Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Föreskrifterna SÄIFS 1996:3 upphävs från 15 oktober

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2012-09-19 kl. 08:03
Föreskrifterna SÄIFS 1996:3 ställer krav på rörledningsmärkning samt varnings- och förbudsskyltning vid yrkesmässig hantering av brandfarliga varor. Då Arbetsmiljöverket ställer liknande krav i sina föreskrifter AFS 2008:13 och AFS 2011:19, och SÄIFS 1996:3 inte harmoniserar med CLP-förordningen (EU-förordning 1272/2008), har MSB genom MSBFS 2012:4 beslutat att SÄIFS 1996:3 upphävs i sin helhet från den 15 oktober 2012.

Märkning av rörledningar innehållandes brandfarliga varor regleras sedan den 1 juli 2012 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2011:19 om kemiska arbetsmiljörisker (se 18-20 §§). Detta innebär att SÄIFS 1996:3 är överflödig och behöver upphävas på denna punkt. Vidare hänvisar SÄIFS 1996:3 till svensk standard SS 741 som inte anpassats till den nya EU-förordningen om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar – den så kallade CLP-förordningen (1272/2008). Regleringen av rörledningsmärkning i AFS 2011:19 är i huvudsak densamma som i SÄIFS 1996:3 och företagen behöver inte förändra sin rörledningsmärkning som följd av att SÄIFS 1996:3 upphävs.

 

Genom att SÄIFS 1996:3 upphävs försvinner det uttryckliga kravet på varnings- och förbudsskyltar vid yrkesmässig hantering av brandfarliga varor som fanns i dessa föreskrifter. Generell reglering av varnings- och förbudsskyltar finns dock i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2008:13 om skyltar och signaler, samt i AFS 2011:19 vad gäller lagring av kemiska produkter. Mer specifika anvisningar om när varnings- och förbudsskyltar behövs finns i flera av MSB:s föreskrifter, allmänna råd och handböcker. Flera av MSB:s föreskrifter på området brandfarlig vara är under revidering, och MSB kommer i samband med detta att se över behovet av ytterligare anvisningar vad gäller varnings- och förbudsskyltar. Skyltning kan även vara en del i att uppfylla det generella aktsamhetskravet i 6 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

 

MSBFS 2012:4 föreskrifter om upphävande av Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:3) om förbudsanslag och varningsanslag samt märkning av rörledningar vid hantering av brandfarliga och explosiva varor  

AFS 2011:19
 

AFS 2008:13 

Kontakt:
Lorens Van Dam lorens.van.dam@msb.se