Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Trafikverket, SGI och SGU söker efter kvicklera med hjälp av helikopter

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2015-06-26 kl. 08:59
Nästan alla lerskred i Norge och Sverige som medfört betydande skador har varit kvickleraskred. Nu ska Statens geologiska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökningar (SGU) och Trafikverket leta efter kvicklera för att minska risken för stora skredolyckor i framtiden.

Lerskred ger betydande skador på vägar, järnvägar och annan infrastruktur. Skredolyckor i Sverige beräknas kosta samhället cirka 200 miljoner kronor årligen och i det förändrade klimat vi har framför oss kommer sannolikheten att nya skred inträffar att öka. Ett av de mest förödande lerskreden i Sverige är det som skedde 1977 i Tuve i Göteborg där nio personer omkom och 436 personer blev hemlösa.

För att minska risken för stora skredolyckor i framtiden behöver man kunna peka ut områden där kvicklera förekommer. Inom sådana områden krävs särskild aktsamhet vid till exempel schaktarbete i jord. Den enda säkra metoden för bestämning av kvicklera är genom upptagning av ostörda prover i fält och bestämning av sensitivitet på laboratoriet. Det finns därför ett stort behov av att utveckla yttäckande metoder för att identifiera områden med kvicklera.

Projekt ska utveckla kostnadseffektiv metod för att kartlägga kvicklera

Trafikverket, Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU) genomför nu ett projekt för att söka efter kvicklera. Projektet finansieras av MSB:s anslag 2:4 för krisberedskap.

Syftet är att utveckla en kostnadseffektiv metodik för att kartlägga utbredning av kvicklera. Projektet kommer att testa metodiken inom fyra försöksområden; två i Göta älvdalen, ett i norra Bohuslän samt ett i Ångermanälvens dalgång, där man genom tidigare geotekniska undersökningar vet att det förekommer kvicklera.  Försöksområdenas totala yta är cirka 50 kvadratkilometer.

Inom varje område kommer först markens elektriska ledningsförmåga att mätas med hjälp av geofysiska mätningar från helikopter. Metoden bygger på att det finns ett samband mellan minskning av elektrisk ledningsförmåga hos salturlakade leror och förekomst av kvicklera. Dessa mätningar genomförs under 2015. Under 2016 genomförs geofysiska mätningar på marken för att få mer detaljerad information inom kritiska delområden. Till sist, under hösten 2016, utförs geotekniska borrningar och provtagning för att verifiera resultaten av mätningarna.

Metodiken kommer även att omfatta topografiska, hydrologiska och geologiska förutsättningar för bildning av kvicklera.

Projektavslut beräknas till november 2017 då en metodbeskrivning för kvickleraundersökning kommer att publiceras.

Kontaktpersoner:

Håkan Nordlander, Trafikverket (huvudprojektledare) hakan.nordlander@trafikverket.se
Hjördis Löfroth, SGI (teknisk projektledare)   hjordis.lofroth@swedgeo.se
Lars Rodhe, SGU  lars.rodhe@sgu.se 


 

Kontakt:
Margareta Nisser-Larsson margareta.nisser@msb.se