Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MSB fortsätter arbetet om islamistisk informationspåverkan

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2017-06-30 kl. 14:12
Med två forskningsprojekt om Muslimska brödraskapet och jihadistmiljöer fortsätter MSB nu sitt arbete om islamistisk informationspåverkan. Efter sommaren går myndigheten också ut med en forskningsutlysning inom samma område.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, fortsätter arbetet om islamistisk informationspåverkan och startar två forskningsprojekt på området. Den ena är en beskrivning av Muslimska brödraskapets budskap mot olika målgrupper i Sverige. Den andra är en beskrivning av budskap i salafistiska jihadistmiljöer, mot olika målgrupper i Sverige.

Projektet om Muslimska brödraskapet ska visa om rörelsens budskap aktivt sprids i Sverige och vilka metoder som i så fall används. Muslimska brödraskapet har valts som studieobjekt eftersom europeisk forskning visar att rörelsen är väl etablerad i Europa. Däremot saknas forskning om Muslimska brödraskapet och i vilken mån de bedriver informationspåverkan i Sverige.

Det andra projektet ska visa om salafistiska jihadistmiljöers budskap aktivt sprids i Sverige och vilka metoder som i så fall används. Informationspåverkan i de salafistiska jihadistmiljöerna är ett förhållandevis nytt forskningsområde där det idag saknas studier och forskning i den svenska kontexten.

Av särskilt intresse för båda projekten är de informationsmiljöer som barn och unga i socialt utsatta områden växer upp i, likheter och skillnader i budskap och metoder mellan våldsbejakande respektive icke våldsbejakande aktörer och samhällets sårbarheter inför den sortens påverkan.

Syftet med projekten är att förbättra samhällets förmåga att identifiera och möta islamistiska aktörers informationspåverkan och därigenom stödja både operativa och förebyggande insatser.

Utöver de båda projekten kommer MSB, efter sommaren, att gå ut med en forskningsutlysning om islamistisk informationspåverkan. Forskningen kommer att pågå under tre till fyra år och budget för arbetet beräknas till cirka tio miljoner kronor.

Fakta om de två projekten:

Namn: Beskrivning av Muslimska brödraskapet i västvärldens budskap och metoder mot målgrupper i Sverige.
Utförare: Malmö högskola. Aje Carlbom, docent, leder arbetet.
Budget: 750 000 kronor

Namn: Beskrivning av budskap i salafistiska jihadistmiljöer mot olika målgrupper i Sverige
Utförare: Försvarshögskolan, Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier. Magnus Ranstorp, docent och forskningsledare, leder arbetet.
Budget: 1 000 000 kronor

Båda projekten startar senast 1 september 2017.

 

Om MSB:s arbete med informationspåverkan

MSB har i uppdrag från regeringen att identifiera, möta och sprida kunskap om informationspåverkan, i syfte att värna målen för samhällets säkerhet, inte minst avseende demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Myndigheten fokuserar i dagsläget främst på informationspåverkan från främmande makt och från islamistiska extremister. De båda projekten och forskningsutlysningen är en del av detta uppdrag.

Mer om MSB:s arbete med informationspåverkan

Kontakt: MSB:s presstjänst kommunikation@msb.se