Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

 Louis Anderson är MSB:s team leader i Mocambique. Han talar flytande portugisiska och intervjuas ofta av media om MSB:s fleråriga projekt i landet. Foto: Stig Dahlén, MSB.

Mocambique:Team leader Louis säkrar kontinuiteten i projektet

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2013-03-07 kl. 11:54
MOCAMBIQUE: MSB genomför med stöd från Sida en treårig satsning på att hjälpa Mocambique i södra Afrika att bli bättre på att hantera naturkatastrofer. – Det handlar inte bara om att stärka den operativa förmågan under akutskedet. Lika viktigt är att lära ut hur man genom förebyggande åtgärder kan begränsa skadorna, säger projektledaren Carl-Johan Bäckström.
Projektet pågår från juli 2011 till halvårsskiftet 2014 och tillhör området katastrofriskreducering eller Disaster Risk Reduction (DRR), som är den vedertagna engelska termen.

Denna typ av projekt har under senare år fått större utrymme i MSB:s internationella hjälpverksamhet. 2012 avslutades ett fyraårigt DRR-projekt i Västafrika (Sierra Leone och Liberia), där MSB arbetade tillsammans med Röda Korset på såväl central, som regional och lokal nivå.

Även i Mocambique arbetar MSB på olika nivåer. I början främst på den centrala nivån med MSB:s motsvarighet, katastrofinstitutet INGC (Instituto Nacional de Gestao de Calamidades). Men ju längre projektet fortskridit, desto aktivare har MSB:s personal blivit i regionerna och provinserna.

– Genom att jobba ute i landet får vi efter hand bekräftelse på att vi gör något bra. Vi ser konkreta resultat av utbildningar och annat som vi varit delaktiga i, säger Louis Anderson, MSB:s team leader.

Talar flytande portugisiska

Det officiella språket i Mocambique är portugisiska. Louis Anderson med bostadsadress i Södertälje talar flytande portugisiska, vilket förstås är en mycket stor fördel i kontakterna med regeringsföreträdare och INGC.
 
Efter en längre sejour som insatschef för Räddningsverkets bro- och vägprojekt i Angola sekonderades Louis Anderson 2008 från Räddningsverket till UNDP (FN:s utvecklingsprogram) med placering hos INGC i Mocambiques huvudstad Maputo.
 
Huvuduppgiften var att stödja INGC:s övningsverksamhet, särskilt de årliga katastrofövningarna och utveckla relevanta manualer.
 
I januari 2009 gjorde nybildade MSB en uppföljning av sekonderingen i Maputo och utvärderingen blev rakt igenom positiv. Nya möten med INGC ledde därefter fram till ett utvecklat projekt inom utbildning och övning. Dessutom framfördes från INGC önskemål om stöd inom telekommunikation, logistik och mobila lednings- och koordineringsenheter.

Tre mål ska infrias 2014

För att utreda förutsättningarna för det utökade samarbetet genomfördes i början av 2010 en konferens med bred uppslutning. På plats, förutom INGC och MSB, fanns personal från regionerna och provinskontoren samt ansvarig personal och tekniker från ministeriet för statlig administration.
 
Även FN och andra berörda organisationer var representerade. Här borrade man djupare inom de tre områdena vilket skapade en grund för ett mer långsiktigt projekt.
MSB utarbetade ett förslag till fördjupat samarbete med INGC och detta ledde 1 juni 2011 fram till ett beslut hos Sida om det nu pågående treåriga projektet. Budgeten är på 19,2 miljoner kronor.

