Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Året 2018: Kraftsamling för samhället

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2019-02-21 kl. 15:30
2018 var ett år som verkligen testade systemet, såväl civilt som militärt, myndigheter, organisationer och privatpersoner. Vi hade översvämningar, torka och svårsläckta bränder som krävde en kraftsamling av hela det svenska samhället, inklusive MSB.

De övergripande slutsatserna efter skogsbränderna är att systemet i stort bestod provet. De viktigaste lärdomarna som berör MSB är att det behövs mer resurser, såväl folk som fordon och andra verktyg. Ett systematiskt gemensamt ansvarstagande behövs för att bekämpa skogsbränder från luften och för ledning av komplexa insatser. De EU-gemensamma resurserna behöver stärkas, och en säker, gemensam kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar behövs.

Stärkt förmåga

Sverige gick till val och MSB var en av de krafter som vakade över att processen inte skulle lida otillbörlig påverkan. Landet har lagt in en högre växel i totalförsvarsplaneringen och det börjar ge resultat. 2018 års nationella risk- och förmågebedömning (NRFB) visar att samhällets förmåga inom krisberedskap och civilt försvar har stärkts. Bland annat har alla bevakningsansvariga myndigheter krigsplacerat sin personal. MSB delade under året också ut broschyren "Om krisen eller kriget kommer" till samtliga hushåll i Sverige.

It-incidentrapporteringen har utvidgats och NIS-direktivet implementerats, båda i syfte att minska sårbarheten i informations- och cybersäkerhet. Övningar har genomförts som en del av förberedelserna till den större totalförsvarsövning som väntar 2020. MSB har tecknat ett avtal som innebär att Sverige genom MSB kommer att ansvara för EU:s lager för förstärkningsresurser. Vi har även tecknat en överenskommelse med SKL som gäller kommuner, regioner och landstings arbete med krisberedskap och en som gäller civilt försvar.

- Erfarenheterna från sommaren 2018 har vi använt för att bygga det svenska krisberedskapssystemet mer robust inför framtida samhällspåfrestningar, säger generaldirektör Dan Eliasson.

Ny organisation

Parallellt med insatserna för att minska sårbarheter i samhället har MSB gått in i en omorganisation. Först inrättades en ny avdelning för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet, senare inleddes en mer omfattande omorganisation som involverar tre av våra fem avdelningar. Förändringarna planeras träda i kraft den 1 maj 2019. Beslut om en sjätte avdelning, kommunikationsavdelningen, togs för att kraftsamla också i kommunikationsfrågorna och underlätta för dem vi möter. Morgan Olofsson rekryterades under 2018 och tillträdde som chef vid avdelningens start den 1 februari 2019.

MSB:s årsredovisning 2018

Kontakt: MSB:s presstjänst kommunikation@msb.se