Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

FN-samling kring en i raden av bilder från internationella insatser som MSB visade upp, från vänster Joanna Pilgrim, WFP, Julien Temple, UNICEF och Server Caylan, UNHCR.

Vill bli bättre på insatser genom att lyssna mer

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2009-12-15 kl. 15:08
Enheten för insatser vid MSB vill bli bättre genom att lyssna mer på insatspersonalen och på internationella samarbetspartners. Därför arrangerade enheten tre erfarenhetsdagar i Karlstad 9-11 december.
Först ut var inbjuden insatspersonal som samlats för en gemensam återträff, andra delen av erfarenhetsdagarna var ett seminarium under rubriken Lessons Learned and Best Practice. På plats fanns internationella företrädare från de FN-organisationer som MSB oftast samarbetar med. Även EU hade skickat en representant till Karlstad, liksom MSB:s motsvarigheter i de nordiska grannländerna.

– Det var tre väldigt givande dagar. Vi fick en lång rad bra förslag från insatspersonal om förbättringar. Nu återstår för oss som arbetar med internationella insatser att också se till att förslagen kommer att avspegla sig i framtida verksamhet, säger Kjell Larsson, chef för Enheten för insatser.
Han fick många synpunkter och tips också från närvarande företrädare för FN och EU, inte minst under den avslutande pandeldiskussionen, som leddes av journalistprofilen Göran Rosenberg.

– Genomgående tycker FN och EU att vi utför ett mycket bra arbete, det fick vi ännu ett kvitto på under erfarenhetsdagarna. En hel del kan vi förbättra, men förändringar ska inte ske för sin egen skull, utan det måste finnas tydliga syften, säger Kjell Larsson.
Återträffen och seminariet är ett led i MSB:s strävan att utveckla erfarenhetsåterföring och kvalitetsutveckling. För att få en strukturerad erfarenhetsinhämtning, som också kan ligga till grund i analys, har stödsystemet ELLIOT (Evaluation and Lessons Learnd from International Operation Tool) utvecklats.

– Erfarenhetsbaserad kunskap ska vara en katalysator för utveckling där erfarenheter ska återföras till organisationen i form av kvalitetshöjande åtgärdsplaner, säger Lena Holmgren, som är sammanhållande för erfarenhetsåterföring vid Enheten för insatser.
 

Arbetade fram handlingsplan

Återträffens syfte var att insatspersonal och MSB-personal gemensamt skulle få diskutera problembilden för att därefter komma fram till förslag på en handlingsplan för förbättringar. Återträffen började med nulägesbilden utifrån ELLIOT, där insatspersonal anonymt hade besvarat en enkät för insatsverksamheten. Därefter arbetade insatspersonal och MSB-personal en heldag med att komma fram till förslaget på handlingsplan.

– Det var en produktiv dag och en sammanställning av hela arbetet kommer inom kort. Det är viktigt att skapa en tillförlitlig och systematisk uppföljning av internationella insatser. Därför syftade seminariet till att gemensamt med våra partners diskutera erfarenhetsåterföring och kvalitetsutveckling.
Ett intressant inslag i programmet var också den utvärdering konsulten Lars Oscàr under 2009 gjort av två kapacitetsutvecklingsprojekt, i Armenien och Pakistan. I sin föredragning redovisade han många erfarenheter från projekten, liksom förslag till förbättringar.

Silvia Bianchi
EU fanns också på plats under erfarenhetsdagarna i Karlstad. Silvia Bianchi från kommissionens Civil Protection-enhet hade många synpunkter på MSB:s internationella arbete under paneldiskussionen.

Johanna Haener, Kjell Larsson och Joanna Pilgrim
Kjell Larsson, chef för Enheten för insatser, i glatt samspråk under en paus med Johanna Haener, UNHCR, till vänster och Joanna Pilgrim, WFP.
 
Konsulten Lars Oscàr
Konsulten Lars Oscàr har följt upp två stora kapacitetsutvecklingsprojekt som avslutats under 2009. Under seminariet redovisade han många erfarenheter från de både projekten, som genomförts i Pakistan och Armenien.
 
Jesper Lund
Flitig deltagare i den avslutande paneldiskussionen var dansken Jesper Lund, som till vardags återfinns på OCHA-högkvarteret i Geneve.
Kontakt:
No such user