Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MSB om förstudien Muslimska brödraskapet i Sverige

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2017-03-03 kl. 15:12
Det saknas i dag studier och forskning om den informationspåverkan som bedrivs av islamistiska aktörer i Sverige. Syftet med förstudien har därför varit att belysa Muslimska brödraskapets inflytande och möjliga konsekvenser av detta inflytande i Sverige för att sedan kunna föreslå vidare studier och forskning inom området.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i uppdrag att följa händelser i Sverige och världen, även långsamma skeenden, som riskerar att hota målen för samhällets säkerhet: att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

MSB ska inom det egna ansvarsområdet ha en god förmåga att identifiera och möta informationspåverkan och annan spridning av vilseledande information riktat mot Sverige.

Studien Muslimska brödraskapet i Sverige är en förstudie som genomförts under november-december 2016. Syftet med förstudien har varit dels att belysa fenomenet med islamistisk påverkan och dess konsekvenser för målen för samhällets säkerhet, dels att ge förslag på vidare studier och forskning inom området. MSB kommer under våren att fortsätta att fördjupa kunskapen inom området.

 

− Förstudien är ingen forskningsrapport, utan en studie som kan ge MSB stöd i att se vilket behov det finns för fortsatta studie- och forskningsuppdrag inom området. För att MSB ska kunna ha en god förmåga att identifiera och möta informationspåverkan och annan spridning av vilseledande information riktat mot Sverige så behöver vi arbeta med olika typer av kunskapsinhämtning, säger Anneli Bergholm Söder, chef vid Operativa avdelningen, MSB.

− Innehållet i förstudien står författarna för. Självklart gör vi en bedömning av resultatet och i det här fallet ser vi behov av fortsatta studier- och forskning inom området. Den debatt som pågår om studien och dess slutsatser är viktig kunskap och ett ingångsvärde i den fortsatta inriktningen, säger Anneli Bergholm Söder.


MSB:s forskning och studier

MSB arbetar systematiskt med kunskapshöjande åtgärder som forskning och studier. Exempel på det kan vara att skaffa ingångsvärden för fördjupade studier där myndigheten identifierat att det finns kunskapsluckor.

MSB:s definierar studier som uppdrag till externa utförare i syfte att skapa eller sammanställa kunskap inom ett väl definierat område. Uppdraget ska kunna lösas på kort tid, högst 12 månader.

MSB publicerar de studier och den forskning som myndigheten finansierar. Att tillgängliggöra studier och forskning bidrar till en värdefull debatt och diskussion om resultaten.


Studieresultat på MSB:s webbplats

Kontakt: MSB:s presstjänst kommunikation@msb.se