Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MSB har tagit emot rapport om Muslimska brödraskapets informationspåverkan

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2018-02-27 kl. 13:00
Nyligen levererades slutrapporten för ett projekt om Muslimska brödraskapets informationspåverkan till MSB. I mitten av mars kommer myndigheten att gå igenom rapporten tillsammans med ett antal experter på området.

Rapporten beställdes av Malmö Universitet i somras. Rapporten har titeln ”Islamisk aktivism i en mångkulturell kontext” och beskriver Muslimska brödraskapets budskap och metoder i västvärlden, mot målgrupper i Sverige. Aje Carlbom, docent vid Malmö Universitet, har lett projektet.

− Just nu läser vi rapporten. I mitten av mars kommer vi att gå igenom den tillsammans med ett antal experter på området. När vi har gjort det kan vi uttala oss om hur den kommer att påverka vårt fortsatta arbete, säger Anneli Bergholm Söder, chef på MSB:s operativa avdelning.

Målet med rapporten har varit att öka kunskapen om de metoder som kan ligga bakom Muslimska brödraskapets informationspåverkan gentemot sekulära och muslimska målgrupper i Sverige. Syftet har varit att förbättra samhällets förmåga att identifiera och möta islamistiska aktörers informationspåverkan och på så sätt stödja både operativa och förebyggande insatser. Informationspåverkan handlar om desinformation, vilseledning och propaganda. Rapporten ”Islamisk aktivism i en mångkulturell kontext” har studerat propaganda.

De informationsmiljöer som barn och unga i socialt utsatta områden växer upp i har varit av särskilt intresse i projektet. Det har också likheter och skillnader i budskap och metoder mellan våldsbejakande respektive icke våldsbejakande aktörer samt samhällets sårbarheter inför denna sorts påverkan varit.

MSB:s arbete med informationspåverkan startade år 2014 när myndigheten såg att Islamiska staten, (IS)/Daesh var framgångsrik i sin propaganda. IS propaganda var inte enbart våldsbejakande utan innehöll också delar som myndigheten uppfattade kunde påverka demokrati, rättssäkerhet, mänskliga fri- och rättigheter och integration.

− Propagandan för rekryteringen till IS var effektiv i och med att 300 personer anslöt sig till terrorsekten. Därför behövde vi också göra en bedömning om den icke våldsbejakande propagandan kunde ha effekter på vårt samhälle.

− Vi såg att den icke våldsbejakande propagandan hade förts vidare in i Sverige. Däremot var det svårt för oss att skilja på IS propaganda och propagandan från andra islamistiska grupperingar, till exempel från Muslimska brödraskapet. Därför beställde vi en förstudie om Muslimska brödraskapet, eftersom rörelsen är den internationellt mest framträdande, säger Anneli Bergholm Söder.

För cirka ett år sedan publicerade MSB förstudien om Muslimska brödraskapet. Den fick stor uppmärksamhet i traditionella och sociala medier och kritik för brister i vetenskaplig metod. MSB menar att förstudien aldrig gjorde anspråk på att vara vetenskaplig utan att den var en kunskapsöversikt för att se om det fanns behov av att genomföra forskning på området, vilket myndigheten bedömde att det gjorde.

Om MSB:s arbete med islamistisk informationspåverkan

 • I sin omvärldsbevakning och arbetet med sitt uppdrag har MSB har identifierat att islamistiska aktörer bedriver informationspåverkan i det svenska samhället.
 • Informationspåverkan handlar om desinformation, vilseledning och propaganda. Rapporten ”Islamisk aktivism i en mångkulturell kontext” handlar om propaganda.
 • Syftet är att värna målen för samhällets säkerhet, framför allt demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.
 • Enligt MSB:s regleringsbrev ska myndigheten ”ha en god förmåga att identifiera, förstå och möta informationspåverkan och annan spridning av vilseledande information riktad mot Sverige”. Det innebär att myndigheten ska se och försöka förstå konsekvenserna i samhället av att vi blir utsatta för informationspåverkan.

  Utifrån regleringsbrevet prioriterar MSB informationspåverkan från:
  • Främmande makt
  • Islamistisk propaganda
 • MSB har gjort olika kunskapsinventeringar som visar att det behövs mer kunskap om islamistisk informationspåverkan. Därför har myndigheten beställt forskningstjänster och projekt inom området.
 • Just nu pågår också ett MSB-finansierat projekt som ska beskriva budskap i salafistiska miljöer, mot olika målgrupper i Sverige. Det projektet leds av Magnus Ranstorp, docent, terrorforskare och forskningsledare vid Försvarshögskolan, Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier och beräknas vara klart någon gång efter sommaren.
 • Utöver de båda projekten kommer MSB att finansiera forskning inom området islamistisk informationspåverkan. I höstas gick myndigheten ut med en forskningsutlysning inom området och kommer under våren att fatta beslut om vilka projekt som ska finansieras. Forskningen kommer att pågå under tre till fyra år och budget för arbetet beräknas till cirka tio miljoner kronor.
Kontakt: MSB:s presstjänst kommunikation@msb.se