Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Konsekvenser vid översvämning i Mälaren

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2012-02-23 kl. 09:00
På regeringens uppdrag har MSB analyserat och bedömt konsekvenserna av översvämning i Mälaren. Studien visar att konsekvenserna vid översvämning i Mälaren blir mycket höga och hotar att slå ut bland annat elförsörjning om inte avtappningskapaciteten från Mälaren höjs.
– Redan vid vattennivåer på en halv meter över medelvattennivå börjar anläggningar som bedriver samhällsviktig verksamhet att slås ut. Det kan innebära stor risk eller fara för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet eller samhällets grundläggande värden, säger Susanne Edsgård, handläggare på MSB.
Risken för översvämning i Mälaren är idag hög eftersom tillrinningen till Mälaren kan vara högre än den kapacitet som finns att tappa vatten från Mälaren. Därför är slutsatsen att den effektivaste åtgärden för att minska risken för översvämning är att öka avtappningskapaciteten från Mälaren ut till havet.
 
Uppdragets resultat innehåller planeringsunderlag för de fyra län och sammanlagt 24 kommuner som skulle beröras av höga vattennivåer i Mälaren för det fortsatta arbetet att förebygga översvämningsrisker.
– Viktiga resultat av utredningen är att översvämningshotade samhällsviktiga objekt har lärt sig mer om sina sårbarheter och att det nu finns en gemensam översvämningskartläggning för hela Mälaren. Den kan användas som ett planeringsunderlag i kommunerna och av länsstyrelserna för att underlätta samverkan i detta arbete, säger Susanne Edsgård.

Några slutsatser ur MSB:s rapport:

  • Vid en hundraårsvattennivå, ca +1,9 m, och en varaktighet på tre veckor har de direkta kostnaderna för de samhällsviktiga objekten beräknats till ca 600 milj kr och ca 230 000 personer är utan service. Vid den dimensionerande vattennivån ca + 3,1 m har de direkta kostnaderna beräknats till ca 1100 milj kr och drygt 600 000 personer är direkt drabbade.
  • Konsekvenserna av en stigande vattennivå i Mälaren blir störst inom sektorerna elförsörjning och kommunalteknisk försörjning.
  • Vid en översvämning med höga nivåer i Mälarregionen uppkommer konkurrens om samhällets samlade resurser och samhället kommer att ställas inför stora utmaningar med begränsad förmåga som följd.
  • Genom att öka tappningskapaciteten och genom att anta en annan vattenreglering kommer de höga vattenstånden inte kunna inträffa. Att åstadkomma samma skydd för samhället genom förebyggande och beredskapshöjande åtgärder är inte ett realistiskt alternativ.
 

För mer information:

Susanne Edsgård, MSB
Telefon: 010-240 53 62, 070-699 42 90

MSB:s presstjänst
Telefon: 070-321 88 74
Kontakt:
No such user