Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Kommuners och landstings arbete med beredskap för kris och krig

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2017-12-15 kl. 11:49
MSB har svarat på regeringens uppdrag att föreslå hur arbetet med krisberedskap och den återupptagna planeringen för det civila försvaret bör utvecklas inom kommuner och landsting.

Alla kommuner och landsting behöver komma igång med förberedelser, och arbetet behöver ske stegvis för att följa den snabba utvecklingen inom totalförsvarsområdet. Fokus under perioden 2018 till 2020 bör ligga på tre områden:

Kompetenshöjning gällande totalförsvar, stärkt säkerhetsskydd samt planer för den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap. Den planering som behöver göras kommer även att stärka krisberedskapen, men behöver ta höjd för krig och krigsfara.

–Det tre uppgifter vi nämner är ett första steg, det är viktigt involvera kommuner och landsting i totalförsvarsarbetet under de kommande åren, säger Thord Eriksson, samordningsansvarig för frågor som rör totalförsvarsplanering.

MSB föreslår därför ett Forum för beredskapsutveckling som kan förvalta och utveckla de överenskommelser om krisberedskap och civilt försvar som bör tecknas mellan staten och SKL avseende kommuner och landstings arbete med krisberedskap och civilt försvar.

Ekonomi

De medel som regeringen har anslagit för arbetet med civilt försvar kommer att fördelas på ett sådant sätt att alla kommuner och landsting kan komma igång med arbetet avseende beredskapsförberedelser. En del av de ekonomiska medlen kommer att styras till de kommuner och landsting som ansluter till utpekade militärstrategiskt viktiga områden.

Översyn av LEH

MSB lyfter också behovet av en översyn av LEH, Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Lagen behöver på ett tydligare sätt än i dag inrikta och stödja ett sammanhållet beredskapsarbete i hela hotskalan, från allvarliga olyckor, krissituationer (extraordinära händelser) till höjd beredskap och krig.

MSB föreslår också myndigheten får i uppdrag av regeringen att fortsätta driva arbetet att utveckla kommuner och landstings samlade beredskap under 2018-2020.

Läs hela rapporten här

Kontakt:
Thord Eriksson Thord.Eriksson@msb.se