Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Nyheter Brandfarligt & explosivt

Tipsa om artikeln

Nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av explosiva varor

2019-04-08 kl. 08:00
För att minska fyrverkeriolyckor, inför MSB tillståndsplikt för allmänheten att hantera raketer med styrpinne, samt förtydligar kopplingen mellan hanteringstillstånd och överföringstillstånd. Detta görs genom att MSBFS 2016:3 ersätts med föreskrifterna MSBFS 2019:1 om hantering av explosiva varor, och att MSBFS 2019:2 ändrar föreskrifterna MSBFS 2016:4 om tillstånd för överföring, import och export av explosiva varor.

Handbok till MSB:s föreskrifter om ANE

2019-04-01 kl. 09:27
För att förenkla genomförandet av MSB:s föreskrifter MSBFS 2018:13 om hantering av ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och –geler (ANE), har MSB publicerat en handbok. Handboken vänder sig till kommunernas handläggare för brandfarliga varor och till verksamhetsutövare som hanterar ANE.

Förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

2019-02-12 kl. 08:33
Välkommen att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och aerosolbehållare med brandfarligt innehåll senast den 15 mars.

Förändrade regler för användning av fyrverkerier från 1 juni 2019

2018-12-21 kl. 11:07
Från och med den 1 juni 2019 kommer det att krävas tillstånd och särskild utbildning för att använda raketer med styrpinne. Den ändrade bestämmelsen gäller endast raketer med styrpinne. Övriga typer av fyrverkerier berörs inte. Regeln kommer alltså inte att gälla under årets fyrverkeriförsäljning och skjutningen under nyårsafton 2018.

Nya föreskrifter om hantering av ammoniumnitratemulsioner, suspensioner och -geler (ANE)

2018-12-18 kl. 15:26
Från 1 april 2019 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler (ANE).

Förslag till nya föreskrifter om hantering av ammoniumnitrat-emulsioner, -suspensioner och -geler

2018-06-15 kl. 16:24
Välkommen att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter enligt ovan senast den 28 september.

Nya föreskrifter om cisterner för brandfarliga vätskor från 1 juli

2018-05-09 kl. 09:00
MSB:s nya föreskrifter om cisterner för brandfarliga vätskor börjar gälla samtidigt som Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5.

Förslag till nya föreskrifter om hantering av explosiva varor

2018-04-27 kl. 09:52
Välkommen att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter om hantering av explosiva varor senast den 30 juli 2018.

MSB förtydligar med anledning av felaktiga uppgifter om nya regler för försäljning av ammunition

2018-04-20 kl. 13:33
Sedan igår har flera personer kontaktat MSB med anledning av påstådda uppgifter om att MSB skulle ha infört nya regler som skulle stoppa skytteföreningar från att kunna sälja ammunition till medlemmar. Detta är en felaktig uppgift som har gett upphov till en del missförstånd.

Föreskrifter om gasapparater upphävs

2018-04-11 kl. 07:40
Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd (SÄIFS 2000:6) om gasapparater upphör att gälla den 21 april.

Förslag om att upphäva föreskrifter om gasapparater

2018-03-13 kl. 10:05
Välkommen att senast den 28 mars lämna synpunkter på förslag om att upphäva föreskrifterna SÄIFS 2000:6 om gasapparater

Nya regler om aerosolbehållare beslutade

2018-02-01 kl. 08:00
Från den 1 mars gäller nya föreskrifter om aerosolbehållare. MSBFS 2018:1 ersätter då MSBFS 2014:1 om aerosolbehållare.

Förslag till nya föreskrifter om aerosolbehållare

2017-12-04 kl. 12:49
Välkommen att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter om aerosolbehållare, senast den 15 januari.

Förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor

2017-09-26 kl. 12:59
Välkommen att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter och ny handbok om hantering av brandfarliga vätskor senast den 3 november.

Förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosolbehållare

2017-06-28 kl. 11:03
Välkommen att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter och ny handbok om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosolbehållare senast den 15 september.

Händelser med farliga ämnen 2015-2016

2017-06-27 kl. 15:31
Att ha fungerande larm och att organisationen lär sig av olyckor och tillbud på verksamheter som hanterar farliga ämnen är viktigt. I rapporterna som sammanställts för 2015-2016 ser vi att flera verksamheter tar ett helhetsgrepp efter händelser och rättar till mer än bara det som gått fel.

Nya vägledningar inom LBE-området

2017-05-02 kl. 13:23
Nu finns två nya vägledningar att ladda ned. Båda finns på MSB:s sida med informationsmaterial om brandfarliga gaser och vätskor.

Seminarium om nya föreskrifter om brandfarlig gas

2017-01-05 kl. 11:08
MSB inbjuder härmed till ett seminarium om nya föreskrifter* om hantering av brandfarlig gas, då vi berättar om nya paragrafer och om hur vi arbetat med föreskrifterna. Under seminariet tar vi gärna emot synpunkter som vi kan ta med oss i det slutliga arbetet innan föreskrifterna går ut på remiss. Självklart finns även möjlighet att ställa frågor kring vårt arbete.

Förslag till nya föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor

2016-06-20 kl. 09:25
Välkommen att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor senast den 13 september.

Nya föreskrifter om tillstånd för överföring, import och export av explosiva varor

2016-04-28 kl. 07:45
Från 1 juni 2016 gäller nya föreskrifter om tillstånd för överföring, import och export av explosiva varor.

Nya föreskrifter om hantering av explosiva varor

2016-04-28 kl. 07:43
Nya föreskrifter om hantering av explosiva varor är beslutade och kommer att träda i kraft den 1 juni i år. Föreskrifterna kommer att ersätta en rad äldre föreskrifter på området.

Nya föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen gäller från 1 juni

2016-04-28 kl. 07:40
För att införliva ett nytt EU-direktiv och för att modernisera MSB:s föreskrifter inom området explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen så att föreskrifterna är bättre anpassade till strukturen i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, har nya föreskrifter utarbetats.

Förslag till nya föreskrifter om hantering av explosiva varor

2015-12-01 kl. 07:40
Välkommen att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter om hantering av explosiva varor. Föreskrifterna ska ersätta en rad äldre föreskrifter på området. Synpunkter på förslaget vill vi ha senast den 1 februari 2016.

Förslag till nya föreskrifter om tillstånd för överföring, import och export av explosiva varor

2015-12-01 kl. 07:37
Välkommen att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter om tillstånd till överföring, import och export av explosiva varor. Sista svarsdag är den 1 februari 2016.

MSB:s synpunkter på omarbetat explosivvarudirektiv

2015-09-18 kl. 07:57
Arbetet att anpassa lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor till det omarbetade explosivvarudirektivet 2014/28/EU pågår. MSB har lämnat synpunkter på promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet.

Förslag till nya föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen

2015-06-22 kl. 10:14
Lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen senast den 30 september 2015.

Nya föreskrifter om pyroteknik och ammunition beslutade

2015-04-17 kl. 12:43
För att införliva två nya EU-direktiv och för att modernisera MSB:s föreskrifter inom områden pyroteknik och ammunition så att föreskrifterna är bättre anpassade till strukturen i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, har två nya författningar utarbetats; MSBFS 2015:6 föreskrifter om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition, samt MSBFS 2015:7 föreskrifter om användning och överlåtelse av pyrotekniska artiklar och ammunition.

Ny version av bensinstationshandboken

2015-04-08 kl. 13:54
Nu finns den nya versionen av bensinstationshandboken tillgänglig. Den uppdaterade versionen ska ge en tydligare bild av regelverk och tillämpningar för hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer.

Websändning av seminarium: Nya cisternföreskrifter, MSBFS 2014:5

2014-11-28 kl. 14:32
Ta chansen att fördjupa dig i de nya cisternföreskrifterna MSBFS 2014:5!

Nya föreskrifter om undantag från tillståndskraven vid användning och överföring av explosiva varor

2014-11-20 kl. 07:33
MSBFS 2014:7, föreskrifter om undantag från tillståndskraven vid användning och överföring av explosiva varor inom Sverige är beslutade och börjar gälla den 1 januari 2015.

