Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Vill din kommun vara med i Trygghetsundersökningen?

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2013-12-16 kl. 08:00
Under februari och mars 2014 genomför MSB en nationell enkätundersökning om hur allmänheten ser på sin egen trygghet och säkerhet samt vilka säkerhetsåtgärder man vidtar. Alla kommuner erbjuds nu att delta i undersökningen med ett tilläggsurval för egna kommunen. Sista anmälningsdatum 28 januari 2014.

Hur ser medborgarna i din kommun på frågor om trygghet och säkerhet?

MSB har vid två tillfällen tidigare beställt liknande nationella undersökningar där det praktiska genomförandet sköts av Statistiska centralbyrån (SCB). Den nationella undersökningen ger dock endast möjlighet att redovisa resultat på läns- eller kommungruppsnivå.

För att öka detaljeringsgraden och för att kunna ställa läget i den egna kommunen i relation till riket, länet och andra motsvarande kommuner, har kommunerna erbjudits att delta med ett tilläggsurval, berättar Ingela Stenbäck. Undersökningen är tidsmässigt planerad så att resultat ska kunna finnas framme inför den nya mandatperioden.

2014 års undersökning, som utvecklas i samverkan med SKL, innehåller ett antal nya frågeområden, bland annat beträffande informationssäkerhet i hemmiljö, beredskapsåtgärder för bristsituationer (el, tele, vatten, livsmedel) samt förväntningar på samhällets förmåga att hjälpa till vid händelser som drabbar enskilda.

Erbjudande om att få ett tilläggsurval för den egna kommunen

MSB erbjuder nu samtliga kommuner att delta med ett tilläggsurval för den egna kommunen i den undersökning som ska genomföras under vintern 2014. För att möjliggöra redovisning av undersökningens resultat på kommunnivå, behövs ett tilläggsurval utöver det nationella urvalet. Urvalsstorleken för tilläggsurvalet är detsamma för alla kommuner. Oavsett kommunens folkmängd så behövs ungefär samma urvalsstorlek för att statistiken ska bli tillförlitlig.

Ett tilläggsurval består av 600 personer i en kommun. Kostnaden för ett tilläggsurval uppgår till 25 000 kr exklusive moms.

Just frågan om urvalsstorlek ledde till viss kritik vid förra undersökningstillfället, säger Ingela Stenbäck. Det upplevdes som konstigt att en mindre kommun skulle behöva ha samma urvalsstorlek och därmed samma kostnad som en större kommun. Därför har vi i samband med den kommande undersökningen haft en grundlig dialog med SCB.

SCB har beräknat att det behövs 600 personer i urvalet för en kommun. Det är inte så att det går att dra ett mindre urval för en mindre kommun. Då kommer statistiken från den mindre kommunen bli mindre tillförlitlig. Om man i en större kommun vill kunna redovisa resultat på exempelvis stadsdelsnivå behövs på motsvarande sätt 600 personer i urvalet från varje stadsdel.

Resultatredovisning

Resultaten kommer att redovisas i form av en kort rapport som beskriver undersökningens genomförande samt en resultatfil i Excel-format.

Resultaten kan användas i den egna kommunen, exempelvis som underlag inför kommande arbete med de kommunala handlingsprogrammen men även för att jämföra sin egen kommun med andra. Vid tillräckligt stor uppslutning kommer resultaten utgöra underlag för indikatorer på kommunnivå i Rapporten Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2014. Resultaten kommer att levereras i juni 2014.

Exempel på hur resultatfilen kommer att se ut

Intresseanmälan

Anmälan om intresse av att delta i undersökningen skickas per mail till ingela.stenback@msb.se.

Frågor besvaras av Ingela Stenbäck på telefon 010-240 56 69.

På grund av det stora intresset har vi förlängt tiden för anmälan till 28 januari 2014.

Rapport från tidigare undersökning 2011:

 

Tryggare kan ingen...?
Result från enkätundersökning om hur människor ser på sin egen trygghet och säkerhet. Undersökningen genomfördes under vintern 2010 och var
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB319
Antal
 
Kontakt: