformation.se går ut med information i sociala medier, på sin webbplats och i sin mobilapp när det finns bekräftad information från berörd myndighet.

Räddningstjänsten kan också begära att ett varnings-sms ska skickas till mobiler för att varna personer.

113 13 är det nationella informationsnumret vid allvarliga olyckor och kriser. Ring inte 112, det ska bara användas om du är i akut fara!

Länkar:

Regeringsuppdraget

Regeringen om uppdraget

Om VMA

Om skyddsrum

Krisinformation.se

Kontakt: MSB:s presstjänst kommunikation@msb.se