Allmänna råd om försäljning av fyrverkerier upphävs

2014-09-16 kl. 07:48
Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer (SRVFS 2008:6) om försäljning av fyrverkeriartiklar till konsumenter upphävs den 15 oktober. Istället finns ett informationsmaterial om tillstånd för försäljning av fyrverkerier publicerat på vår webbplats.

Gasolflaskor från Primagaz återkallas

2014-09-01 kl. 15:28
Primagaz har upptäckt problem med en ventil i vissa gasolflaskor från identifierade tillverkningsserier och återkallar nu sex- och elvakilos aluminiumgasflaskor och sexilosflaskor i komposit, som inhandlats eller fyllts på sedan 28 april 2014. Övriga gasflaskor berörs inte.

Förslag till nya föreskrifter om undantag från tillståndskraven vid användning och överföring av explosiva varor

2014-08-28 kl. 11:07
Nya föreskrifter om undantag från tillståndskraven vid användning och överföring av explosiva varor inom Sverige planeras träda i kraft den 1 januari 2015. MSB vill ha synpunkter på förslaget senast den 30 september 2014.

Tillstånd för gasol vid vissa publika tillfälliga verksamheter

2014-06-12 kl. 10:34
Sedan 1 oktober 2013 gäller nya regler gällande tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor. De nya reglerna innebar bland annat att publika tillfälliga verksamheter som tidigare var skyldiga att anmäla sin verksamhet till räddningstjänsten i stället blev tillståndspliktiga.

Förslag om att upphäva allmänna råd om försäljning av fyrverkerier

2014-06-09 kl. 08:50
MSB föreslår att Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer (SRVFS 2008:6) om försäljning av fyrverkeriartiklar till konsumenter upphävs.

Ta del av dokumentation från Högnivåmöte om ledarskap för processäkerhet

2014-05-22 kl. 13:42
Under de senaste åren har ett flertal mycket allvarliga kemikalieolyckor inträffat i så kallade Sevesoverksamheter runt om i världen. För att uppmärksamma denna fråga bjöd MSB, tillsammans med SPBI och IKEM och i samverkan med Naturvårdsverket, in berörda parter till ett möte i Stockholm.

Nya föreskrifter om pyrotekniska artiklar beslutade

2014-04-10 kl. 07:30
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2014:3) om pyrotekniska artiklar gäller från 15 maj 2014 och ersätter då MSBFS 2010:2.

Nya allmänna råd om skyldigheter vid farlig verksamhet

2014-03-06 kl. 07:58
Nya allmänna råd (MSBFS 2014:2) om skyldigheter vid farlig verksamhet beslutades den 4 mars och ersätter därmed SRVFS 2004:8

Ändrade föreskrifter om aerosolbehållare

2014-02-13 kl. 10:20
Nya föreskrifter (MSBFS 2014:1) om aerosolbehållare börjar gälla den 19 mars och ersätter då MSBFS 2010:8. Ändringen innebär att aerosolbehållare ska märkas enligt CLP-förordningen, dvs. med nya symboler och varningstexter.

Handbok om biogasanläggningar

2014-01-30 kl. 11:13
MSB har gett ut en publikation om biogasanläggningar som riktar sig till tillståndsmyndigheter som ska hantera ansökningar om tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor för biogasanläggningar.

Förslag till nya föreskrifter om pyrotekniska artiklar

2013-12-09 kl. 07:55
Förslag till nya föreskrifter som ska ersätta MSBFS 2010:2 om pyrotekniska artiklar. Senast den 28 februari 2014 vill vi ha synpunkter på förslaget.

Föreskrifter om ändring i föreskrifter (MSBFS 2010:2) om pyrotekniska artiklar

2013-10-31 kl. 07:48
På grund av ett nytt EU-direktiv (2013/29/EU) som utfärdades den 12 juni 2013 har MSB beslutat om ändring av föreskrifterna MSBFS 2010:2 om pyrotekniska artiklar. Ändringsföreskrifterna innebär ingen ändring i sak utan är enbart ett förtydligande av nuvarande skrivning.

