Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Översvämningsdrabbade län får i uppdrag att utvärdera händelsen

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2014-09-04 kl. 10:26
MSB har gett länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Värmland i uppdrag att genomföra utredningar med anledning av den kraftiga nederbörd som drabbade delar av länen under augusti 2014.

Det är viktigt att dra lärdomar av de olyckor och kriser som sker och att använda kunskapen i det förebyggande och förberedande arbete. En viktig uppgift är att samla in erfarenheter från händelser, analysera vad som behöver göras för att i framtiden i möjligaste mån minska konsekvenserna av en liknande händelse. De omfattande konsekvenserna som den kraftiga nederbörden orsakade under augusti ska nu utredas utifrån förordningen om översvämningsrisker.

Kunskaper som är viktiga både nationellt och inom EU

MSB ansvarar för att EU:s översvämningsdirektiv genom förordningen om översvämningsrisker genomförs i Sverige. Vid omfattande översvämningar kan det bli aktuellt att utvärdera händelsen och att sedan rapportera det till EU, så att flera länder kan dra lärdomar från händelsen. MSB anser att översvämningarna i Västra Götalands, Hallands, och Värmlands län är sådana händelser som ska utredas. Utredningarna får sedan avgöra om händelserna är av sådan omfattning att det även ska rapporteras till EU.

Ny vägledning testas

MSB arbetar med att ta fram en ny vägledning för utredningar av översvämningar. Vägledningen är under utarbetande men bedöms kunna användas av länsstyrelserna i utredningsarbetet. Vägledningen består av anvisningar, praktiska råd och exempel kring datainsamling.

Översvämningsdirektivet och förordningen om översvämningsrisker

MSB:s arbete i samband med översvämningarna i Halland, Västra Götaland och Värmland

Fakta

2007 antog EU ett direktiv för hantering av översvämningsrisker (2007/60/EG). Syftet är att minska de negativa konsekvenserna av översvämningar och på så sätt värna om människors hälsa och skydda miljön, vårt kulturarv samt ekonomisk verksamhet.

I Sverige genomförs direktivet som förordning (SFS 2009:956) om översvämningsrisker och genom MSB:s föreskrifter om länsstyrelsens planer för hantering av översvämningsrisker (MSBFS 2013:1). MSB är ansvarig myndighet och genomför arbetet i nära samarbete med länsstyrelserna.

 
 
Kontakt:
Cecilia Alfredsson Cecilia.Alfredsson@msb.se