Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Nya föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2013-08-21 kl. 08:13 | Uppdaterad:2013-10-16 kl. 14:59
Nya föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor började gälla den 1 oktober 2013.

I föreskrifterna framgår om en hantering av brandfarliga gaser eller vätskor behöver tillstånd eller inte. Hantering som nu behöver tillstånd och som inte behövt det tidigare har ett år på sig att söka tillstånd. Föreskrifterna (MSBFS 2013:3) har ersatt Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1995:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor. 

Ett seminarium om de nya föreskrifterna hölls den 2 oktober.

Dokumentation från seminariet finner du här

Läs mer om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Nya tillstånd enligt MSBFS 2013:3

Nedan redovisas sådana verksamheter som blir tillståndspliktiga när MSBFS 2013:3 den 1 oktober ersätter SÄIFS 1995:3 och som tidigare varit undantagna tillståndsplikt. Observera att dessa verksamheter har ett år på sig för att söka tillstånd (dvs. senast 1 oktober 2014).

  • Ny definition av publika verksamheter innebär att fler verksamheter, t.ex. vissa butiker, kommer att behöva söka tillstånd om de överskrider tillståndgränserna.
  • Hantering under begränsad tid omfattas av tillståndsplikt enligt MSBFS 2013:3 om de överskrider tillståndsgränserna. Enligt de äldre föreskrifterna kunde dessa verksamheter anmäla hanteringen till räddningstjänsten i stället för att söka tillstånd. Exempel på sådana verksamheter är byggarbetsplatser, reparationsarbeten och tillfälliga publika verksamheter.
  • Verksamheter där brandfarlig gas bildas som biprodukt, används i den egna verksamheten och har ett övertryck av högst 1 bar blir tillståndspliktiga enligt MSBFS 2013:3. Dessa verksamheter, i huvudsak kommunala reningsverk och deponier, undantas från tillståndsplikt i SÄIFS 1995:3.
  • I MSBFS 2013:3 har nya gränser tillkommit för aerosoler. Gränserna är desamma som för brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C. Hantering av enbart aerosoler är helt undantagen tillstånd enligt de äldre föreskrifterna. För dessa kommer alltså tillståndsgränserna att gälla i stället.
  • Särskilda undantag finns i SÄIFS 1995:3 för förvaring av brandfarliga vätskor i mark. Sådan förvaring ska i MSBFS 2013:3 betraktas som hantering utomhus. Det är endast i undantagsfall som detta har betydelse i praktiken.
Kontakt:
No such user