Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosolbehållare

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2017-06-28 kl. 07:38 | Uppdaterad:2017-11-09 kl. 10:53
Välkommen att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter och ny handbok om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosolbehållare senast den 15 september.

Förslaget till nya föreskrifter gäller hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosolbehållare som omfattas av lagen om brandfarliga och explosiva varor. Detta innebär cisterner, gasflaskor, sprejburkar, rörledningar, installationer och liknande inom industrin, i bostäder, drivmedelsstationer, butiker och andra verksamheter.

Föreskrifterna planeras börja gälla den 1 januari 2018 och kommer då att ersätta följande föreskrifter:

  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:7) om brandfarlig gas i lös behållare
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:4) om cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1990:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen

I de två sistnämnda ersätts endast de delar som handlar om brandfarlig gas. Förslag till nya föreskrifter om brandfarlig vätska kommer att publiceras senare i sommar.

Vi välkomnar även synpunkter på ett utkast till handbok om hantering av brandfarlig gas i yrkesmässig verksamhet. Notera att kapitlet om avstånd och brandteknisk avskiljning (kapitel 2) inte finns med. Ett utkast till kapitel 2 beräknas vara klart under hösten, och det kommer att ges möjlighet att ha synpunkter även på detta.

Förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosolbehållare

Konsekvensutredning

Förslag till handbok

Följebrev (missiv)

Sändlista

Varför gör vi dessa förändringar?

Vi har sett ett behov av att revidera flertalet äldre föreskrifter om brandfarlig gas och brandfarlig vätska av flera orsaker.

  •  En ny lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor trädde i kraft 2010
  • Hänvisningar till annan regeltext är inaktuell
  • Det finns brister, främst i de allmänna råden

De föreslagna föreskrifterna innehåller nästan inga allmänna råd. I stället har vi valt att skriva en handbok som till stor del kommer att fylla den funktion som de allmänna råden tidigare haft. Fördelen med en handbok är att texten kan utformas mera fritt, och att det är enklare att revidera den vid behov.

Svara på remissen

Svarstiden för remissen gick ut den 15 september. Nu finns möjlighet att kommentera rapporten om avstånd och brandteknisk avskiljning, se nedan.

 

Uppdatering: Utkast till rapport om avstånd

Nu finns ett utkast till rapport med syfte att ta fram godtagbara lösningar för hantering av brandfarliga gaser, med avseende på avstånd och brandteknisk avskiljning. Rapporten kommer att ligga till grund för innehållet i handbokens kapitel 2. Synpunkter och förslag mottages tacksamt senast den 13 december, särskilt på de resonemang som ligger bakom rapportens slutsatser. Vänligen ange diarienumret 2011-5359 i svaret, som skickas till:

Svar skickas till registrator@msb.se eller per brev till:

MSB

651 81 Karlstad 

Här kan du läsa utkastet:

Remiss avståndsrapport


Kontaktperson

David Gårsjö
Enheten för säker hantering av farliga ämnen
Telefon 010-240 5274
Epost: david.garsjo@msb.se

Kontakt:
No such user

Beställ tryckta författningar

Beställ författningar

Beställ tryckta författningar (MSBFS och SRVFS) hos Norstedts Juridik AB.

Telefon: 08-598 191 90
epost: kundservice@nj.se


 
Prenumerera på Lag och rätt
 
 

www.lagrummet.se