Tre mål stakades ut för projektet, nämligen att INGC senast 2014 ska ha:
  • Ett fungerande radiokommunikationssystem mellan provins-, regional- och central nivå.
  • En stärkt förmåga att samordna och ge logistiskt stöd.
  • Kapacitet att leda och samordna katastrofinsatser genom tre fullt fungerande mobila ledningscentraler.
Tre personer som varit mycket delaktiga i samarbetet är från vänster INGC:s generaldirektör Joao Ribeiro samt MSB:s Lars Johansson och Louis Anderson. Foto: Stig Dahlén
 
Det som hösten 2008 startade i blygsam skala med sekondering av Louis Anderson har på några år växt till ett av MSB:s största internationella projekt. Louis har funnits med på hela resan och det har bidragit till att kontinuiteten säkrats från MSB:s sida.

Till sin hjälp i det nu pågående projektet har Louis Anderson tre medarbetare från MSB, ställföreträdaren Lars Johansson samt Tore Gardelin och Tina Pettersson. De två sistnämnda har främst arbetat med tekniska installationer och utbildning i radiokommunikation/samband i landets södra hälft (se separat artikel).
 
– När drygt halva projekttiden gått känns det som vi ligger någorlunda i fas med tidplanen. Under 2013 blir det mycket fokus på logistiken samt på fortsatt stöd inom radiokommunikation, säger Lars Johansson, i vanliga fall projektledare vid MSB i Karlstad, men från 1 april 2012 sekonderad till Maputo.   

MSB jobbar innanför INGC-skalet

INGC får stöd från och samarbetar med en rad FN-organ och andra organisationer, men det verkar som om MSB har något av en särställning. När MSB-arna exempelvis besöker regionerna går de klädda i INGC:s profilkläder.

– Vi har under flera år haft regelbundna möten med INGC:s generaldirektör och arbetar nära myndighetens ledningsgrupp. Det är öppna och bra diskussioner och INGC har förstått att MSB:s åtgärder är långsiktiga. Detta har skapat ett förtroende som lett till att vi inbjudits att arbeta innanför INGC-skalet, säger Louis Anderson.

2012 genomförde Sida en granskning av MSB:s internationella verksamhet och som ett led i den studien följdes några insatser upp, bland annat projektet i Mocambique. I rapporten skriver utvärderarna om insatsen:
”MSB har levt upp till eller till och med överträffat förväntningarna.”

 

MSB har byggt en telekommunikationsmodul i direkt anslutning till INGC:s högkvarter i Maputo. Här har MSB-trion Lars Johansson (vid datorn) samt Tore Gardelin (i bakgrunden) och styrkechefen Louis Anderson tillbringat en hel del tid. Foto: Stig Dahlén

Eventuell utökning av projektet

Mocambique rankas som det tredje mest utsatta landet i Afrika när det gäller väderrelaterade risker som översvämningar, cykloner, epidemier och vissa perioder även svår torka – och värre kan det bli som en följd av förändrat klimat.

 

Statistik från INGC visar att Mocambique 1957-2008 drabbades av 62 händelser som klassificeras som ”disasters”: 20 översvämningar, 18 epidemier, 13 cykloner, 10 perioder med svår torka och 1 jordbävning.

 

Det mest påtagliga hotet är översvämningar, särskilt som stora delar av Mocambique är lågland ut mot Indiska Oceanen. 60 procent av befolkningen bor i kustområden. Generellt är det en ovanligt sårbar befolkning. Fattigdomen är stor, medicinska resurserna begränsade och många (1,5 miljoner) är drabbade av HIV.

 

Mot den bakgrunden har senaste halvåret diskuterats en utökning av treårsprojektet att omfatta tre områden med koppling till klimatförändringarna:

  • Tidiga förvarningssystem
  • Informationshantering
  • Beredskapsplanering.   

Återstår för Sida att besluta om projekt ska utökas eller inte.

 

En moderniserad lag för Disaster Management (”katastroflag”) har varit på gång en tid i Mocambique och den har väckt förhoppningar hos INGC om ökat stöd för de frågor som institutet företräder. I januari 2013 godkände ”ministerrådet” ett utkast till lagstiftning. Det har skickats till parlamentet för justeringar och godkännande, vilket väntas under våren. 


Text: Stig Dahlén

 

 

Kontakt:
No such user