Handbok för tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

2013-10-16 kl. 15:01
Svårt att förstå de nya föreskrifterna om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 2013:3)? Vad gäller nu? Nu har handboken som ska stödja dig i ditt arbete blivit klar. Du kan även se ett webbsänt seminarium om förskrifterna som började gälla 1 oktober 2013.

Återrapportering enligt MSBFS 2011:8 för ackrediterade kontrollorgan

2013-06-25 kl. 14:45
Nu har MSBFS 2011:8 varit i kraft snart ett år. Vi närmar oss därför återrapportering av de brister, skador eller andra avvikelser som kontrollorganen träffat på under det första året med de nya cisternföreskrifterna.

Explosionsrisker med mineralgödsel

2013-04-24 kl. 15:47
Även om det inte är klarlagt att mineralgödsel var inblandat i den tragiska olyckan på West Fertilizer i Texas den 17 april, informerar MSB om explosionsriskerna med dessa produkter. Genom tiderna har flera explosionsolyckor skett med ammoniumnitratbaserade mineralgödsel, som dock under normala omständigheter inte är explosiva.

Ny handbok: Cisterner för brandfarliga vätskor

2012-12-04 kl. 09:03
Det är viktigt att veta vilka krav som ställs på en cistern för brandfarlig vätska och hur den ska skötas oavsett om du hyr eller äger en cistern. Handboken hjälper dig att välja rätt cistern och kontrollera att den, dess rörledningar och annan utrustning förblir i gott skick.

Ny handbok om destruktion och förvaring av pyroteknisk utrustning för fordon (PU)

2012-11-23 kl. 12:34
Handboken om PU har omarbetats efter de ändringar i lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor som infördes 2010. Boken innehåller råd och anvisningar för säker hantering av PU i olika situationer samt anvisningar och blankett för att söka tillstånd för destruktion.

Föreskrifterna SÄIFS 1996:3 upphävs från 15 oktober

2012-09-19 kl. 08:03
Föreskrifterna SÄIFS 1996:3 ställer krav på rörledningsmärkning samt varnings- och förbudsskyltning vid yrkesmässig hantering av brandfarliga varor. Då Arbetsmiljöverket ställer liknande krav i sina föreskrifter AFS 2008:13 och AFS 2011:19, och SÄIFS 1996:3 inte harmoniserar med CLP-förordningen (EU-förordning 1272/2008), har MSB genom MSBFS 2012:4 beslutat att SÄIFS 1996:3 upphävs i sin helhet från den 15 oktober 2012.

Förslag till nya föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

2012-03-07 kl. 13:00
De idag gällande föreskrifterna (SÄIFS 1995:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor behöver uppdateras. Synpunkter på förslaget till nya föreskrifter ska lämnas senast den 15 juni 2012.

Enheten för brandskydd och brandfarlig vara söker teknisk handläggare/projektledare

2012-02-10 kl. 15:01
Enheten arbetar för att antalet bränder och explosioner som inte är avsedda, samt konsekvenserna av dem som ändå inträffar, ska minimeras.

Nya föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar

2011-12-22 kl. 14:44
MSBFS 2011:8 föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor börjar gälla den 1 juli 2012, samtidigt upphävs SÄIFS 1997:9 och SÄIFS 2000:7.

Ny version av handbok om förvaring av explosiva varor

2011-12-12 kl. 10:39
Handboken om förvaring av explosiva varor har reviderats. Den reviderade handboken är daterad december 2011. Du kan nu ladda ner den som pdf.

Webbutbildning om nya lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

2011-08-25 kl. 16:11
Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor gäller sedan 1 september 2010. MSB har tagit fram en webbutbildning - främst för dig som arbetar med dessa frågor i en kommun.

Dispens för uppklassning av förråd för explosiva varor slutar gälla

2011-05-20 kl. 13:12
Innehavare av explosiva varor som inte uppklassat sitt förråd kan bli av med sitt tillstånd vid årsskiftet.

