Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2017-09-11 kl. 07:46
Välkommen att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter och ny handbok om hantering av brandfarliga vätskor senast den 3 november.

Förslaget till nya föreskrifter gäller hantering av brandfarliga vätskor som omfattas av lagen om brandfarliga och explosiva varor. Detta innebär hantering i cisterner, rörledningar, lösa behållare, installationer och liknande inom industrin, i bostäder, drivmedelsstationer, butiker och andra verksamheter.

Föreskrifterna planeras börja gälla den 1 januari 2018 och kommer då att ersätta följande föreskrifter:

  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1990:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen

I de två sistnämnda ersätts endast de delar som handlar om brandfarlig vätska. De delar som handlar om brandfarliga gaser kommer att ersättas av nya föreskrifter om brandfarlig gas och brandfarliga aerosolbehållare. Förslag till sådana föreskrifter har publicerats och remitterats tidigare i år.

Som en följd av att SÄIFS 2000:2 och SÄIFS 1990:2 upphävs kommer även SRVFS 2005:10 att upphävas.

Vi välkomnar även synpunkter på ett utkast till handbok om hantering av brandfarliga vätskor.

Förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor

Konsekvensutredning

Förslag till handbok

Följebrev (missiv)

Sändlista

Varför gör vi dessa förändringar?

Vi har sett ett behov av att revidera flertalet äldre föreskrifter om brandfarlig gas och brandfarlig vätska av flera orsaker.

  • En ny lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor trädde i kraft 2010
  • Hänvisningar till annan regeltext är inaktuell
  • Det finns brister, främst i de allmänna råden

De föreslagna föreskrifterna innehåller inga allmänna råd. I stället har vi valt att skriva en handbok som till stor del kommer att fylla den funktion som de allmänna råden tidigare har haft.

Läs mer om behovet av nya föreskrifter

Svara på remissen

Vi välkomnar synpunkter på de föreslagna föreskrifterna, konsekvensutredning och handbok senast den 3 november 2017. Vänligen ange diarienumret 2011-3398 i svaret.

Svar skickas till registrator@msb.se eller per brev till:

MSB

651 81 Karlstad


Kontaktperson

Lars Synnerholm
Enheten för säker hantering av farliga ämnen
Telefon 010-240 4348
Epost: lars.synnerholm@msb.se

  


Kontakt:
No such user

Beställ tryckta författningar

Beställ författningar

Beställ tryckta författningar (MSBFS och SRVFS) hos Norstedts Juridik AB.

Telefon: 08-598 191 90
epost: kundservice@nj.se


 
Prenumerera på Lag och rätt
 
 

www.lagrummet.se