Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Krisberedskapsanslaget kom till nytta 2016

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2017-03-24 kl. 13:12
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, finansierar olika utvecklingsprojekt från anslag 2:4 Krisberedskap på uppdrag av regeringen. För 2016 fördelades drygt en miljard kronor till statliga myndigheter, landsting, kommuner och frivilliga försvarsorganisationer. MSB har nu följt upp de åtgärder som aktörerna genomfört och redovisat det till regeringen.

Den samlade bedömningen är att krisberedskapsförmågan hos berörda aktörer har höjts. Samverkan mellan aktörerna har breddats och fördjupats. Länsstyrelserna har gett stöd till kommunerna i deras krisberedskapsarbete och kommunerna har stärkt sin förmåga med bidrag av anslaget. Samverkan inför allvarliga händelser har utvecklats inom och mellan länen. Även samverkan med Norge har utvecklats i och med sammankoppling mellan Rakel och Nödnett. Kommunikationen har övats med norska aktörer och Rakel-kommunikationen är ett stöd i de samverkansformer som utvecklats i de två gränslänen Dalarna och Jämtland.

Under 2016 slutfördes 108 utvecklingsprojekt av myndigheterna som i första hand bedöms ha stärkt befintlig förmåga. Flest projekt har syftat till att stärka inriktning och samordning (se figuren). Projektens främsta målgrupper har varit berörd samhällssektor samt regionala och lokala aktörer.

Under året har 42 av alla 207 projekt varit till nytta i hanteringen av inträffade händelser: i många fall under flyktingkrisens slutskede men även vid allvarliga sjukdomsutbrott hos djur, störningar rörande livsmedel och dricksvatten, avbrott i transporter och el, samt vid väderhändelser. De frivilliga försvarsorganisationerna (FFO) har genomfört 114 uppdrag under 2016 som finansierats av anslaget. Vid flera händelser har myndigheterna använt deras stöd i hanteringen.

I uppföljningen har anslagets effekter beskrivits utifrån MSB:s inriktning för anslaget. Det gör det lättare att jämföra vad aktörerna har åstadkommit och vad som återstår att fortsätta arbeta med.

− Det finns behov i inriktningen som projekten skulle kunna möta bättre, men det visar ju också att anslaget är viktigt och behövs för att aktörerna ska kunna fortsätta stärka samhällets krisberedskapsförmåga, säger Kristina Westerdahl, handläggare på MSB, som också har genomfört uppföljningen.


Diagrammet visar inom vilka områden anslaget har fördelats.

Bland de behov som uttrycks i inriktningen är det särskilt angeläget för aktörerna att fortsätta utveckla stödet till Försvarsmakten och att säkerställa samhällsviktig verksamhet vid höjd beredskap. 

Anslag 2:4 Krisberedskap – uppföljning 2016 : Redovisning av uppdrag 15 i MSB:s regleringsbrev för 2017
MSB ska enligt uppdrag från regeringen redovisa en övergripande bedömning av resultatet av de åtgärder som berörda myndigheter, kommuner,...
Publikationsnummer:
MSB1084
 
 
Kontakt:
Kristina Westerdahl Kristina.Westerdahl@msb.se