Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

EU:s civilskyddsmekanism övade på MSB Revinge

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2018-12-06 kl. 12:36
Den 26-30 november övade EU:s civilskyddsmekanism vid MSB Revinge i en så kallad Modexövning, Modul Exercises. Modexövningar genomförs för att EU:s civilskyddsmekanism regelbundet behöver stärka, upprätthålla och öva sin samarbetsförmåga för att kunna bistå med räddningsinsatser till drabbat land vid samhällsstörningar, kriser och katastrofer.

Vid Modexövningen som omfattade totalt 110 personer från 17 olika EU-länder övade civilskyddsmekanismexperter (EUCPT) tillsammans med tekniska supportteam (TAST) sin förmåga att fatta beslut och snabbt kunna sätta sig in i värdlandets situation. Utöver EUCPT- och TAST-team deltog även certifierare, observatörer, utvärderare och trainers vid övningen.

Fältanpassad table-top-övning

Modex-övningen på MSB Revinge var en så kallad fältanpassad table-top-övning med fokus på att öva samverkan, ledning, kontroll och informationshantering mellan flera olika aktörer, som till exempel sambandscentraler och fältkontor. Övningen ägde rum på plats på MSB Revinge men även ute hos medverkande aktörer som MSB Revinge samarbetar med såsom Region Skåne, Polisen och Svenska Kyrkan.

− Modex är prestigefull övning och inom EU är den av stor betydelse i arbetet inom civilskyddsmekanismen, säger Lena Gartmark, verksamhetschef vid MSB Revinge.

MSB lär sig mycket av att ansvara för Modexövningar och får därmed goda chanser att bli ännu bättre på att koordinera stora övningar och i förlängningen riktiga insatser, säger Lena Gartmark.

Just denna Modexövning ska ses som ett lärtillfälle där man testar att de kunskaper som deltagarna inhämtat vid tidigare kurser, t ex grundkurs i EUs civilskyddsmekanism och ledarskapskurser, inom den europeiska civilskyddmekanismens utbildningssystem faktiskt gör skillnad när deltagarna utsätts för övning i fält. Det är första gången som kurser och övning kopplas ihop på detta sätt.

Deltagare runt ett bord
Foto: Jessica Larsson Petersson

EU-kommissionen observerade

Sista övningsdagen ägnades åt att analysera övningsresultaten i ljuset av lärmålen för kurserna och för att identifiera framgångar och utmaningar och om lärmålen uppnåtts. Under övningen observerade representanter för EU-kommissionen deltagarna för att kunna överföra lärdomar från övningen till europeiska civilskyddsmekanismens utbildning- och övningssystem. Detta är ett väl upparbetat sätt för att se till att civilskyddsmekanismen på bästa möjliga sätt ska kunna vara redo för kommande uppdrag. I förlängningen kommer kommissionen att lägga Modexövningens slutsatser till grund för en översyn av civilskyddsmekanismens utbildningssystem.

Konsortium med Italien

Övningen på MSB Revinge genomfördes i ett konsortium tillsammans med Italiens Protezione Civile. Ytterligare en övning i konsortiet är inplanerad den 25 – 29 mars 2019 och då äger den rum i Florens, Italien. Ytterligare två övningar under MSB Revinges ledning kommer att genomföras under 2019-2020. Var dessa kommer att äga rum är ännu inte bestämt.

Fakta

EU:s finansierade projekt Modex 2018 - 2019 syftar till att utforma, planera, genomföra och utvärdera två funktionella modulövningar för experter från EUs civilskyddssamarbete (EUCPT) och från EUs tekniskt bistånd och supportteam (TAST) samt experter från United Nations Disaster Assessment and Coordination Team (UNDAC).

Varje år drabbas världen av stora naturkatastrofer som kräver internationellt stöd. Sverige fick ta del av detta stöd under sommarens skogsbränder. Internationellt stöd är nödvändigt för att hantera dessa typer av storskaliga katastrofer, eftersom de ofta är överväldigande för den nationella kapaciteten. En viktig leverantör av sådan internationell support är EU:s civilskyddsmekanism. Den europeiska katastrofberedskapskapaciteten är baserad på medlemsstaternas tillgångar och erbjuder hjälp i form av t.ex. samordningscenter för katastrofreaktioner (ERCC), EU:s civilskyddssamarbete (EUCPT) samt tekniskt bistånd och supportteam (TAST) vilka ger hjälp under den första nödfasen till nationer i hela världen.

Kontakt: MSB:s presstjänst kommunikation@msb.se