Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Moderator Minna Bodin frågade publiken vad de vill veta mer om. Den nationella risk- och förmågebedömningen (NRFB:n) och krigsplacering fick mångas röst.

Mötesplats SO om både hot och positiv utveckling

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2018-05-15 kl. 16:00
Varje år samlas några av de viktigaste aktörerna med ansvar för samhällsskydd och beredskap på Mötesplats SO för att få de senaste nyheterna på området, öka kunskaper och för att nätverka.

- Det är häftigt att vi som sitter här har förmånen att arbeta med att värna våra grundläggande värden i samhället, att säkerställa att samhället fungerar och skydda våra mänskliga fri- och rättigheter, sa Camilla Asp, avdelningschef på MSB i sitt välkomsttal.

Vårens Mötesplats SO hade den färska Nationella risk- och förmågebedömningen (NRFB:n) som tema. Programmet lyfte fram några av de områden som enligt den behöver utvecklas: den enskildes risk- och krismedvetenhet, att engagera frivilliga, krigsplacering och det allomfattande arbetet med säkerhetsskydd och informationssäkerhet.

Hotet från informationspåverkan idag

Peter A. Mattsson från Försvarshögskolan inledde sin föreläsning med att måla upp den förändrade hotbilden, om de påverkanskampanjer som pågår idag.

- Det är mest effektivt, kostnadseffektivt, idag att använda icke-militära medel. Det handlar om informationskrigsföring, sa han. Det gäller för oss att få in beteendevetenskapliga metoder för att bekämpa det. Vårt samhälle blir angripet genom att man bryter ner viljan att försvara sitt land. Har ni koll på er information – både hårdvara och mjukvara? frågade han.

Peter A Mattsson, Försvarshögskolan

Vad är viktigast för oss att tänka på inför framtidens hot? frågade Minna Bodin, moderator.
- Vi måste upprätthålla förtroendet för samhället och myndigheterna. Och vi måste se till att varje människa i landet vet hur de gör för att se till att de har mat, vatten och tar hand om sina närmaste, och andra människor omkring sig.

Stärk allmänhetens kunskap

Just frågan om den enskildes beredskap kommer att få stor uppmärksamhet nu i maj när MSB ger ut broschyren "Om krisen eller kriget kommer" till 4,8 miljoner hushåll.

Christina Andersson från MSB berättade om broschyren som sänds ut i samband med den årliga kampanjen Krisberedskapsveckan. Den 21 maj är det pressträff då den kommer att visas offentligt i sin helhet för första gången, därefter en annonskampanj i medier över hela landet för att förbereda människor på den informationen som kommer – och till sist kommer broschyren i brevlådan den 29-30 maj.

Läs om "Om krisen eller kriget kommer" på msb.se

Christina Andersson, MSB

På rätt väg men med utmaningar

Det stora dragplåstret för dagen var den nationella risk- och förmågebedömningen, "NRFB:n". Den analys som visar hoten och riskerna, vad som gjorts och vad som måste göras för att stärka krisberedskap och civilt försvar. Magnus Winehav från MSB som har jobbat med den årliga analysen sedan 2012 berättade att vi är på rätt väg men att det återstår mycket arbete.

- Som Peter beskrev står vi inför en vi en allvarlig och komplex hotbild, sa Magnus Winehav.  Men vi får inte glömma bort beredskapen och planeringen för att hantera fredstida händelser. Utvecklingen av beredskapen går i rätt riktning.

Några av de frågor som lyfts fram i NRFB:n är att stärka beredskapsplaneringen, att utreda ansvar och roller och ledningsstrukturer:
- Hur ska det geografiska områdesansvaret förhålla sig till militärregionernas indelning och till ett eventuellt sektorsansvar som föreslås av Försvarsberedningen? Det är sådant vi behöver diskutera kommande året, sa Magnus.

Viktiga underlag i analysen är de risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) som lämnas in till MSB.
- RSA:erna är väldigt viktiga. I år ska vi ta ett helhetsgrepp och fortsätta utveckla arbetet med dem. Det är även viktigt med erfarenhetsåterföringen, att säkerställa att alla vi inblandade aktörer lär oss av de händelser som varit och tar med det i vårt utvecklingsarbete.

Läs sammanfattningen av nationell risk- och förmågebedömning på msb.se

Ny säkerhetsskyddslag behandlas i Riksdagen

Ytterligare särskilt utpekade utvecklingsområden i NRFB:n är informationssäkerhet och säkerhetsskydd. En ny lag på området säkerhetsskydd har varit efterfrågad i många år. Nuvarande lagar och regler togs fram i början på 90-talet. Den snabba utvecklingen gör att lagstiftningen inte hänger med.

Martin Waern var utredningssekreterare i kommittén som tog fram underlaget till en ny säkerhetsskyddslag.
- De kommer fyra nya informationssäkerhetsklassningar. Det kommer att träffa verksamheter som den tidigare lagen inte gjorde, sa han. Den innebär både en modernisering och en utvidgning.

Den nya lagen ska träda i kraft den 1 april, 2019.
- Vår ambition är att allt ska finnas på plats så att man kan arbeta utifrån den från dag 1. Det gäller hela paketet: lag, förordning och föreskrifter, sa han. Det kommer att kräva en stor informationsinsats.

Martin Waern, jurist och utredningssekreterare

Dokumentation från Mötesplats SO

Några av de presentationer som visades upp under dagen finns publicerades på MSB:s webbplats.

Diskussionsseminarier och bokbord

Efter föreläsningarna i plenum hölls mindre seminarier. Här finns länkar där du kan läsa mer om de olika frågorna som togs upp i seminarier och vid bokborden.

Erfarenheter av händelser och övningar

Marianne Stålheim och Tord Forsner, MSB berättade om myndigheters arbete för att ta tillvara erfarenheter av händelser och övningar. Nya rapporter på området finns på msb.se

Informationssäkerhet och säkerhetsskydd

Margareta Palmqvist och Roger Forsberg från MSB berättade om ett bra metodstöd med fyra faser: identifiera, utforma, använd, följ upp och förbättra. Det finns på webbsidan www.informationssäkerhet.se

Krigsorganisation och krigsplacering

Försvarsmakten och MSB ska verka för att samtliga berörda aktörer krigsplacerar den personal som krävs vid höjd beredskap inom civilt och militärt försvar. Medarbetare från berättar om vägledningen som MSB tagit fram och även hur MSB har arbetat. Läs mer om vägledningen för krigsorganisation och krigsplacering på msb.se

Gemensamma grunder för samverkan och ledning

Rolf Olsson och Martin Allard var på plats och svarade på frågor om Gemensamma grunder för ledning och samverkan. Läs mer om grunderna på msb.se

Frivilliga försvarsorganisationer och samverkan med aktörer

Frivilliga försvarsorganisationer är en viktig resurs för aktörerna. Två länsstyrelser var på plats för att beskriva hur de har gjort. Elin Göransson, Länsstyrelsen i Hallands län och Kurt Lindberg, Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Kent Ahlqvist från Frivilliga försvarsorganisationer (på bilden ovan) visade upp dagsfärska broschyrer om Frivilliga försvarsorganisationer. En riktar sig till aktörer, en riktar sig till privatpersoner.

Läs mer om hur aktörer kan samverka med frivilliga försvarsorganisationer och ladda ner broschyrerna från msb.se

Utveckling av krisberedskap med hjälp av EU

Bättre utveckling av svensk krisberedskap med hjälp av EU - Eva Mittermaier från FOI berättade om Samverkansplattformen H2020 – Säkra samhällen.

Kontakt:
Gunilla Georgsson Gunilla.Georgsson@msb.se