Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

 Ministern för den statliga administrationen i Mocambique Carmalita Namashulua besöker under övningen här den regionala ledningsstaben. I bakgrunden INGC:s generaldirektör Joao Ribeiro.

Mocambique: Ministern tackar MSB för att beredskapen blir allt bättre

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2013-03-07 kl. 13:41
MOCAMBIQUE: Övning ger färdighet, är ett gammalt talesätt och något som också Mocambiques centrala myndighet för katastrofer, INGC, tagit fasta på. – En bra övning ger organisationen ökade kunskaper och erfarenheter samtidigt som frivilliga krafter bland lokalbefolkningen får lära sig hur de ska agera i nödsituationer, säger INGC:s generaldirektör Joao Ribeiro.
INGC, bildat 1999, ansvarar för övningsverksamheten och varje år genomförs en större katastrofövning, i regel i början av regnperioden (oktober-mars). MSB har sedan 2008 stöttat INGC med att förbereda den årliga nationella storövningen, som går under namnet SIMEX (The Simulation Excercises).

Den senaste genomfördes i månadsskiftet oktober-november 2012 kring Saveflodens utlopp i Indiska Oceanen. Scenariot var översvämning och det är också det största hotet mot befolkningen i dessa låglänta områden. Det drygt 200 mil långsmala landet genomskärs av nio floder, där flertalet har sina källor i grannländer som Sydafrika, Botswana, Zimbabwe, Zambia och Tanzania.

Den värsta översvämningen i modern tid inträffade i februari 2000, floder svämmade över i södra delen av landet som någon vecka senare även träffades av en cyklon.

Folk flydde till hustak och upp i träd. Höggravida Sofia Pedro tillbringade inte bara flera dygn i ett högt träd intill Limpopo-floden norr om huvudstaden Maputo, hon födde även dottern Rosita i trädet – en händelse som fick stor uppmärksamhet över hela världen och där den nyfödda beskrevs som mirakelbabyn. 

Men för cirka 700 andra runtom i Mocambique slutade översvämningen i tragedi. De miste livet. Skadorna på kommunikationsleder, odlingsmarker och annat blev enorma.

I mitten av januari 2013 drabbades delar av Mocambique åter av svåra översvämningar, de värsta sedan år 2000 (se separat artikel).
 
Utan engagerade kvinnor som frivilligt ställde upp hade inte mycket fungerat på lokal nivå i övningen. De var den dominerade resursen.

De frivilliga är en nyckelresurs

De ständigt återkommande hoten om naturkatastrofer har skapat en ökad medvetenhet hos Mocambiques styrande att höja beredskapen. Omvärldens vilja att hjälpa till har samtidigt ökat och  SIMEX-övningen i början av november 2012 var ett uttryck för detta.

På lokal nivå handlade det om evakuering av nödställd allmänhet. Särskilt fokus i årets övning låg på sårbara grupper som äldre, havande kvinnor, handikappade och barn. Extra uppföljning gjordes av samarbetet på lägre nivåer samt hur kommunikationen mellan distrikten och centrala nivån fungerade.

Lokala kriskommittéer (kommunkontor) på båda sidor floden planerade och ledde krisarbetet, huvudsakligen inriktat på utrymning. Många frivilliga, särskilt kvinnor, är engagerade i kriskommittéerna.

– De frivilliga är en nyckelresurs eftersom de är insatta i de lokala förhållandena och att invånarna lättare tar till sig information från folk de känner. De talar också lokala språk och vet vilka lokala argument som folk tror på, säger Ana Cristina Manuel, ansvarig för förebyggande enheten på INGC.
 
På en fotbollsplan i Nova Mambone hade ett mobilt fältkontor för ledning och koordinering av katastrofer etablerats.
 

Ministern hoppas på fortsatt partnerskap

På en enkel fotbollsplan intill en skola i Nova Mambone fanns en mobil lednings- och koordineringscentral som MSB tidigare i projektet supportat med materiel och utbildning. I två större tält arbetade regionens ledning för funktioner som analys, kommunikation, administration och samverkan. Intill fanns ett mindre tält för radiokommunikation.

Trots att Nova Mambone ligger oländigt till, cirka 100 mil norr om Maputo, hade tre personer ur regeringen kommit till övningen, däribland ministern för den statliga administration under vilken INGC sorterar, Carmalita Rita Namashulua. På plats var även finansministern och hälsoministern. 

Carmalita Rita Namashulua följde med stort engagemang övningen, bland annat evakueringar från byar till uppsamlingsplatser, transporter över floden och ledningsarbetet.
Efteråt träffade ministern representanter för MSB och hon sa då bland annat:

– Jag gläds över samarbetet med MSB. Den här övningen har visat att samarbetet leder till tydliga förbättringar. Vår kapacitet har förbättrats och vi lär oss mycket av de årligen återkommande övningarna. Jag vill särskilt peka på vikten att få med de lokala samhällena i arbetet med att stärka beredskapen.

– Samarbetet med MSB har fungerat mycket bra. Vi har respekt för MSB och de har visat respekt för oss. Jag ser gärna fram mot ett fortsatt partnerskap.
 
Ett inslag i övningen var att snabbt evakuera människor från en ort på andra sidan Save-floden till den här stranden.

Den största övningen någonsin

Enligt INGC:s Ana Cristina Manuel var totalt 4 250 personer involverade i övningen, den största någonsin i Mocambique. Därutöver följdes aktiviteterna av mängder av nyfikna ur lokalbefolkningen. Det här var den största enskilda händelsen på flera år i trakten.

– Det viktigaste med en övning som denna är att öka förståelsen bland alla övningsdeltagare hur helheten fungerar. En bonus är förstås också att många i lokalbefolkningen som tittar på får en ökad medvetenhet om vilka faror som finns och hur den enskilde kan skydda sig, sa Ana Cristina Manuel. 

Ytterligare en spin-off-effekt som höjer allmänhetens kunskap och medvetenhet kom från det stora mediauppbådet. Såväl nationella TV-bolag, radiostationer som dagstidningsjournalister följde övningen med åtföljande rapportering som nådde ut över hela landet.
 
Generaldirektör Joao Ribeiro guidade runt de tre ministrarna på övningen. Han fick svara på många frågor och gavs själv tillfälle att informera regeringsledamöterna om INGC:s arbete.
 
Efteråt var Ribeiro mycket nöjd:
– Själva SIMEX-övningen är viktig, men den är ju egentligen bara resultatet av hur väl alla inblandade förberett sig, de lokala beslutsfattarna, partners och centrala organ.
Det märktes också att MSB:s stöd att organisera SIMEX-övningar samt satsningen på radiosamband börjar ge resultat. I övningen i november deltog personal från två distrikt, Govuro och Machanga.

– 2013 arbetar vi vidare med att förbättra radiokommunikationen i landets norra provinser och drar samtidigt igång satsningen på stärka INGC:s förmåga att samordna och förfina logistiken. Denna förmåga är viktigare än många tror – att omhänderta, identifiera och vårda materielen efter att den använts är en förutsättning för att den ska fungera nästa gång den ska brukas, säger MSB:s teamleader Louis Anderson.
 
Text och foto: Stig Dahlén
Kontakt:
No such user