Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Drunkning den vanligaste dödsorsaken bland små barn

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2010-02-08 kl. 08:59
Den studie av drunkningsolyckor bland barn som MSB har genomfört tillsammans med Karlstads universitet är nu klar. Studien visar bland annat att de flesta barn drunknar vid badplatser eller i trädgårdspooler.
Drunkning är den vanligaste dödsorsaken för barn mellan ett och sex år. Mellan 1998 och 2007 drunknade 106 barn i Sverige. Varje enskilt fall har granskats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med Karlstads universitet.
 
Syftet med studien var att finna bakomliggande orsaker som grund för förebyggande åtgärder. I studien, som gjordes på landets sex rättsmedicinska avdelningar, samlades uppgifter från polisrapporter, obduktionsrapporter och rättskemiska analyser med mera. 

De flesta drunknar vid badplatser

De allra flesta drunkningarna, drygt en tredjedel, skedde vid badplatser där övervakningen av små barn brustit trots att barnen inte haft flythjälpmedel. Hos ungdomar från tretton års ålder och uppåt har alkohol varit en bidragande orsak i 40 % av fallen. Inte ett enda barn drunknade i samband med båtfärd, vilket måste betyda att dessa barn dels varit under uppsikt, dels att användning av flytvästar blivit regel.

Trädgårdspooler

Tjugo procent av de drunknade barnen är förskolebarn som omkommit i närliggande grunda dammar, trädgårdsdammar, pooler eller vattendrag, vilket var fler än förväntat. De flesta dödsfallen har skett inom 200-300 meter från det egna hemmet, men sällan på den egna tomten.

Medicinska orsaker

I mer än var tionde drunkningsolycka fanns en bidragande medicinsk orsak, där epilepsi och neurologiska funktionshinder dominerade. Dessa barn har nästan samtliga drunknat i badkar hemma eller i simbassäng, där övervakare funnits i närheten.

Utomeuropeiskt ursprung

Det drunknar betydligt fler barn med utomeuropeiskt ursprung än förväntat. Det föreligger en stor överrepresentation av barn med rötter i mellanöstern. Detta kan bero på att familjer från dessa länder har dålig simkunnighet och svaga kunskaper om säkerhet vid vatten.

Vad gör MSB?

MSB kommer att arbeta aktivt med att minska antalet drunkningsolyckor. Under 2010 kommer vi att utarbeta en inriktning och strategi för detta. Som en del i vårt samordningsuppdrag från regeringen koordinerar vi bland annat Barnsäkerhetsrådet där representanter från 14 olika myndigheter och organisationer samarbetar. Ett av de prioriterade områdena är just drunkning inom ålderspannet 0-6 år.

Råd för att förebygga drunkning

Med den aktuella undersökningen som grund kan följande råd ges till föräldrar, barn och allmänhet
  • Övervakning av små barn i vatten ska vara på gripavstånd. Föräldrar ska aldrig lämna små barn ensamma i vatten eller under uppsikt av ett ungt barn.
  • Små barn som badar vid badplatser ska ha flytväst och inte uppblåsbara flythjälpmedel.
  • Simbassänger, pooler och även grunda dammar (trädgårdsdammar) ska vara inhägnade och ha barnsäker låsning.
  • Små barn får inte lämnas obevakade på isar.
  • Ungdomar som kör snöskoter på is ska göra detta på säkra platser. 
  • Barn är vanligtvis inte mogna att lära sig simma före fyra års ålder. Äldre barn ska lära sig simma, men yngre skolbarns förmåga att simma ska inte överskattas.
  • Ha särskild uppsikt på att utomeuropeiska barn och ungdomar har lärt sig att simma och att även deras föräldrar får lära sig säkerhet vid vatten inklusive räddning och upplivningsåtgärder.
  • Vid drunkning är direkt återupplivning avgörande för utgången, detta oftast innan någon professionell är på plats.
  • Ha särskild uppsikt på barn med epilepsi och andra medfödda neurologiska sjukdomar, även i badkaret.
  • Ungdomar bör påminnas om att alkohol försämrar både omdöme och simförmåga.

Beställ rapporten

Rapporten ”Varför drunknar barn?” (publ.nr 0139-10), kan beställas kostnadsfritt eller laddas ner från MSB:s webbplats.

 

Kontakt

Frågor om rapportens resultat

Jan Schyllander, jan.schyllander@msb.se, 010-240 56 66, 070-616 19 70

Frågor om MSB:s förebyggande arbete och Barnsäkerhetsrådet

Christian Söder, christian.soder@msb.se, 010-240 54 10, 073-833 36 99

Kontakt:
No such user