Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MSB rapporterar regeringsuppdrag om stärkt privat-offentlig samverkan

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2018-03-01 kl. 14:00
I juni 2017 fick MSB i uppdrag av regeringen att arbeta för att de privat-offentliga samarbetsformerna stärks inom informations- och cybersäkerhetsområdet. I uppdraget ingick att bedöma vilka branscher och sektorer som behöver prioriteras.

Stora delar av den samhällsviktiga infrastrukturen ägs av privata aktörer, inklusive omfattande informationsmängder om individer och system. Detta skapar utmaningar då staten har det yttersta ansvaret för medborgarna avseende samhällets funktionalitet, medan infrastrukturen ägs och hanteras av näringslivet.

För att säkerställa en god informationssäkerhet i samhället behöver privata och offentliga aktörer samverka. En väl fungerande privat-offentlig samverkan ökar på ett konkret sätt samhällets förmåga att fungera i situationer av kriser, större olyckor eller höjd beredskap. Detta leder i sin tur till en förbättrad totalförsvarsförmåga i samhället.

– Goda förutsättningar för att kunna dela information och ta fram en samlad lägesbild är avgörande både för myndigheter och för privata företag. Den framgångsrika privat-offentliga samverkan som myndigheten bedriver idag ger effekt när det gäller att stärka samhällets robusthet och motståndskraft mot it-incidenter och it-relaterade kriser. Det finns dock ett tydligt behov av att ytterligare utveckla och stärka samverkan mellan privata och offentliga aktörer och därför föreslår vi regeringen att det skrivs in i MSB instruktion att myndigheten har i uppdrag att stödja och samordna den, säger Nils Svartz, vikarierande generaldirektör.

MSB bedömer att de redan utpekade områden som myndigheten identifierat avseende totalförsvarsplanering, samt de sektorer som identifieras i NIS-direktivet bör prioriteras avseende privat-offentlig samverkan. På de områden där nätverk för sådan samverkan idag saknas kommer arbetet att inriktas mot att etablera nya nätverk för privat-offentlig samverkan.

MSB förslår regeringen att:

  • MSB:s instruktion förändras enligt inlämnat förslag.
  • MSB får ett regeringsuppdrag att utreda förutsättningar, former och upplägg för strukturerad informationsdelning inom ramen för etablerad privat-offentlig samverkan på informations- och cybersäkerhetsområdet. Att det i uppdraget även ska ingå att utreda arbetet med samlad lägesbild.

Regeringens uppdrag till MSB

Länk till MSBs uppdragsredovisning

Kontakt: MSB:s presstjänst kommunikation@msb.se