Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Nya föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen gäller från 1 juni

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2016-04-28 kl. 07:40
För att införliva ett nytt EU-direktiv och för att modernisera MSB:s föreskrifter inom området explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen så att föreskrifterna är bättre anpassade till strukturen i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, har nya föreskrifter utarbetats.

De nya föreskrifterna (MSBFS 2016:5) om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen innehåller specifika krav på explosiva produkter som syftar till att förebygga olyckor och skador som kan uppkomma genom brand, explosion eller obehörigt förfarande av explosiva varor. Kraven kan delas upp i fyra delar.

 1. Bestämmelser om att explosiva varor för civilt bruk ska genomgå bedömning av överensstämmelse med säkerhetskraven, s.k. CE-märkning.

  Bestämmelserna införlivar ett EU-gemensamt godkännandeförfarande för explosiva varor för civilt bruk som stiftats av Europaparlamentet och Rådet med direktivet 2014/28/EU. Regleringen innebär att alla explosiva varor för civilt bruk ska bedömas genom det gemensamma godkännande­förfarandet så att varorna har uppfyllt direktivets krav innan de får släppas ut på Unionens marknad.
 2. Bestämmelser om att explosiva varor för civilt bruk ska märkas individuellt med en identitetsmärkning innan de får släppas ut på marknaden, s.k. spårbarhetsmärkning.

  Bestämmelserna införlivar direktivet 2008/43/EG. Regleringen innebär att alla explosiva varor för civilt bruk ska märkas med ett unikt identifikationsnummer. Syftet är att varorna genom identifikationsnumren ska kunna spåras i hela deras livscykel och distributionskedja.
 3. Bestämmelser om att plastiska sprängämnen ska innehålla ett spårämne.

  Bestämmelserna införlivar en överenskommelse med Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO). Syftet är att plastiska sprängämnen lätt ska kunna detekteras genom spårämnen.
 4. Bestämmelser om tillverkarnas, tillverkarnas representanter, importörernas och distributörernas skyldigheter i samband med tillhandahållande av explosiva varor för civilt bruk på marknaden.

  Bestämmelserna innebär att de ekonomiska aktörer som har varit inblandade i tillhandahållande av explosiva varor för civilt bruk på marknaden dvs. tillverkare, importörer och distributörer ska ta sitt ansvar för att se till att varorna uppfyller krav på produktsäkerhet, spårbarhet, märkning och dokumentation.

De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 juni 2016 och samtidigt upphör då följande föreskrifter att gälla: SÄIFS 1986:2, SÄIFS 1989:16, SÄIFS 1997:4, SRVFS 2005:1, SRVFS 2007:2 och MSBFS 2012:2.

MSBFS 2016:5 föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen

Kontakt: