Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Nyheter Farlig verksamhet och Seveso

Tipsa om artikeln

Välkommen till Sevesonkonferensen 2018

2018-06-04 kl. 14:13
Årets Sevesokonferens kommer att äga rum den 23 oktober i Stockholm och kommer bland annat att handla om antagonistiska hot, övning av planer av räddningsinsatser och erfarenheter från inträffade olyckor.

Sista veckan att anmäla sig till årets Sevesokonferens

2017-09-25 kl. 08:30
Välkommen till årets Sevesokonferens med tema antagonistiska hot. Vi lyfter frågor som: Vilka hot finns när det kommer till våra anläggningar? Hur ska vi skydda våra transporter? Hur kommunicerar vi säkert?

Händelser med farliga ämnen 2015-2016

2017-06-27 kl. 15:25
Att ha fungerande larm och att organisationen lär sig av olyckor och tillbud på verksamheter som hanterar farliga ämnen är viktigt. I rapporterna som sammanställts för 2015-2016 ser vi att flera verksamheter tar ett helhetsgrepp efter händelser och rättar till mer än bara det som gått fel.

Händelser med farliga ämnen 2015-2016

2017-06-27 kl. 15:00
Att ha fungerande larm och att organisationen lär sig av olyckor och tillbud på verksamheter som hanterar farliga ämnen är viktigt. I rapporterna som sammanställts för 2015-2016 ser vi att flera verksamheter tar ett helhetsgrepp efter händelser och rättar till mer än bara det som gått fel.

Välkommen till Sevesokonferensen 2017

2017-06-12 kl. 08:30
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bjuder in till den återkommande Sevesokonferensen.

Tillordning av ammoniumnitratbaserade gödselmedel enligt Sevesoförordningen

2017-02-06 kl. 15:19
Denna promemoria (PM) beskriver MSB:s syn på hur tillordningen av fasta ammoniumnitratbaserade gödselmedel ska göras enligt förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesoförordningen).

Ny rapport - Riskbedömning av naturliga omgivningsfaktorer

2017-01-12 kl. 09:14
Naturliga omgivningsfaktorer kan påverka säkerheten vid verksamheter som hanterar stora mängder farliga ämnen, s.k. Sevesoverk­samheter. Riskbilden vid verksamheter med storskalig kemikaliehantering är ofta omfattande och komplex.

Samråd enligt Sevesolagstiftningen

2016-11-14 kl. 14:20
MSB har tagit fram ett PM om samråd enligt Sevesolagstiftningen som ska vara ett stöd för både verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet

Förslag till nya föreskrifter om hantering av explosiva varor

2015-12-01 kl. 07:40
Välkommen att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter om hantering av explosiva varor. Föreskrifterna ska ersätta en rad äldre föreskrifter på området. Synpunkter på förslaget vill vi ha senast den 1 februari 2016.

Förslag till nya föreskrifter om tillstånd för överföring, import och export av explosiva varor

2015-12-01 kl. 07:37
Välkommen att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter om tillstånd till överföring, import och export av explosiva varor. Sista svarsdag är den 1 februari 2016.

Nya vägledningar om Handlingsprogram och säkerhetsledningssystem samt Säkerhetsrapport

2015-11-27 kl. 11:11
MSB har tagit fram vägledningar om handlingsprogram och säkerhetsledningssystem samt säkerhetsrapport enligt Sevesolagstiftningen.

Nyheter inom Sevesolagstiftningen

2015-06-05 kl. 14:42
Seveso III-direktivet har nu införts i svensk lagstiftning. Förändringen grundar sig på en anpassning till CLP-förordningen. Men det finns även ändringar i information till allmänheten, samrådsprocessen, tillsyn med mera.

Helhetsbild av risk inom industriparker

2015-06-02 kl. 13:10
Inom industriparker finns flera olika verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen eller farliga processer som kan innebära svåra konsekvenser för hälsa och miljö i ändelse av en olycka. MSB har tagit fram två publikationer vars syfte är att underlätta för verksamhetsutövare och myndigheter att ta fram den övergripande riskbilden, ”helheten”, inom industriparker.

Ny vägledning om samhällsplanering och storskalig kemikaliehantering

2015-05-25 kl. 13:52
Vägledningen Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering beskriver hur storskalig kemikaliehantering och dess risker kan hanteras i den fysiska planläggningen, och vid etablering av annan verksamhet i anslutning till dessa. Vägledningen vänder sig främst till myndigheter och aktörer på regional och kommunal nivå inom fysisk planering.

Nya regler om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

2015-05-20 kl. 07:45
Från den 1 juni 2015 gäller ändring av lagen (1999:381), ny förordning (2015:236) och nya föreskrifter (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Syftet är att förebygga allvarliga olyckshändelser inom den kemikaliehanterande industrin och att begränsa skadorna om sådana olyckor skulle inträffa.

Sevesokonferens 2015 i Stockholm den 7- 8 oktober

2015-04-02 kl. 11:32
Årets tema är den nya Sevesolagstiftningen.