Fler seminarier om tillstånds- och tillsynsfrågor enligt LBE

2011-05-19 kl. 15:36
I höst blir det ett extra seminarie kring tillstånds- och tillsynsfrågor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Seminariet hålls i Stockholm 21-21 september. Seminariet som skulle varit i Umeå 15-16 juni är flyttat till 30-31 augusti.

Ny olycksundersökning - olycka vid tillverkning av högkoncentrerad väteperoxid

2011-04-21 kl. 11:17
Förra sommaren skedde en dramatisk olycka vid tillverkning av väteperoxid. MSB har tillsammans med Arbetsmiljöverket undersökt vad som hände, och publicerar nu en olycksundersökning.

Nya seminarier om handläggning av tillståndsärenden enligt LBE

2011-01-24 kl. 16:22
Nu har det gått en tid sedan den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor trädde i kraft. MSB bjuder in till ytterligare sju seminarier.

Nya föreskrifter om aerosolbehållare

2010-12-01 kl. 12:59
MSB har nu genomfört hela EU:s aerosoldirektiv i svensk lagstiftning. De nya föreskrifterna om aerosolbehållare har beteckningen MSBFS 2010:8. Föreskrifterna gäller från och med 1 januari 2011.

MSB överklagar fyrverkeristandarden till Kommissionen

2010-09-10 kl. 12:37
EU-kommissionen har den 23 maj 2007 beslutat ett direktiv (2007/23/EG) om utsläppande på marknaden av pyrotekniska artiklar. Direktivet har införlivats i Sverige genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter MSBFS 2010:2 om pyrotekniska artiklar.

Nya föreskrifter om vad som är brandfarliga eller explosiva varor

2010-08-10 kl. 15:57
Föreskrifterna MSBFS 2010:4 om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor har beslutats idag.

Nya föreskrifter om identitetsmärkning och registrering av explosiva varor

2010-08-10 kl. 15:56
Föreskrifterna MSBFS 2010:3 införlivar ett EU-direktiv, 2008/43/EG. Syftet är att alla explosiva varor för civilt bruk ska kunna spåras från tillverkningen/importen till användningen, när som helst och var som helst i hela kedjan.

Ny version av MSB:s inrapporteringssystemet för olyckor och tillbud

2010-06-29 kl. 15:22
29 juni kom en ny version av systemet för verksamhetsutövares inrapportering av olyckor och tillbud enligt lagen om transport av farligt gods, lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Nya föreskrifter (MSBFS 2010:2) om pyrotekniska artiklar

2010-06-15 kl. 16:20
4 juli 2010 träder de nya föreskrifterna MSBFS 2010:2 om pyrotekniska artiklar i kraft.

Ny lag om brandfarliga och explosiva varor

2010-04-21 kl. 16:53
Regeringen har nu överlämnat en proposition till riksdagen med anledning av en ny lag om brandfarliga och explosiva varor. Riksdagen kommer att besluta om lagen senare under våren. Den nya lagen föreslås träda ikraft 1/10 2010.

Ny lag om brandfarliga och explosiva varor på remiss till lagrådet.

2010-03-02 kl. 16:05
Regeringen har idag skickat sitt förslag till ny lag om brandfarliga och explosiva varor på remiss till lagrådet. Till nyheterna i hör bland annat att hanteringen av tillstånd förs över från polisen till kommunerna. Man har även sett över straffskalorna i lagstiftningen.
Symbol för förbud att tanka med adapter

Explosioner vid tankstationer för fordonsgas

2010-02-26 kl. 13:00
Två explosioner har skett på tankstationer för fordonsgas inom loppet av ett par veckor, en i Göteborg och en i Stockholm. Orsaken har vid båda tillfällena varit att man använt en otillåten adapter.

Handboken Att destruera och förvara PU och hur man söker tillstånd för detta

2009-12-22 kl. 15:10
Hantering av explosiva varor, bl a PU, regleras i MSB:s föreskrifter.

Anvisningar för automatiska sjöbensinstationer

2009-11-10 kl. 09:33
Obemannade sjöbensinstationer med betalautomater utgör särskilda risker för brands uppkomst och spridning. Dessa risker har föranlett att MSB diskuterat företeelsen med företrädare från branschen.